Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Roma 12:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rm 12:16

Hendaklah kamu sehati sepikir h  dalam hidupmu bersama; janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai! i 

AYT (2018)

Milikilah pikiran yang sama satu sama lain. Jangan memikirkan hal-hal yang tinggi, melainkan bergaullah dengan mereka yang dianggap rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai!

TL (1954) ©

SABDAweb Rm 12:16

Hendaklah kamu sehati seorang dengan yang lain. Janganlah mencita-cita perkara-perkara yang tinggi, melainkan tunduklah kepada yang rendah. Jangan bersangka dirimu pandai.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rm 12:16

Hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya.

TSI (2014)

Hendaklah kita sehati sepikiran. Janganlah ada yang merasa dirinya lebih penting dari orang lain, tetapi selalu bersedia bergaul dengan orang biasa. Dan janganlah menganggap dirimu pandai.

MILT (2008)

Pikirkan hal yang sama seorang terhadap yang lain, jangan memikirkan hal-hal yang tinggi, sebaliknya, bersepenanggunganlah bersama mereka yang rendah. Janganlah menjadi bijaksana hanya menurut ukuran dirimu sendiri,

Shellabear 2011 (2011)

Hendaklah kamu satu hati antara satu dengan yang lain. Jangan tinggi hati, melainkan bergaullah dengan orang-orang yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pandai.

AVB (2015)

Bersatu hatilah sesama kamu. Jangan tinggi hati, sebaliknya bergaullah dengan golongan yang sederhana. Jangan anggap dirimu bijaksana.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rm 12:16

Hendaklah kamu sehati sepikir
<5426>
dalam hidupmu bersama; janganlah kamu memikirkan
<5426>
perkara-perkara yang tinggi
<5308>
, tetapi
<235>
arahkanlah
<4879>
dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana
<5011>
. Janganlah menganggap dirimu
<1438>
pandai
<5429>
!

[<846> <1519> <240> <3361> <3361> <1096> <3844>]
TL ITL ©

SABDAweb Rm 12:16

Hendaklah kamu sehati
<5426>
seorang dengan yang lain
<240>
. Janganlah
<3361>
mencita-cita
<5426>
perkara-perkara yang tinggi
<5308>
, melainkan
<235>
tunduklah
<4879>
kepada yang rendah
<5011>
. Jangan
<3361>
bersangka
<1096>
dirimu
<1438>
pandai
<5429>
.
AYT ITL
Pikirkanlah
<5426>
hal yang sama satu sama lain
<240>
. Jangan
<3361>
memikirkan
<5426>
hal-hal yang
<3588>
tinggi
<5308>
, melainkan
<235>
arahkanlah
<4879>
kepada orang-orang yang
<3588>
dianggap rendah
<5011>
. Janganlah
<3361>
menganggap
<1096>
dirimu
<1438>
bijaksana
<5429>
!

[<846> <1519> <3844>]
GREEK
to
<3588>
T-ASN
auto
<846>
P-ASN
eiv
<1519>
PREP
allhlouv
<240>
C-APM
fronountev
<5426> (5723)
V-PAP-NPM
mh
<3361>
PRT-N
ta
<3588>
T-APN
uqhla
<5308>
A-APN
fronountev
<5426> (5723)
V-PAP-NPM
alla
<235>
CONJ
toiv
<3588>
T-DPM
tapeinoiv
<5011>
A-DPM
sunapagomenoi
<4879> (5734)
V-PMP-NPM
mh
<3361>
PRT-N
ginesye
<1096> (5737)
V-PNM-2P
fronimoi
<5429>
A-NPM
par
<3844>
PREP
eautoiv
<1438>
F-3DPM
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rm 12:16

1  4 Hendaklah kamu sehati sepikir 2  dalam hidupmu bersama; janganlah kamu memikirkan 2  perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah 3  dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana 3 . Janganlah menganggap dirimu pandai!

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA