Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 15:39

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 15:39

Maka jumbai itu akan mengingatkan b  kamu, apabila kamu melihatnya, kepada segala perintah TUHAN, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu c  d  atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap TUHAN.

AYT (2018)

Saat kamu melihatnya, rumbai itu akan menjadi pengingat bagimu akan perintah-perintah TUHAN. Dengan demikian, kamu akan melakukan semua perintah itu dan tidak mengikuti kehendak hati dan matamu sendiri, yang membuatmu menjadi pelacur.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 15:39

Maka inilah menjadi suatu perhiasan bagimu; apabila kamu pandang akan dia hendaklah kamu ingat akan segala firman Tuhan, supaya kamu melakukan dia dan jangan kamu menurut pembujuk hatimu dan matamu sehingga kamu berkendak dengan dia,

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 15:39

Rumbai-rumbai adalah untuk peringatan: Setiap kali kamu melihatnya, kamu ingat akan segala perintah-Ku dan mentaatinya. Dan karena itu kamu tidak akan melupakan Aku untuk mengikuti keinginan dan hasratmu sendiri.

MILT (2008)

Dan akan terjadi kepadamu, ketika kamu melihat kepada rumbai itu maka dia akan mengingatkan kamu kepada semua perintah TUHAN YAHWEH 03068 agar kamu melakukannya, sehingga kamu tidak akan mencari seturut hatimu dan seturut matamu; karena menuruti mereka, kamu berlaku sebagai pelacur;

Shellabear 2011 (2011)

Jumbai-jumbai itu akan menjadi rambu-rambu peringatan bagimu, karena setiap kali kamu melihatnya, kamu akan mengingat segala perintah ALLAH dan melakukannya, sehingga kamu tidak lagi mengikuti keinginan hatimu atau keinginan matamu sendiri, seperti yang biasa kamu lakukan dalam kekafiranmu.

AVB (2015)

Rumbai-rumbai itu akan menjadi rambu-rambu peringatan bagimu, kerana setiap kali kamu melihatnya, kamu akan mengingat segala perintah TUHAN dan melakukannya, sehingga kamu tidak lagi mengikuti keinginan hatimu atau keinginan matamu sendiri, seperti yang biasa kamu lakukan dalam kekufuran kamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 15:39

Maka jumbai
<06734>
itu akan
<01961>
mengingatkan
<02142>
kamu, apabila kamu melihatnya
<07200>
, kepada segala
<03605>
perintah
<04687>
TUHAN
<03068>
, sehingga kamu melakukannya
<06213>
dan tidak
<03808>
lagi menuruti
<0310> <08446>
hatimu
<03824>
atau matamu
<05869>
sendiri, seperti
<0834>
biasa kamu
<0859>
perbuat dalam ketidaksetiaanmu
<02181>
terhadap TUHAN.

[<0310> <0310>]
TL ITL ©

SABDAweb Bil 15:39

Maka inilah menjadi
<01961>
suatu perhiasan
<06734>
bagimu; apabila kamu pandang
<07200>
akan dia hendaklah kamu ingat
<02142>
akan segala
<03605>
firman
<04687>
Tuhan
<03068>
, supaya kamu melakukan
<06213>
dia dan jangan
<03808>
kamu menurut
<0310>
pembujuk
<08446>
hatimu
<03824>
dan matamu
<05869>
sehingga
<0834>
kamu
<0859>
berkendak
<02181>
dengan
<0310>
dia,
AYT ITL
Saat
<01961>
kamu melihatnya
<07200>
, rumbai
<06734>
itu akan menjadi pengingat
<02142>
bagimu akan perintah-perintah
<04687>
TUHAN
<03068>
. Dengan demikian, kamu akan melakukan
<06213>
semua
<03605>
perintah itu dan tidak
<03808>
mengikuti
<08446> <0310>
kehendak
<0310>
hati
<03824>
dan matamu
<05869>
sendiri, yang
<0834>
membuatmu
<0310>
menjadi pelacur
<02181>
.

[<00> <0853> <0853> <0853> <0859>]
AVB ITL
Rumbai-rumbai
<06734>
itu akan menjadi
<01961>
rambu-rambu peringatan bagimu, kerana setiap kali kamu melihatnya
<07200>
, kamu akan mengingat
<02142>
segala
<03605>
perintah
<04687>
TUHAN
<03068>
dan melakukannya
<06213>
, sehingga kamu tidak
<03808>
lagi mengikuti
<08446>
keinginan
<0310>
hatimu
<03824>
atau keinginan
<0310>
matamu
<05869>
sendiri, seperti yang
<0834>
biasa kamu
<0859>
lakukan
<0310>
dalam kekufuran
<02181>
kamu.

[<00> <0853> <0853> <0853>]
HEBREW
Mhyrxa
<0310>
Mynz
<02181>
Mta
<0859>
rsa
<0834>
Mkynye
<05869>
yrxaw
<0310>
Mkbbl
<03824>
yrxa
<0310>
wrtt
<08446>
alw
<03808>
Mta
<0853>
Mtyvew
<06213>
hwhy
<03068>
twum
<04687>
lk
<03605>
ta
<0853>
Mtrkzw
<02142>
wta
<0853>
Mtyarw
<07200>
tuyul
<06734>
Mkl
<0>
hyhw (15:39)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 15:39

Maka jumbai itu akan mengingatkan 1  kamu, apabila kamu melihatnya, kepada segala perintah TUHAN, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti 2  hatimu atau 3  matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu 2  3  terhadap TUHAN.

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA