Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 18:33

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 18:33

Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja, dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: "Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka."

AYT (2018)

Ada seseorang yang menarik anak panahnya dengan sembarangan dan mengenai raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Lalu, dia berkata kepada pengemudi keretanya, “Putar arah dan bawa aku keluar dari pertempuran. Aku terluka.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 18:33

Maka pada ketika itu adalah seorang-orang laskar mengedangkan busurnya dengan tiada sengajanya, lalu memanah, terkena kepada baginda raja Israel antara perhubungan baju zirha. Maka titah baginda kepada orang yang mengepalakan ratanya: Balikkanlah rata ini dengan tanganmu dan hantarlah akan daku keluar dari dalam peperangan, karena aku sudah luka.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 18:33

Secara kebetulan seorang prajurit Siria melepaskan anak panahnya tanpa mengarahkannya ke sasaran tertentu. Tetapi anak panah itu mengenai Ahab dan menembus baju perangnya pada bagian sambungannya. "Aku kena!" seru Ahab kepada pengemudi keretanya, "Putar dan bawalah aku ke luar dari pertempuran!"

MILT (2008)

Lalu, seorang pria melentur busurnya dengan sembarangan, dan mengenai raja Israel tepat di antara sambungan baju zirah itu. Kemudian dia berkata kepada kusir keretanya, "Putar kendalimu, dan engkau harus membawa aku keluar dari perkemahan ini, karena aku telah terluka!"

Shellabear 2011 (2011)

Lalu seseorang menarik busur panah secara sembarang saja dan memanah raja Israil di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian raja berkata kepada pengemudi keretanya, "Putar arah! Bawa aku keluar dari pertempuran ini, karena aku terluka!"

AVB (2015)

Akan tetapi, ada seseorang menarik busur panah secara sembarangan sahaja lalu memanah raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian raja berkata kepada pengemudi ratanya, “Putar arah! Bawa aku keluar daripada pertempuran ini, kerana aku terluka!”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 18:33

Tetapi seseorang
<0376>
menarik
<04900>
panahnya
<07198>
dan menembak
<05221>
dengan sembarangan
<08537>
saja, dan mengenai raja
<04428>
Israel
<03478>
di antara
<0996>
sambungan
<01694>
baju zirahnya
<08302>
. Kemudian ia berkata
<0559>
kepada pengemudi keretanya
<07395>
: "Putar
<03027> <02015>
! Bawa aku keluar
<03318>
dari
<04480>
pertempuran
<04264>
, sebab
<03588>
aku sudah luka
<02470>
."

[<0996>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 18:33

Maka pada ketika itu adalah seorang-orang
<0376>
laskar mengedangkan
<04900>
busurnya
<07198>
dengan tiada sengajanya
<08537>
, lalu memanah
<05221>
, terkena kepada baginda raja
<04428>
Israel
<03478>
antara
<0996>
perhubungan
<01694>
baju zirha
<08302>
. Maka titah
<0559>
baginda kepada orang yang mengepalakan
<07395>
ratanya: Balikkanlah
<02015>
rata ini dengan tanganmu
<03027>
dan hantarlah akan daku keluar
<03318>
dari
<04480>
dalam peperangan
<04264>
, karena
<03588>
aku sudah luka
<02470>
.
AYT ITL
Ada seseorang
<0376>
yang menarik
<04900>
anak panahnya
<07198>
dengan sembarangan
<08537>
dan mengenai
<05221>
raja
<04428>
Israel
<03478>
di antara
<0996>
sambungan
<01694>
baju zirahnya
<08302>
. Lalu, dia berkata
<0559>
kepada pengemudi keretanya
<07395>
, “Putar arah
<02015> <03027>
dan bawa
<03318> <0>
aku keluar
<0> <03318>
dari
<04480>
pertempuran
<04264>
. Aku terluka
<02470>
.”

[<0853> <0996>]
HEBREW
ytylxh
<02470>
yk
<03588>
hnxmh
<04264>
Nm
<04480>
yntauwhw
<03318>
*Kdy {Kydy}
<03027>
Kph
<02015>
bkrl
<07395>
rmayw
<0559>
Nyrsh
<08302>
Nybw
<0996>
Myqbdh
<01694>
Nyb
<0996>
larvy
<03478>
Klm
<04428>
ta
<0853>
Kyw
<05221>
wmtl
<08537>
tsqb
<07198>
Ksm
<04900>
syaw (18:33)
<0376>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 18:33

Tetapi seseorang menarik 1  panahnya dan menembak dengan sembarangan 2  saja, dan mengenai raja Israel di antara sambungan 3  baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi keretanya: "Putar! Bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka 4 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA