Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 14:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:19

Kemudian bertanyalah raja: "Adakah Yoab v  campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?" Perempuan itu menjawab: "Demi hidupmu, tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab yang memerintahkan daku; dialah yang menaruh ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini.

AYT (2018)

Raja bertanya, “Apakah tangan Yoab bersamamu dalam semua ini?” Perempuan itu menjawab, katanya, “Demi hidupmu, Tuanku Raja, tidaklah mungkin menyimpang ke kanan atau ke kiri dari semua yang Tuanku Raja katakan. Sesungguhnya, hambamu Yoab, dialah yang memerintah aku. Dialah yang menaruh seluruh perkataan itu ke dalam mulut hambamu ini.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 14:19

Maka titah baginda: Adakah tangan Yoab menyertai akan dikau dalam segala perkara ini? Maka sembah perempuan itu, katanya: Daulat tuanku! sesungguh-sungguh hiduplah nyawa tuanku, seorangpun tiada dapat menyimpang ke kiri atau ke kanan dari pada segala titah tuanku; sebenarnya patik tuanku Yoab juga sudah menyuruhkan patik dan sudah membubuh segala perkataan ini pada lidah patik tuanku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 14:19

Kata raja, "Yoabkah yang menyuruh engkau?" Jawab wanita itu, "Demi nyawa Tuanku, hamba tidak mungkin mengelak diri dari pertanyaan Tuanku. Memang benar Tuanku, Yoab telah memberitahukan kepada hamba apa yang harus hamba lakukan dan hamba katakan.

TSI (2014)

Tanya raja, “Apakah Yoab yang menyuruhmu melakukan semua ini?” Jawab perempuan itu, “Benar Tuan! Di hadapan Tuanku Raja saya bersumpah bahwa itu benar, sebab tidak ada apa pun yang dapat dirahasiakan dari Tuan. Yoab yang mengutus saya, bahkan dia mengajarkan semua yang tadi saya katakan kepada Tuan.

MILT (2008)

Dan raja berkata, "Apakah tangan Yoab bersama denganmu dalam semua ini?" Dan wanita itu menjawab serta berkata, "Demi jiwamu yang hidup, tuanku, ya raja, tidak seorang pun akan menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala yang telah tuanku raja katakan. Sebab Yoab, hambamu, yang telah memerintahkan aku, dan dia menaruh semua perkataan ini ke dalam mulut hambamu;

Shellabear 2011 (2011)

Tanya raja, "Bukankah ada campur tangan Yoab dalam semua perkara ini?" Perempuan itu menjawab, demikian, "Demi hidup Tuanku Raja, tak seorang pun dapat berkelit dari apa yang dikatakan Tuanku Raja. Memang hambamu Yoab yang memerintahkan hamba, dan dialah yang mengajari hamba semua perkataan ini.

AVB (2015)

Tanya raja, “Bukankah ada campur tangan Yoab dalam semua perkara ini?” Perempuan itu menjawab, demikian, “Demi hidup Tuanku Raja, tiada seorang pun dapat mengelak daripada apa yang dikatakan Tuanku Raja. Memang hambamu Yoab yang memerintahkan hamba, dan dialah yang mengarahkan semua yang harus hamba katakan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:19

Kemudian bertanyalah
<0559>
raja
<04428>
: "Adakah Yoab
<03097>
campur tangan
<03027>
dengan
<0854>
engkau dalam semuanya
<03605>
ini
<02063>
?" Perempuan
<0802>
itu menjawab
<06030>
: "Demi hidupmu
<02416>
, tuanku
<0113>
raja
<04428>
, tidaklah
<0518>
mungkin
<0786>
untuk menyimpang ke kanan
<03231>
atau ke kiri
<08041>
dari segala
<03605>
yang
<0834>
tuanku
<0113>
raja
<04428>
katakan
<01696>
. Sesungguhnya
<03588>
hambamu
<05650>
Yoab
<03097>
yang
<01931>
memerintahkan
<06680>
daku; dialah
<01931>
yang menaruh
<07760>
ke dalam mulut
<06310>
hambamu
<08198>
segala
<03605>
perkataan
<01697>
ini
<0428>
.

[<0559> <05315>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:19

Maka titah
<0559>
baginda
<04428>
: Adakah tangan
<03027>
Yoab
<03097>
menyertai
<0854>
akan dikau dalam segala
<03605>
perkara ini
<02063>
? Maka sembah
<06030>
perempuan
<0802>
itu, katanya
<0559>
: Daulat tuanku! sesungguh-sungguh hiduplah
<02416>
nyawa
<05315>
tuanku
<0113>
, seorangpun tiada dapat
<0786>
menyimpang
<0518>
ke kiri
<08041>
atau ke kanan
<03231>
dari pada segala
<03605>
titah
<01696>
tuanku
<0113>
; sebenarnya patik
<05650>
tuanku Yoab
<03097>
juga
<01931>
sudah menyuruhkan
<06680>
patik dan sudah membubuh
<07760>
segala
<03605>
perkataan
<01697>
ini
<0428>
pada lidah
<06310>
patik
<08198>
tuanku.
AYT ITL
Raja
<04428>
bertanya
<0559>
, “Apakah tangan
<03027>
Yoab
<03097>
bersamamu
<0854>
dalam semua
<03605>
ini
<02063>
?” Perempuan
<0802>
itu menjawab
<06030>
, katanya
<0559>
, “Demi hidupmu
<02416> <05315>
, Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
, tidaklah
<0518>
mungkin
<0786>
menyimpang ke kanan
<03231>
atau ke kiri
<08041>
dari semua
<03605>
yang
<0834>
Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
katakan
<01696>
. Sesungguhnya
<03588>
, hambamu
<05650>
Yoab
<03097>
, dialah
<01931>
yang memerintah
<06680>
aku. Dialah
<01931>
yang menaruh
<07760>
seluruh
<03605>
perkataan
<01697>
itu ke dalam mulut
<06310>
hambamu
<08198>
ini
<0428>
.

[<0853>]
AVB ITL
Tanya
<0559>
raja
<04428>
, “Bukankah ada campur tangan
<03027>
Yoab
<03097>
dalam
<0854>
semua
<03605>
perkara ini
<02063>
?” Perempuan
<0802>
itu menjawab
<06030>
, demikian, “Demi hidup
<02416>
Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
, tiada
<0518>
seorang pun dapat
<0786>
mengelak
<03231> <08041>
daripada
<03605>
apa yang
<0834>
dikatakan
<01696>
Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
. Memang
<03588>
hambamu
<05650>
Yoab
<03097>
yang memerintahkan
<06680>
hamba, dan dialah
<01931>
yang mengarahkan
<07760>
semua
<03605>
yang harus hamba
<0428>
katakan
<01697>
.

[<0559> <05315> <01931> <06310> <08198> <0853>]
HEBREW
hlah
<0428>
Myrbdh
<01697>
lk
<03605>
ta
<0853>
Ktxps
<08198>
ypb
<06310>
Mv
<07760>
awhw
<01931>
ynwu
<06680>
awh
<01931>
bawy
<03097>
Kdbe
<05650>
yk
<03588>
Klmh
<04428>
ynda
<0113>
rbd
<01696>
rsa
<0834>
lkm
<03605>
lymvhlw
<08041>
Nymhl
<03231>
sa
<0786>
Ma
<0518>
Klmh
<04428>
ynda
<0113>
Kspn
<05315>
yx
<02416>
rmatw
<0559>
hsah
<0802>
Netw
<06030>
taz
<02063>
lkb
<03605>
Kta
<0854>
bawy
<03097>
dyh
<03027>
Klmh
<04428>
rmayw (14:19)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:19

Kemudian bertanyalah raja: "Adakah Yoab 1  campur tangan dengan engkau dalam semuanya ini?" Perempuan itu menjawab: "Demi hidupmu 2 , tuanku raja, tidaklah mungkin untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri 3  dari segala yang tuanku raja katakan. Sesungguhnya hambamu Yoab 1  yang memerintahkan daku 3 ; dialah yang menaruh 4  ke dalam mulut hambamu segala perkataan ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA