Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 21:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 21:3

Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan v  yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya; ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, w  membuat patung Asyera x  seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit y  dan beribadah kepadanya.

AYT (2018)

Sebab, dia membangun kembali bukit-bukit pengurbanan yang telah dihancurkan Hizkia, ayahnya. Dia membangun mazbah-mazbah untuk Baal dan membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel, serta sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 21:3

Karena dibaiki oleh baginda segala panggung yang telah dibinasakan oleh raja Hizkia, ayahanda baginda, dan didirikannya beberapa mezbah bagi Baal, dan diperbuatnya sebuah hutan-hutan seperti perbuatan Akhab, raja orang Israel itu, maka bagindapun menyembah sujud kepada segala tentara di langit dan berbuat bakti kepadanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 21:3

Tempat-tempat penyembahan dewa yang telah dimusnahkan Hizkia ayahnya dibangunnya kembali. Ia membangun mezbah-mezbah untuk beribadat kepada Baal, dan membuat patung Dewi Asyera, seperti yang dilakukan oleh Ahab raja Israel. Manasye juga menyembah bintang-bintang.

MILT (2008)

Dan dia mendirikan kembali tempat-tempat pemujaan yang Hizkia, ayahnya, telah musnahkan, dan dia membangun mezbah-mezbah untuk Baal dan membuat patung Ashera sebagaimana Ahab, raja Israel, lakukan, dan dia menyembah segenap tentara langit dan beribadah kepadanya.

Shellabear 2011 (2011)

Dibangunnya kembali bukit-bukit pengurbanan yang sudah dimusnahkan Hizkia, ayahnya, lalu didirikannya mazbah-mazbah atau tempat-tempat pembakaran kurban bagi Baal serta dibuatnya patung Dewi Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israil. Ia sujud menyembah segala benda langit dan beribadah kepadanya.

AVB (2015)

Dia membina kembali bukit-bukit pemujaan yang sudah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya, lalu didirikannya pelbagai mazbah iaitu tempat pembakaran korban bagi Baal serta dibuatnya patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab, raja Israel. Dia sujud menyembah segala benda langit dan beribadat kepadanya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 21:3

Ia mendirikan
<01129>
kembali
<07725>
bukit-bukit pengorbanan
<01116>
yang
<0834>
telah dimusnahkan
<06>
oleh Hizkia
<02396>
, ayahnya
<01>
; ia membangun
<06965>
mezbah-mezbah
<04196>
untuk Baal
<01168>
, membuat
<06213>
patung Asyera
<0842>
seperti yang
<0834>
dilakukan
<06213>
Ahab
<0256>
, raja
<04428>
Israel
<03478>
, dan sujud menyembah
<07812>
kepada segenap
<03605>
tentara
<06635>
langit
<08064>
dan beribadah
<05647>
kepadanya.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 21:3

Karena dibaiki
<01129>
oleh baginda segala panggung
<01116>
yang telah
<0834>
dibinasakan
<06>
oleh raja Hizkia
<02396>
, ayahanda
<01>
baginda, dan didirikannya
<06965>
beberapa mezbah
<04196>
bagi Baal
<01168>
, dan diperbuatnya
<06213>
sebuah hutan-hutan
<0842>
seperti
<0834>
perbuatan
<06213>
Akhab
<0256>
, raja
<04428>
orang Israel
<03478>
itu, maka bagindapun menyembah sujud
<07812>
kepada segala
<03605>
tentara
<06635>
di langit
<08064>
dan berbuat bakti
<05647>
kepadanya.
AYT ITL
Sebab, dia membangun
<01129>
kembali
<07725>
bukit-bukit pengurbanan
<01116>
yang
<0834>
telah dihancurkan
<06>
Hizkia
<02396>
, ayahnya
<01>
. Dia membangun
<06965>
mazbah-mazbah
<04196>
untuk Baal
<01168>
dan membuat
<06213>
patung Asyera
<0842>
seperti yang
<0834>
dilakukan
<06213>
Ahab
<0256>
, raja
<04428>
Israel
<03478>
, serta sujud menyembah
<07812>
kepada segenap
<03605>
tentara
<06635>
langit
<08064>
dan beribadah
<05647>
kepadanya.

[<0853> <0853>]
HEBREW
Mta
<0853>
dbeyw
<05647>
Mymsh
<08064>
abu
<06635>
lkl
<03605>
wxtsyw
<07812>
larvy
<03478>
Klm
<04428>
baxa
<0256>
hve
<06213>
rsak
<0834>
hrsa
<0842>
veyw
<06213>
lebl
<01168>
txbzm
<04196>
Mqyw
<06965>
wyba
<01>
whyqzx
<02396>
dba
<06>
rsa
<0834>
twmbh
<01116>
ta
<0853>
Nbyw
<01129>
bsyw (21:3)
<07725>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 21:3

Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan 1  yang telah dimusnahkan oleh Hizkia, ayahnya; ia membangun 2  mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera 3  seperti yang dilakukan Ahab 4 , raja Israel, dan sujud menyembah 5  kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA