Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 11:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 11:15

Tetapi imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka: "Bawalah dia keluar dari barisan! Siapa yang memihak kepadanya bunuhlah dengan pedang!" Sebab tadinya imam itu telah berkata: "Janganlah ia dibunuh di rumah b  TUHAN!"

AYT (2018)

Lalu, Imam Yoyada memerintahkan para panglima pasukan seratus, yaitu mereka yang mengepalai tentara dengan berkata kepada mereka, “Bawa dia keluar dari antara barisan! Siapa yang memihak kepadanya, bunuhlah dengan pedang!” Karena imam itu berkata, “Janganlah bunuh dia di Bait TUHAN.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 11:15

Maka disuruh imam Yoyada akan segala penghulu atas orang seratus, yaitu segala panglima tentara, katanya: Bawalah akan dia keluar, di tengah-tengah barisan, dan barangsiapa yang mengikut dia, bunuhlah akan dia dengan pedang, karena kata imam: Janganlah ia dibunuh dalam kaabah Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 11:15

Yoyada tidak mengizinkan Atalya dibunuh di sekitar Rumah TUHAN, jadi ia berkata kepada para perwira, "Bawalah dia keluar melalui barisan pengawal dan bunuh siapa saja yang berusaha menyelamatkan dia."

MILT (2008)

Tetapi Imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan seratus, yakni orang-orang yang mengepalai pasukan dan berkata kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari barisan dan siapa yang memihak kepadanya bunuhlah dengan pedang!" Karena imam itu telah berkata, "Jangan biarkan dia dibunuh di bait TUHAN YAHWEH 03068!"

Shellabear 2011 (2011)

Lalu Imam Yoyada memerintahkan para pemimpin pasukan seratus, yaitu orang-orang yang mengepalai pasukan, "Keluarkan dia dari barisan! Habisi dengan pedang siapa yang berpihak kepadanya!" Imam memang telah berpesan, "Jangan habisi dia di Bait ALLAH."

AVB (2015)

Lalu Imam Yoyada memerintahkan para pemimpin pasukan seratus, iaitu orang yang mengetuai pasukan, “Keluarkan dia daripada barisan! Matikanlah dengan pedang siapa yang berpihak kepadanya!” Imam memang telah berpesan, “Jangan biar dia dibunuh di Bait TUHAN.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 11:15

Tetapi imam
<03548>
Yoyada
<03077>
memerintahkan
<06680>
para kepala
<08269>
pasukan seratus
<03967>
, yakni orang-orang yang mengepalai
<06485>
tentara
<02428>
, katanya
<0559>
kepada
<0413>
mereka: "Bawalah
<03318> <00>
dia keluar
<00> <03318>
dari
<01004> <0413>
barisan
<07713>
! Siapa yang memihak kepadanya
<0310> <0935>
bunuhlah
<04191>
dengan pedang
<02719>
!" Sebab
<03588>
tadinya imam
<03548>
itu telah berkata
<0559>
: "Janganlah
<0408>
ia dibunuh
<04191>
di rumah
<01004>
TUHAN
<03068>
!"
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 11:15

Maka disuruh
<06680>
imam
<03548>
Yoyada
<03077>
akan segala penghulu
<08269>
atas orang seratus
<03967>
, yaitu segala panglima
<06485>
tentara
<02428>
, katanya
<0559>
: Bawalah akan
<0413>
dia keluar
<03318>
, di
<0413>
tengah-tengah
<01004>
barisan
<07713>
, dan barangsiapa yang mengikut
<0310>
dia, bunuhlah
<04191>
akan dia dengan pedang
<02719>
, karena
<03588>
kata
<0559>
imam
<03548>
: Janganlah
<0408>
ia dibunuh
<04191>
dalam kaabah
<01004>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Lalu, Imam
<03548>
Yoyada
<03077>
memerintahkan
<06680>
para panglima pasukan
<08269>
seratus
<03967>
, yaitu mereka yang mengepalai
<06485>
tentara
<02428>
dengan berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka, “Bawa
<03318> <0>
dia keluar
<0> <03318>
dari
<0413>
antara barisan
<07713>
! Siapa yang memihak
<0935> <0310>
kepadanya, bunuhlah
<04191>
dengan pedang
<02719>
!” Namun
<03588>
, imam
<03548>
berkata
<0559>
, “Janganlah
<0408>
bunuh
<04191>
dia di Bait
<01004>
TUHAN
<03068>
.”

[<0853> <0853> <01004>]
HEBREW
hwhy
<03068>
tyb
<01004>
tmwt
<04191>
la
<0408>
Nhkh
<03548>
rma
<0559>
yk
<03588>
brxb
<02719>
tmh
<04191>
hyrxa
<0310>
abhw
<0935>
trdvl
<07713>
tybm
<01004>
la
<0413>
hta
<0853>
wayuwh
<03318>
Mhyla
<0413>
rmayw
<0559>
lyxh
<02428>
ydqp
<06485>
*twamh {twaymh}
<03967>
yrv
<08269>
ta
<0853>
Nhkh
<03548>
edywhy
<03077>
wuyw (11:15)
<06680>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 11:15

Tetapi imam Yoyada memerintahkan para kepala pasukan 1  seratus, yakni orang-orang yang mengepalai tentara, katanya kepada mereka: "Bawalah dia keluar 2  dari barisan! Siapa yang memihak kepadanya 3  bunuhlah 4  dengan pedang!" Sebab tadinya imam itu telah berkata: "Janganlah ia dibunuh 4  di rumah TUHAN!"

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA