Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 1:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 1:11

Kemudian bernazarlah t  ia, katanya: "TUHAN semesta alam, u  jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat v  kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN 1  untuk seumur hidupnya w  dan pisau cukur x  tidak akan menyentuh kepalanya 2 ."

AYT (2018)

Lalu, dia bernazar, katanya, “Ya TUHAN semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu, mengingatku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi mengaruniakan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, aku akan mempersembahkan dia kepada TUHAN seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 1:11

Maka bernazarlah ia, katanya: Ya Tuhan serwa sekalian alam! jikalau kiranya sekali jua Engkau menilik akan kesukaran hamba-Mu ini dan Engkau ingat akan daku dan tiada melupakan hamba-Mu, melainkan Engkau mengaruniai hamba-Mu dengan seorang anak laki-laki, niscaya aku mempersembahkan dia kelak kepada Tuhan pada segala hari umur hidupnya dan pisau cukurpun tiada akan terkena kepada kepalanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 1:11

Kemudian Hana mengucapkan janji, katanya, "TUHAN Yang Mahakuasa, perhatikanlah hamba-Mu ini! Lihatlah sengsara hamba. Ingatlah kepada hamba dan jangan lupakan hamba! Jika Engkau memberikan kepada hamba seorang anak laki-laki, hamba berjanji akan memberikan dia kepada-Mu seumur hidupnya. Hamba berjanji juga bahwa rambutnya tidak pernah akan dipotong."

MILT (2008)

Dan dia mengucapkan sebuah nazar, dan berkata, "Ya TUHAN YAHWEH 03068 semesta alam Tsebaot 06635, jika Engkau benar-benar akan memerhatikan penderitaan hamba-Mu ini, dan mau mengingat aku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, dan mau memberikan kepada hamba-Mu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN YAHWEH 03068 seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya."

Shellabear 2011 (2011)

Ia mengucapkan nazar, katanya, "Ya ALLAH, Tuhan semesta alam, jika Engkau sudi menilik kesusahan hamba-Mu, mengingat hamba, dan tidak melupakan hamba-Mu, tetapi berkenan mengaruniakan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka hamba akan menyerahkan dia kepada ALLAH seumur hidupnya. Kepalanya tidak akan terkena pisau cukur."

AVB (2015)

Bernazarlah Hana, katanya, “Ya TUHAN alam semesta, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan kesengsaraan hamba-Mu ini dan mengingatiku serta tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberi hamba-Mu ini seorang anak lelaki, maka hamba akan menyerahkan dia kepada TUHAN seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 1:11

Kemudian bernazarlah
<05088> <05087>
ia, katanya
<0559>
: "TUHAN
<03068>
semesta alam
<06635>
, jika
<0518>
sungguh-sungguh
<07200> <00> <07200> <00>
Engkau memperhatikan
<00> <07200> <00> <07200>
sengsara
<06040>
hamba-Mu
<0519>
ini dan mengingat
<02142>
kepadaku dan tidak
<03808>
melupakan
<07911>
hamba-Mu
<0519>
ini, tetapi memberikan
<05414>
kepada hamba-Mu
<0519>
ini seorang anak laki-laki
<0376> <02233>
, maka aku akan memberikan
<05414>
dia kepada TUHAN
<03068>
untuk seumur
<03117> <03605>
hidupnya
<02416>
dan pisau cukur
<04177>
tidak
<03808>
akan menyentuh
<05921> <05927>
kepalanya
<07218>
."
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 1:11

Maka bernazarlah
<05088> <05087>
ia, katanya
<0559>
: Ya Tuhan
<03068>
serwa sekalian alam
<06635>
! jikalau
<0518>
kiranya sekali jua Engkau menilik
<07200>
akan kesukaran
<06040>
hamba-Mu
<0519>
ini dan Engkau ingat
<02142>
akan daku dan tiada
<03808>
melupakan
<07911>
hamba-Mu
<0519>
, melainkan Engkau mengaruniai
<05414>
hamba-Mu
<0519>
dengan seorang
<0376>
anak laki-laki
<02233>
, niscaya aku mempersembahkan
<05414>
dia kelak kepada Tuhan
<03068>
pada segala
<03605>
hari
<03117>
umur hidupnya
<02416>
dan pisau
<04177>
cukurpun tiada
<03808>
akan terkena
<05927>
kepada
<05921>
kepalanya
<07218>
.
AYT ITL
Lalu, dia bernazar
<05087> <05088>
, katanya
<0559>
, “Ya TUHAN
<03068>
semesta alam
<06635>
, jika
<0518>
Engkau sungguh-sungguh memperhatikan
<07200> <07200>
kesengsaraan
<06040>
hamba-Mu
<0519>
, mengingatku
<02142>
, dan tidak
<03808>
melupakan
<07911>
hamba-Mu
<0519>
ini, tetapi mengaruniakan
<05414>
kepada hamba-Mu
<0519>
ini seorang
<0376> <0>
anak
<02233>
laki-laki
<0> <0376>
, aku akan mempersembahkan
<05414>
dia kepada TUHAN
<03068>
seumur
<03605> <03117>
hidupnya
<02416>
, dan pisau cukur
<04177>
tidak
<03808>
akan menyentuh
<05927> <05921>
kepalanya
<07218>
.”

[<0853>]
HEBREW
wsar
<07218>
le
<05921>
hley
<05927>
al
<03808>
hrwmw
<04177>
wyyx
<02416>
ymy
<03117>
lk
<03605>
hwhyl
<03068>
wyttnw
<05414>
Mysna
<0376>
erz
<02233>
Ktmal
<0519>
httnw
<05414>
Ktma
<0519>
ta
<0853>
xkst
<07911>
alw
<03808>
yntrkzw
<02142>
Ktma
<0519>
yneb
<06040>
hart
<07200>
har
<07200>
Ma
<0518>
twabu
<06635>
hwhy
<03068>
rmatw
<0559>
rdn
<05088>
rdtw (1:11)
<05087>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 1:11

Kemudian bernazarlah t  ia, katanya: "TUHAN semesta alam, u  jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat v  kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN 1  untuk seumur hidupnya w  dan pisau cukur x  tidak akan menyentuh kepalanya 2 ."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 1:11

Kemudian bernazarlah 1  ia, katanya: "TUHAN semesta alam, jika sungguh-sungguh 2  Engkau memperhatikan 2  sengsara hamba-Mu ini dan mengingat 3  kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang 4  anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada TUHAN untuk seumur hidupnya dan pisau cukur 5  tidak akan menyentuh kepalanya."

Catatan Full Life

1Sam 1:11 1

Nas : 1Sam 1:11

Hana menunjukkan pengabdiannya kepada Tuhan dengan kesediaannya menyerahkan putranya untuk pekerjaan Tuhan. Dengan sikap yang sama, orang-tua Kristen dewasa ini dapat menyatakan penyerahan mereka kepada Allah dan kerajaan-Nya dengan mempersembahkan putra-putri mereka untuk pekerjaan Tuhan atau pekabaran Injil di negeri asing. Orang-tua yang mendukung, mendorong, dan berdoa bagi anak-anaknya akan sangat berkenan kepada Allah.


1Sam 1:11 2

Nas : 1Sam 1:11

Rambut yang tidak tercukur merupakan tanda sumpah seorang nazir

(lihat cat. --> Bil 6:5;

lihat cat. --> Bil 6:14).

[atau ref. Bil 6:5,14]

[+] Bhs. InggrisTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA