Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 6:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 6:7

Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta r  baru dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk, s  pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi.

AYT (2018)

Karena itu, ambil dan siapkanlah kereta baru dan dua ekor sapi yang menyusui, yang belum pernah dipasangi kuk. Ikatkanlah sapi-sapi itu pada kereta dan bawalah anak-anaknya kembali ke rumah.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 6:7

Maka sekarangpun perbuatkanlah sebuah pedati yang baharu dan ambillah akan dua ekor indung lembu yang lagi menyusui anaknya dan yang belum tahu dikenakan kuk, pasanglah lembu itu pada pedatinya dan bawalah akan anaknya balik dari belakangnya ke dalam kandang.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 6:7

Sebab itu, siapkanlah sebuah pedati yang baru dengan dua ekor sapi yang sedang menyusui, dan yang belum pernah dipakai untuk menarik pedati. Pasanglah kedua sapi itu pada pedati, dan giringlah anak-anak sapi itu kembali ke dalam kandang.

TSI (2014)

“Maka kami usulkan, buatlah sebuah kereta baru yang akan ditarik oleh dua ekor induk sapi yang baru melahirkan dan belum pernah digunakan untuk membajak. Ikatlah kedua ekor sapi itu pada bagian depan kereta, tetapi anak-anaknya dikembalikan ke kandang mereka.

MILT (2008)

Dan sekarang, ambillah dan buatlah satu kereta baru, dan dua ekor lembu yang sedang menyusu, yang di atasnya belum pernah terpasang kuk. Dan kamu harus mengikatkan lembu-lembu itu pada kereta itu, dan kembalikanlah anak-anaknya ke rumah, jauh dari mereka."

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang, ambillah dan sediakanlah sebuah kereta baru dengan dua ekor sapi yang sedang menyusui, yang belum pernah dikenakan kuk. Pasanglah sapi-sapi itu pada kereta itu, tetapi bawalah anak-anaknya pulang ke kandang induknya.

AVB (2015)

Oleh itu, ambillah dan siapkanlah sebuah pedati baru dengan dua ekor lembu yang masih menyusui, yang belum pernah dikenakan kuk, pasanglah kedua-dua lembu itu pada pedati, tetapi bawalah anak-anak lembu itu balik ke kandang induknya, supaya tidak mengikutinya lagi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 6:7

Oleh sebab itu
<06258>
ambillah
<03947>
dan siapkanlah
<06213>
sebuah
<0259>
kereta
<05699>
baru
<02319>
dengan dua
<08147>
ekor lembu
<06510>
yang menyusui
<05763>
, yang
<0834>
belum
<03808>
pernah kena
<05927>
kuk
<05923>
, pasanglah
<0631>
kedua lembu
<06510>
itu pada
<05921>
kereta
<05699>
, tetapi bawalah
<07725> <00>
anak-anaknya
<01121>
kembali
<00> <07725>
ke rumah
<01004>
, supaya jangan mengikutinya
<0310>
lagi.
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 6:7

Maka sekarangpun
<06258>
perbuatkanlah
<06213>
sebuah
<0259>
pedati
<05699>
yang baharu
<02319>
dan ambillah
<03947>
akan dua
<08147>
ekor indung lembu
<06510>
yang lagi menyusui anaknya
<05763>
dan yang
<0834>
belum
<03808>
tahu dikenakan
<05927>
kuk
<05923>
, pasanglah
<0631>
lembu
<06510>
itu pada pedatinya
<05699>
dan bawalah
<07725>
akan anaknya
<01121>
balik
<07725>
dari belakangnya
<0310>
ke dalam kandang
<01004>
.
AYT ITL
Karena itu
<06258>
, ambil
<03947>
dan siapkanlah
<06213>
kereta
<05699>
baru
<02319>
dan dua
<08147>
ekor sapi
<06510>
yang menyusui
<05763>
, yang
<0834>
belum
<03808>
pernah dipasangi
<05921>
kuk
<05923>
. Ikatkanlah
<0631>
sapi-sapi
<06510>
itu pada kereta
<05699>
dan bawalah
<07725>
anak-anaknya
<01121>
kembali
<0310>
ke rumah
<01004>
.

[<0259> <05927> <0853>]
AVB ITL
Oleh itu
<06258>
, ambillah
<03947>
dan siapkanlah
<06213>
sebuah
<0259>
pedati
<05699>
baru
<02319>
dengan dua
<08147>
ekor lembu
<06510>
yang masih menyusui
<05763>
, yang
<0834>
belum
<03808>
pernah dikenakan
<05927>
kuk
<05923>
, pasanglah
<0631>
kedua-dua lembu
<06510>
itu pada pedati
<05699>
, tetapi bawalah
<07725> <0>
anak-anak
<01121>
lembu itu balik
<0> <07725>
ke kandang induknya
<01004>
, supaya tidak mengikutinya
<0310>
lagi.

[<05921> <0853>]
HEBREW
htybh
<01004>
Mhyrxam
<0310>
Mhynb
<01121>
Mtbyshw
<07725>
hlgeb
<05699>
twrph
<06510>
ta
<0853>
Mtroaw
<0631>
le
<05923>
Mhyle
<05921>
hle
<05927>
al
<03808>
rsa
<0834>
twle
<05763>
twrp
<06510>
ytsw
<08147>
txa
<0259>
hsdx
<02319>
hlge
<05699>
wvew
<06213>
wxq
<03947>
htew (6:7)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 6:7

Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru 1  dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena 2  kuk, pasanglah kedua lembu itu pada kereta 1 , tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA