Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 14:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 14:8

Aku telah mengoyakkan z  kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud yang tetap mentaati segala perintah-Ku dan mengikuti Aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar a  di mata-Ku.

AYT (2018)

dan telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud, serta memberikannya kepadamu. Namun, kamu tidak menjadi seperti hamba-Ku Daud, yang memelihara perintah-perintah-Ku dan hidup mengikuti-Ku dengan sepenuh hatinya, dengan hanya melakukan yang benar di mata-Ku.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 14:8

dan sudah Kuputuskan kerajaan itu dari pada isi istana Daud dan Kukaruniakan dia kepadamu, maka bukan engkau seperti hamba-Ku Daud, yang telah memeliharakan segala firman-Ku dan yang mengikut Aku dengan segenap hatinya hendak berbuat hanya perkara yang benar kepada pemandangan-Ku;

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 14:8

Engkau telah Kuberikan kerajaan yang Kurenggut dari keturunan Daud. Tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud. Ia setia betul kepada-Ku dan taat kepada perintah-Ku. Ia melakukan hanya yang Kusetujui.

MILT (2008)

dan telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu --tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku, Daud yang menaati segala perintah-Ku dan mengikuti Aku dengan segenap hatinya dengan melakukan hanya apa yang benar di mata-Ku,

Shellabear 2011 (2011)

Aku telah mengoyakkan kerajaan itu dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud, yang memegang teguh perintah-perintah-Ku dan yang hidup mengikuti Aku dengan segenap hatinya, sehingga ia hanya melakukan apa yang benar dalam pandangan-Ku.

AVB (2015)

Aku telah mengoyakkan kerajaan itu daripada keluarga Daud dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud, yang berpegang teguh pada segala perintah-Ku dan yang hidup mengikuti Aku dengan segenap hatinya, sehingga dia hanya melakukan apa yang benar di mata-Ku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 14:8

Aku telah mengoyakkan
<07167>
kerajaan
<04467>
dari keluarga
<01004>
Daud
<01732>
dan memberikannya
<05414>
kepadamu, tetapi engkau tidak
<03808>
seperti hamba-Ku
<05650>
Daud
<01732>
yang
<0834>
tetap mentaati
<08104>
segala perintah-Ku
<04687>
dan mengikuti
<0310> <01980>
Aku dengan segenap
<03605>
hatinya
<03824>
dan hanya
<07535>
melakukan
<06213>
apa yang benar
<03477>
di mata-Ku
<05869>
.

[<01961> <0834>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 14:8

dan
<0853>
sudah Kuputuskan
<07167>
kerajaan
<04467>
itu dari pada isi istana
<01004>
Daud
<01732>
dan Kukaruniakan
<05414>
dia kepadamu
<00>
, maka bukan
<03808>
engkau seperti
<01961>
hamba-Ku
<05650>
Daud
<01732>
, yang telah
<0834>
memeliharakan
<08104>
segala firman-Ku
<04687>
dan yang
<0834>
mengikut
<0310>
Aku dengan segenap
<03605>
hatinya
<03824>
hendak berbuat
<06213>
hanya
<07535>
perkara yang benar
<03477>
kepada pemandangan-Ku
<05869>
;
AYT ITL
dan telah mengoyakkan
<07167>
kerajaan
<04467>
dari keluarga
<01004>
Daud
<01732>
, serta memberikannya
<05414>
kepadamu
<00>
. Namun, kamu tidak
<03808>
menjadi
<01961>
seperti hamba-Ku
<05650>
Daud
<01732>
, yang
<0834>
memelihara
<08104>
perintah-perintah-Ku
<04687>
dan hidup
<01980>
mengikuti-Ku dengan sepenuh
<03605>
hatinya
<03824>
, dengan hanya
<07535>
melakukan
<06213>
yang benar
<03477>
di mata-Ku
<05869>
.

[<0853> <0834> <0310>]
AVB ITL
Aku telah mengoyakkan
<07167>
kerajaan
<04467>
itu daripada keluarga
<01004>
Daud
<01732>
dan memberikannya
<05414>
kepadamu. Tetapi engkau tidak
<03808>
seperti hamba-Ku
<05650>
Daud
<01732>
, yang
<0834>
berpegang teguh
<08104>
pada segala perintah-Ku
<04687>
dan yang
<0834>
hidup
<01980>
mengikuti
<0310>
Aku dengan segenap
<03605>
hatinya
<03824>
, sehingga dia hanya
<07535>
melakukan
<06213>
apa yang benar
<03477>
di mata-Ku
<05869>
.

[<0853> <00> <01961>]
HEBREW
ynyeb
<05869>
rsyh
<03477>
qr
<07535>
twvel
<06213>
wbbl
<03824>
lkb
<03605>
yrxa
<0310>
Klh
<01980>
rsaw
<0834>
ytwum
<04687>
rms
<08104>
rsa
<0834>
dwd
<01732>
ydbek
<05650>
tyyh
<01961>
alw
<03808>
Kl
<0>
hntaw
<05414>
dwd
<01732>
tybm
<01004>
hklmmh
<04467>
ta
<0853>
erqaw (14:8)
<07167>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 14:8

Aku telah mengoyakkan 1  kerajaan dari keluarga Daud 2  dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hamba-Ku Daud 2  yang tetap mentaati segala perintah-Ku dan mengikuti Aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mata-Ku.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA