Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 9:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 9:12

Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka t  untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, u  mengecap hasil tanah v  yang baik, dan mewariskan w  tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya.

AYT (2018)

Oleh karena itu, jangan berikan anak perempuanmu kepada anak laki-laki mereka dan jangan mengambil anak perempuan mereka untuk anak laki-lakimu. Jangan mengusahakan kedamaian atau kesejahteraan mereka sampai selama-lamanya, supaya kamu kuat dan makan hasil tanah yang baik dari negeri itu, serta meninggalkannya sebagai warisan untuk anak cucumu selama-lamanya.’

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 9:12

Maka sebab itu janganlah kamu berikan anak-anakmu perempuan kepada anak-anak mereka itu laki-laki, dan jangan ambil anak-anak perempuan mereka itu akan bini anak-anakmu laki-laki, dan jangan kamu sengajakan selamat dan baik mereka itu sampai selama-lamanya, supaya boleh kamu menjadi kuat dan makan baiknya tanah itu dan boleh memberi dia akan barang pusaka kepada anak-anakmu sampai selama-lamanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 9:12

Nabi-nabi itu melarang kami kawin campur dengan orang-orang itu, ataupun membantu mereka menjadi makmur dan sejahtera. Jika kami taat, kami akan menjadi kuat dan menikmati hasil tanah itu dan mewariskannya kepada keturunan kami sampai selama-lamanya.

MILT (2008)

Jadi, sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, dan janganlah mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu, atau mencari damai mereka atau kekayaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat dan makan yang baik dari negeri ini, dan meninggalkannya sebagai warisan untuk anak-anakmu selama-lamanya.

Shellabear 2011 (2011)

Sebab itu jangan berikan anak-anak perempuanmu untuk menjadi istri anak-anak lelaki mereka, dan jangan ambil anak-anak perempuan mereka untuk menjadi istri anak-anak lelakimu. Jangan ikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, menikmati hasil yang baik dari negeri itu, dan mewariskannya kepada anak-anakmu sampai selama-lamanya.

AVB (2015)

Oleh itu, jangan berikan anak-anak perempuanmu untuk menjadi isteri anak-anak lelaki mereka, dan jangan ambil anak-anak perempuan mereka untuk menjadi isteri anak-anak lelakimu. Jangan ikhtiarkan kesejahteraan dan kekayaan mereka sama sekali untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, menikmati hasil yang baik daripada negeri itu, dan mewariskannya kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 9:12

Jadi sekarang
<06258>
janganlah
<0408>
kamu memberikan
<05414>
anak-anak perempuanmu
<01323>
kepada anak lelaki
<01121>
mereka, ataupun
<0408>
mengambil
<05375>
anak-anak perempuan
<01323>
mereka untuk anak-anak lelakimu
<01121>
. Janganlah
<03808>
kamu mengikhtiarkan
<01875>
kesejahteraan
<07965>
dan kebahagiaan
<02896>
mereka untuk
<05704>
selama-lamanya
<05769>
, supaya
<04616>
kamu menjadi kuat
<02388>
, mengecap
<0398>
hasil
<02898>
tanah
<0776>
yang baik, dan mewariskan
<03423>
tanah itu kepada anak-anakmu
<01121>
untuk
<05704>
selama-lamanya
<05769>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 9:12

Maka sebab
<06258>
itu janganlah
<0408>
kamu berikan
<05414>
anak-anakmu
<01121>
perempuan
<01323>
kepada anak-anak
<01323>
mereka itu laki-laki, dan jangan
<0408>
ambil
<05375>
anak-anak perempuan mereka itu akan bini anak-anakmu laki-laki
<01121>
, dan jangan
<03808>
kamu sengajakan
<01875>
selamat
<07965>
dan baik
<02896>
mereka itu sampai
<05704>
selama-lamanya
<05769>
, supaya
<04616>
boleh kamu menjadi kuat
<02388>
dan makan
<0398>
baiknya
<02898>
tanah
<0776>
itu dan boleh memberi dia akan
<0853>
barang pusaka
<03423>
kepada anak-anakmu
<01121>
sampai
<05704>
selama-lamanya
<05769>
.
AYT ITL
Oleh karena itu
<06258>
, jangan
<0408>
berikan
<05414>
anak perempuanmu
<01323>
kepada anak laki-laki
<01121>
mereka dan jangan
<0408>
mengambil
<05375>
anak perempuan
<01323>
mereka untuk anak laki-lakimu
<01121>
. Jangan
<03808>
mengusahakan
<01875>
kedamaian
<07965>
atau kesejahteraan
<02896>
mereka sampai
<05704>
selama-lamanya
<05769>
, supaya
<04616>
kamu kuat
<02388>
dan makan
<0398>
hasil tanah yang baik
<02898>
dari negeri
<0776>
itu, serta meninggalkannya
<03423> <0>
sebagai warisan
<0> <03423>
untuk anak cucumu
<01121>
selama-lamanya
<05769>
.’

[<0853> <05704>]
AVB ITL
Oleh itu
<06258>
, jangan
<0408>
berikan
<05414>
anak-anak perempuanmu
<01323>
untuk menjadi isteri anak-anak lelaki
<01121>
mereka, dan jangan
<0408>
ambil
<05375>
anak-anak perempuan
<01323>
mereka untuk menjadi isteri anak-anak lelakimu
<01121>
. Jangan
<03808>
ikhtiarkan
<01875>
kesejahteraan
<07965>
dan kekayaan
<02896>
mereka sama sekali untuk
<05704>
selama-lamanya
<05769>
, supaya
<04616>
kamu menjadi kuat
<02388>
, menikmati hasil
<0398>
yang baik
<02898>
daripada negeri
<0776>
itu, dan mewariskannya
<03423>
kepada anak-anakmu
<01121>
untuk
<05704>
selama-lamanya
<05769>
.’

[<0853>]
HEBREW
Mlwe
<05769>
de
<05704>
Mkynbl
<01121>
Mtsrwhw
<03423>
Urah
<0776>
bwj
<02898>
ta
<0853>
Mtlkaw
<0398>
wqzxt
<02388>
Neml
<04616>
Mlwe
<05769>
de
<05704>
Mtbwjw
<02896>
Mmls
<07965>
wsrdt
<01875>
alw
<03808>
Mkynbl
<01121>
wavt
<05375>
la
<0408>
Mhytnbw
<01323>
Mhynbl
<01121>
wntt
<05414>
la
<0408>
Mkytwnb
<01323>
htew (9:12)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 9:12

Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu 1  kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan 1  mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan 2  dan kebahagiaan mereka untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat 3 , mengecap 4  hasil tanah yang baik, dan mewariskan 5  tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA