Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 6:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 6:20

Kiranya mata-Mu q  terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang Kaukatakan akan menjadi kediaman nama-Mu r --dengarkanlah s  doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini.

AYT (2018)

Kiranya mata-Mu terbuka terhadap bait ini, baik siang maupun malam, terhadap tempat yang Kaufirmankan akan Kautaruh nama-Mu di sana. Dengarlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 6:20

Biarlah mata-Mu menilik akan rumah ini siang dan malam, yaitu akan tempat yang telah Engkau berfirman akan halnya, bahwa Engkau akan menaruh nama-Mu di sana, dan hendaklah Engkau mendengar akan doa yang dipersembahkan hamba-Mu kelak pada tempat ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 6:20

Semoga siang malam Engkau melindungi rumah ini yang telah Kaupilih sebagai tempat ibadat kepada-Mu. Semoga dari tempat kediaman-Mu di surga Engkau mendengar dan mengampuni aku serta umat Israel, umat-Mu itu, apabila kami menghadap rumah ini dan berdoa kepada-Mu.

MILT (2008)

karena mata-Mu akan terbuka terhadap bait ini, siang dan malam, terhadap tempat yang telah Engkau katakan untuk menaruh Nama-Mu di sana, untuk mendengar doa yang akan hamba-Mu doakan ke arah tempat ini.

Shellabear 2011 (2011)

Kiranya siang dan malam mata-Mu terbuka terhadap bait ini, terhadap tempat yang Kaufirmankan bahwa Engkau akan menegakkan nama-Mu di sini. Dengarlah doa yang dipanjatkan hamba-Mu dengan menghadap ke tempat ini.

AVB (2015)

Semoga siang dan malam mata-Mu terbuka terhadap bait ini, terhadap tempat yang Kaufirmankan bahawa Engkau akan menegakkan nama-Mu di sini. Dengarlah doa yang dipanjatkan hamba-Mu dengan menghadap ke tempat ini.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 6:20

Kiranya
<01961>
mata-Mu
<05869>
terbuka
<06605>
terhadap
<0413>
rumah
<01004>
ini
<02088>
, siang
<03119>
dan malam
<03915>
, terhadap
<0413>
tempat
<04725>
yang
<0834>
Kaukatakan
<0559>
akan menjadi
<07760>
kediaman nama-Mu
<08034>
-- dengarkanlah
<08085>
doa
<08605>
yang
<0834>
hamba-Mu
<05650>
panjatkan
<06419>
di
<0413>
tempat
<04725>
ini
<02088>
.

[<08033> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 6:20

Biarlah
<01961>
mata-Mu
<05869>
menilik
<06605>
akan rumah
<01004>
ini
<02088>
siang
<03119>
dan malam
<03915>
, yaitu akan tempat
<04725>
yang telah
<0834>
Engkau berfirman
<0559>
akan halnya, bahwa Engkau akan menaruh
<07760>
nama-Mu
<08034>
di sana
<08033>
, dan hendaklah Engkau mendengar
<08085>
akan doa
<08605>
yang dipersembahkan hamba-Mu
<05650>
kelak
<0413>
pada tempat
<04725>
ini
<02088>
.
AYT ITL
Kiranya
<01961>
mata-Mu
<05869>
terbuka
<06605>
terhadap
<0413>
bait
<01004>
ini
<02088>
, baik siang
<03119>
maupun malam
<03915>
, terhadap
<0413>
tempat
<04725>
yang
<0834>
Kaufirmankan akan
<07760>
Kautaruh nama-Mu
<08034>
di sana
<08033>
. Dengarlah
<08085>
doa
<08605>
yang
<0834>
hamba-Mu
<05650>
panjatkan
<06419>
di
<0413>
tempat
<04725>
ini
<02088>
.

[<0559> <0413>]
HEBREW
hzh
<02088>
Mwqmh
<04725>
la
<0413>
Kdbe
<05650>
llpty
<06419>
rsa
<0834>
hlpth
<08605>
la
<0413>
ewmsl
<08085>
Ms
<08033>
Kms
<08034>
Mwvl
<07760>
trma
<0559>
rsa
<0834>
Mwqmh
<04725>
la
<0413>
hlylw
<03915>
Mmwy
<03119>
hzh
<02088>
tybh
<01004>
la
<0413>
twxtp
<06605>
Kynye
<05869>
twyhl (6:20)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 6:20

Kiranya mata-Mu 1  terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat 3  yang Kaukatakan akan menjadi 2  kediaman nama-Mu 2 --dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat 3  ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA