Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 20:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 20:13

Ketika Allah menyuruh aku mengembara x  keluar dari rumah y  ayahku, berkatalah aku kepada isteriku: Tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni: katakanlah tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba: Ia saudaraku."

AYT (2018)

Ketika Allah menyuruhku mengembara keluar dari rumah ayahku, aku berkata kepada istriku, ‘Tunjukkanlah kasihmu kepadaku dengan melakukan hal ini di setiap tempat yang kita tuju, katakanlah tentang aku: dia adalah kakakku.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 20:13

Maka pada sekali peristiwa, tatkala disuruhkan Allah akan daku pergi mengembara dari pada rumah bapaku, bahwa kataku kepadanya: Inilah kasihmu yang boleh kaunyatakan kepadaku; barang di mana tempat kita sampai katakanlah akan daku: ialah saudaraku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 20:13

Maka ketika Allah menyuruh saya meninggalkan rumah ayah saya dan mengembara ke negeri-negeri asing, saya berkata kepada istri saya, 'Nyatakanlah kesetiaanmu kepada saya dengan mengatakan kepada setiap orang bahwa saya ini abangmu.'"

TSI (2014)

Ketika Allah menyuruh saya meninggalkan rumah ayah saya untuk merantau ke negeri lain, saya berkata kepada Sara, ‘Tunjukkanlah kesetiaanmu kepadaku ke mana saja kita pergi, dengan mengatakan kepada siapa pun bahwa aku adalah kakakmu.’”

MILT (2008)

Dan terjadilah, ketika Allah Elohim 0430 membuat aku mengembara dari rumah ayahku dan aku berkata kepadanya: Inilah kebaikanmu yang akan engkau lakukan kepadaku di segala tempat yang akan kita singgahi, katakanlah tentang diriku: Ia adalah saudaraku."

Shellabear 2011 (2011)

Jadi, ketika Allah menyuruh aku mengembara meninggalkan rumah ayahku, aku berkata kepadanya, "Nyatakanlah kasihmu kepadaku dengan cara ini: Di tempat mana pun kita tiba, katakanlah bahwa aku saudaramu."

AVB (2015)

Jadi, ketika Allah menyuruh aku mengembara meninggalkan rumah ayahku, aku berkata kepadanya, ‘Nyatakanlah kasihmu kepadaku dengan cara ini: Di tempat mana-mana pun kita tiba, katakanlah bahawa aku saudaramu.’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 20:13

Ketika
<01961>
Allah
<0430>
menyuruh aku mengembara
<08582>
keluar dari rumah
<01004>
ayahku
<01>
, berkatalah
<0559>
aku kepada isteriku: Tunjukkanlah
<06213>
kasihmu
<02617>
kepadaku
<05978>
, yakni: katakanlah
<0559>
tentang
<0413>
aku di tiap-tiap tempat
<04725> <08033> <03605>
di mana
<0834>
kita tiba
<0935>
: Ia
<01931>
saudaraku
<0251>
."

[<0834> <02088> <0834>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 20:13

Maka pada sekali peristiwa
<01961>
, tatkala disuruhkan
<08582>
Allah
<0430>
akan daku pergi mengembara
<08582>
dari pada rumah
<01004>
bapaku
<01>
, bahwa kataku
<0559>
kepadanya: Inilah
<02088>
kasihmu
<02617>
yang
<0834>
boleh kaunyatakan
<06213>
kepadaku
<0413> <05978>
; barang
<03605>
di mana
<08033> <0834>
tempat
<04725>
kita sampai
<0935>
katakanlah
<0559>
akan daku
<01931>
: ialah saudaraku
<0251>
.
AYT ITL
Ketika
<01961>
Allah
<0430>
menyuruhku mengembara keluar
<08582>
dari rumah
<01004>
ayahku
<01>
, aku berkata
<0559>
kepada istriku, ‘Tunjukkanlah
<06213>
kasihmu
<02617>
kepadaku
<05978>
dengan melakukan hal ini
<02088>
di
<0413>
setiap
<03605>
tempat
<04725>
yang
<0834>
kita tuju
<0935>
, katakanlah
<0559>
tentang aku: dia
<01931>
adalah kakakku
<0251>
.’”

[<0834> <0853> <00> <0834> <08033> <00>]
AVB ITL
Jadi
<01961>
, ketika Allah
<0430>
menyuruh aku mengembara meninggalkan
<08582>
rumah
<01004>
ayahku
<01>
, aku berkata
<0559>
kepadanya, ‘Nyatakanlah
<06213>
kasihmu
<02617>
kepadaku
<05978>
dengan cara ini
<02088>
: Di
<0413>
tempat
<04725>
mana-mana pun
<03605>
kita tiba
<0935>
, katakanlah
<0559>
bahawa aku saudaramu
<0251>
.’”

[<0834> <0853> <00> <0834> <0834> <08033> <00> <01931>]
HEBREW
awh
<01931>
yxa
<0251>
yl
<0>
yrma
<0559>
hms
<08033>
awbn
<0935>
rsa
<0834>
Mwqmh
<04725>
lk
<03605>
la
<0413>
ydme
<05978>
yvet
<06213>
rsa
<0834>
Kdox
<02617>
hz
<02088>
hl
<0>
rmaw
<0559>
yba
<01>
tybm
<01004>
Myhla
<0430>
yta
<0853>
weth
<08582>
rsak
<0834>
yhyw (20:13)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 20:13

Ketika Allah 1  menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah 3  aku kepada isteriku: Tunjukkanlah kasihmu 2  kepadaku, yakni: katakanlah 3  tentang aku di tiap-tiap tempat di mana kita tiba: Ia saudaraku."

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA