TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 15:35-36

15:35 kai <2532> tinev <5100> twn <3588> paresthkotwn <3936> (5761) akousantev <191> (5660) elegon <3004> (5707) ide <1492> (5657) hlian <2243> fwnei <5455> (5719)

15:36 dramwn <5143> (5631) de <1161> tiv <5100> gemisav <1072> (5660) spoggon <4699> oxouv <3690> periyeiv <4060> (5631) kalamw <2563> epotizen <4222> (5707) auton <846> legwn <3004> (5723) afete <863> (5628) idwmen <1492> (5632) ei <1487> ercetai <2064> (5736) hliav <2243> kayelein <2507> (5629) auton <846>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA