TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Lukas 11:1-13

Konteks
Hal berdoa
11:1 Pada suatu kali Yesus sedang berdoa d  di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-murid-Nya kepada-Nya: "Tuhan, e  ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." 11:2 1 Jawab Yesus kepada mereka: "Apabila kamu berdoa, katakanlah: Bapa, dikuduskanlah nama-Mu; datanglah Kerajaan-Mu. f  11:3 Berikanlah kami setiap hari makanan kami 2  yang secukupnya 11:4 dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kamipun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami; g  dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. h " 11:5 Lalu kata-Nya kepada mereka: "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya: Saudara, pinjamkanlah kepadaku tiga roti, 11:6 sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya; 11:7 masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab: Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur; aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. 11:8 Aku berkata kepadamu: Sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. i  11:9 Oleh karena itu Aku berkata kepadamu: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; j  carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah 3 , maka pintu akan dibukakan bagimu. 11:10 Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. 11:11 Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan dari padanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu 4  ganti ikan? 11:12 Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? 11:13 Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga! Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta 5  kepada-Nya."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[11:2]  1 Full Life : DOA TUHAN.

Nas : Luk 11:2-4

Lih. catatan-catatan mengenai Doa Tuhan di Mat 6:9-15.

lihat cat. --> Mat 6:9;

lihat cat. --> Mat 6:10;

lihat cat. --> Mat 6:11;

lihat cat. --> Mat 6:12;

lihat cat. --> Mat 6:13;

lihat cat. --> Mat 6:15;

[atau ref. Mat 6:9; 6:10; 6:11; 6:12; 6:13; 6:15]

[11:3]  2 Full Life : SETIAP HARI MAKANAN KAMI.

Nas : Luk 11:3

Orang percaya harus belajar berdoa untuk tercukupinya kebutuhan hidup (bd. Mat 6:11) berdasarkan empat prinsip.

  1. 1) Kita harus menaikkan doa permohonan seperti itu menurut kehendak Allah dan kemuliaan-Nya (Mat 6:10,33; 1Kor 10:31; 1Yoh 5:14-15).
  2. 2) Kita harus menginginkan Allah mempertunjukkan kasih kebapaan-Nya kepada kita (Mat 6:9,25-34),
  3. 3) Persediaan kebutuhan yang kita doakan harus memenuhi kebutuhan dasar kita dan memampukan kita melakukan pelayanan Kristen (2Kor 9:8; 1Tim 6:8; Ibr 13:5).
  4. 4) Kita boleh memohon sesuatu hanya setelah kita dengan setia memberi kepada Allah dan kepada orang lain (2Kor 9:6;

    lihat cat. --> 2Kor 8:2).

    [atau ref. 2Kor 8:2]

[11:9]  3 Full Life : MINTALAH ... CARILAH ... KETOKLAH.

Nas : Luk 11:9

Lihat cat. --> Mat 7:7.

[atau ref. Mat 7:7]

[11:11]  4 Full Life : MEMBERIKAN ULAR KEPADA ANAKNYA ITU.

Nas : Luk 11:11

Lihat cat. --> Mat 7:11

[atau ref. Mat 7:11]

mengenai pemeliharaan Allah terhadap anak-anak-Nya dalam.

[11:13]  5 Full Life : MEMBERIKAN ROH KUDUS KEPADA MEREKA YANG MEMINTA.

Nas : Luk 11:13

Ayat ini barangkali tidak menunjuk kepada pemberian Roh pada saat kelahiran baru (Yoh 3:3), karena pada saat pertobatan semua orang percaya dengan sendirinya dikaruniai kehadiran Roh Kudus yang diam di dalam hati (Rom 8:9-10; 1Kor 6:19-20;

lihat art. PEMBAHARUAN PARA MURID).

Agaknya, ayat ini lebih menunjuk kepada baptisan dalam Roh Kudus yang dijanjikan Kristus kepada para pengikut-Nya

(lihat art. YESUS DAN ROH KUDUS).TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA