TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 54:4-8

TSK Full Life Study Bible

54:4

takut ...... dipermalukan malu(TB)/takut(TL) <03372 0954> [Fear not.]

melupakan(TB)/terlupa(TL) <07911> [thou shalt forget.]

54:4

Janganlah takut,

Yer 30:10; Yoel 2:21 [Semua]

mendapat malu,

Yes 28:16; [Lihat FULL. Yes 28:16]; Yes 29:22; [Lihat FULL. Yes 29:22] [Semua]

merasa malu,

Kej 30:23; [Lihat FULL. Kej 30:23]; Mazm 119:39; Yes 41:11; [Lihat FULL. Yes 41:11] [Semua]

malu keremajaanmu,

Mazm 25:7; [Lihat FULL. Mazm 25:7]; Yer 2:2; [Lihat FULL. Yer 2:2]; Yer 22:21; [Lihat FULL. Yer 22:21] [Semua]

lagi aib

Yes 51:7; [Lihat FULL. Yes 51:7]

kejandaanmu.

Yes 47:8; [Lihat FULL. Yes 47:8]


Catatan Frasa: JANGANLAH TAKUT.


54:5

menjadikan(TB) <06213> [thy Maker.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

Allah(TB/TL) <0430> [The God.]

54:5

menjadi suamimu

Kid 3:11; [Lihat FULL. Kid 3:11]; Yer 3:14; 31:32; Hos 2:6,15 [Semua]

yang menjadikan

Mazm 95:6; [Lihat FULL. Mazm 95:6]; Mazm 149:2; [Lihat FULL. Mazm 149:2]; Yes 51:13; [Lihat FULL. Yes 51:13] [Semua]

menjadi Penebusmu

Yes 48:17; [Lihat FULL. Yes 48:17]

Yang Mahakudus,

Yes 1:4; [Lihat FULL. Yes 1:4]; Yes 49:7; 55:5; 60:9 [Semua]

seluruh bumi.

Yes 6:3; [Lihat FULL. Yes 6:3]; Yes 12:4; [Lihat FULL. Yes 12:4] [Semua]54:6

isteri ............. isteri(TB)/seorang ........... isterinya(TL) <0802> [a woman.]

isteri ............. isteri(TB)/seorang ........... isterinya(TL) <0802> [a wife.]

54:6

yang ditinggalkan

Yes 54:6-7; Yes 1:4; 50:1-2; 60:15; 62:4,12; Yer 44:2; Hos 1:10 [Semua]

engkau kembali;

Yes 49:14-21 [Semua]

masa muda

Kel 20:14; [Lihat FULL. Kel 20:14]; Mal 2:15 [Semua]54:7

<06996> [a small.]

besar(TB/TL) <01419> [with.]

54:7

Hanya sesaat

Ayub 14:13; [Lihat FULL. Ayub 14:13]; Yes 26:20 [Semua]

Aku meninggalkan

Mazm 71:11; [Lihat FULL. Mazm 71:11]; Yes 27:8; [Lihat FULL. Yes 27:8] [Semua]

kasih sayang

Mazm 51:3; [Lihat FULL. Mazm 51:3]

engkau kembali.

Yes 49:18; [Lihat FULL. Yes 49:18]54:8

meluap(TB)/Kusamarkan(TL) <08241> [a little.]

menyembunyikan(TB)/dari(TL) <05641> [I hid.]

abadi(TB)/kekal(TL) <05769> [but.]

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [the Lord.]

54:8

Dalam murka

Yes 9:11; 26:20; 60:10 [Semua]

telah menyembunyikan

Yes 1:15; [Lihat FULL. Yes 1:15]

kasih setia

Yes 54:10; Mazm 25:6; [Lihat FULL. Mazm 25:6]; Mazm 92:3; Yes 55:3; 63:7 [Semua]

telah mengasihani

Mazm 102:14; [Lihat FULL. Mazm 102:14]; Yes 14:1; [Lihat FULL. Yes 14:1]; Hos 2:18 [Semua]

Tuhan, Penebusmu.

Yes 48:17; [Lihat FULL. Yes 48:17]
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA