Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 51:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 51:1

Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud 1 , (51-2) ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. g  (51-3) Kasihanilah h  aku 2 , ya Allah, menurut kasih setia-Mu, i  hapuskanlah j  pelanggaranku k  menurut rahmat-Mu l  yang besar!

AYT (2018)

Kepada pemimpin pujian: Nyanyian Daud, (51-2) ketika Nabi Natan datang kepadanya, setelah dia pergi bersama Batsyeba. (51-3) Kasihanilah aku, ya Allah, sesuai dengan kasih setia-Mu; sesuai dengan belas kasihanmu yang melimpah, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 51:1

Mazmur Daud bagi biduan besar. (51-2) Pada masa nabi Natan sudah datang mendapatkan dia, kemudian dari pada Daud berbuat zina dengan Bat-syeba. (51-3) Kasihankanlah kiranya aku, ya Allah, sekadar kemurahan-Mu, dan hapuskan apalah segala durhakaku sekadar kebesaran segala rahmat-Mu!

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 51:1

Untuk pemimpin kor. Mazmur karangan Daud (51-2) setelah ia ditegur oleh Nabi Natan karena berbuat zinah dengan Batsyeba. (51-3) Kasihanilah aku ya Allah, karena Engkau tetap mengasihi, hapuskanlah dosaku karena belas kasih-Mu yang besar.

MILT (2008)

Untuk pemimpin musik. Mazmur Daud. (51-2) Ketika Nabi Natan datang kepadanya, setelah dia menghampiri Batsheba. (51-3) Kasihanilah aku, ya Allah Elohim 0430, menurut kebaikan-Mu; menurut kelimpahan rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku.

Shellabear 2011 (2011)

Untuk pemimpin pujian. Zabur dari Daud, (51-2) ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. (51-3) Ya Allah, kasihanilah kiranya aku sesuai dengan kasih abadi-Mu. Sesuai dengan rahmat-Mu yang besar, hapuskanlah pelanggaran-pelanggaranku!

AVB (2015)

Untuk pemimpin muzik. Mazmur Daud apabila ditegur oleh Nabi Natan kerana berzina dengan Batsyeba. Kasihanilah aku, ya Allah, demi kasih setia-Mu yang kekal; demi belas kasih-Mu yang melimpah hapuskanlah dosaku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 51:1

Untuk pemimpin biduan
<05329>
. Mazmur
<04210>
dari Daud
<01732>
, (#51-#2) ketika
<0834>
nabi
<05030>
Natan
<05416>
datang
<0935>
kepadanya
<0413>
setelah ia menghampiri
<0935>
Batsyeba
<01339>
. (#51-#3) Kasihanilah
<02603>
aku, ya Allah
<0430>
, menurut kasih setia-Mu
<02617>
, hapuskanlah
<04229>
pelanggaranku
<06588>
menurut rahmat-Mu
<07356>
yang besar
<07230>
!

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 51:1

Mazmur
<04210>
Daud
<01732>
bagi biduan besar
<05329>
. (51-2) Pada masa nabi
<05030>
Natan
<05416>
sudah datang
<0935>
mendapatkan
<0413>
dia, kemudian dari pada Daud berbuat zina
<0935>
dengan Bat-syeba
<01339>
. (51-3) Kasihankanlah
<02603>
kiranya aku, ya Allah
<0430>
, sekadar kemurahan-Mu
<02617>
, dan hapuskan
<04229>
apalah segala durhakaku
<06588>
sekadar kebesaran
<07230>
segala rahmat-Mu
<07356>
!
AYT ITL
Kepada pemimpin pujian
<05329>
: Nyanyian
<04210>
Daud
<01732>
, ketika Nabi
<05030>
Natan
<05416>
datang
<0935>
kepadanya
<0413>
, setelah dia pergi
<0935>
bersama
<0413>
Batsyeba
<01339>
. Kasihanilah
<02603>
aku, ya Allah
<0430>
, sesuai dengan kasih setia-Mu
<02617>
; sesuai dengan belas kasihanmu
<07356>
yang melimpah
<07230>
, hapuskanlah
<04229>
pelanggaran-pelanggaranku
<06588>
.

[<0834> <00>]
AVB ITL
Untuk pemimpin muzik
<05329>
. Mazmur
<04210>
Daud
<01732>
apabila ditegur
<0935>
oleh
<0413>
Nabi
<05030>
Natan
<05416>
kerana
<0834>
berzina
<0935> <0413>
dengan Batsyeba
<01339>
. Kasihanilah
<02603>
aku, ya Allah
<0430>
, demi kasih setia-Mu yang kekal
<02617>
; demi belas kasih-Mu
<07356>
yang melimpah
<07230>
hapuskanlah
<04229>
dosaku
<06588>
.

[<00>]
HEBREW
yesp
<06588>
hxm
<04229>
Kymxr
<07356>
brk
<07230>
Kdoxk
<02617>
Myhla
<0430>
ynnx ((3))
<02603>
ebs
<01339>
tb
<0>
la
<0413>
ab
<0935>
rsak
<0834>
aybnh
<05030>
Ntn
<05416>
wyla
<0413>
awbb ((2))
<0935>
dwdl
<01732>
rwmzm
<04210>
xunml (51:1)
<05329>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 51:1

Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud 1 , (51-2) ketika nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. g  (51-3) Kasihanilah h  aku 2 , ya Allah, menurut kasih setia-Mu, i  hapuskanlah j  pelanggaranku k  menurut rahmat-Mu l  yang besar!

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 51:1

Untuk pemimpin biduan. Mazmur dari Daud, (51-2) ketika 2  nabi Natan 1  datang 2  kepadanya setelah ia menghampiri Batsyeba. (51-3) Kasihanilah aku, ya Allah 3 , menurut kasih setia-Mu, hapuskanlah 6  pelanggaranku menurut rahmat-Mu 5  yang besar 4 !

Catatan Full Life

Mzm 51:1 1

Nas : Mazm 51:1

Mazmur ini diakui sebagai pengakuan dosa Daud ketika nabi Natan membeberkan dosa perzinaan dan pembunuhan yang diperbuatnya (bd. 2Sam 12:1-13).

  1. 1) Perhatikan bahwa mazmur ini digubah oleh seorang percaya yang dengan sengaja berbuat dosa yang begitu hebat terhadap Allah sehingga ia dipisahkan dari kehidupan dan kehadiran Allah (bd. ayat Mazm 51:13).
  2. 2) Daud mungkin menggubah mazmur ini setelah ia bertobat dan Natan menyatakan pengampunan Allah baginya (2Sam 12:13). Daud memohon dengan sungguh-sunggguh agar keselamatan, kemurnian, kehadiran Allah, kekuatan rohani, serta sukacita dipulihkan sepenuhnya (ayat Mazm 51:9-15).


Mzm 51:1-19 2

Nas : Mazm 51:3-21

Semua orang yang telah berbuat dosa besar dan dikuasai oleh rasa bersalah dapat menerima pengampunan, penyucian dosa, dan pemulihan dengan Allah jikalau mereka menghampiri Dia dalam sikap dan kata-kata mazmur ini. Permohonan Daud untuk pengampunan dan pemulihan berdasarkan kasih karunia, kemurnian, kasih yang tidak pernah gagal dan belas kasihan Allah (ayat Mazm 51:3), hati yang benar-benar hancur dan bertobat (ayat Mazm 51:19), dan akhirnya pada kematian Kristus yang mendamaikan karena dosa kita (1Yoh 2:1-2).

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA