Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Zefanya 3:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Zef 3:7

Aku sangka: Tentulah ia sekarang akan takut kepada-Ku, akan mempedulikan kecaman l  dan segala yang Kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk m  perbuatan mereka.

AYT (2018)

“Pikir-Ku, ‘tentu, mereka akan takut kepada-Ku, akan menerima pengajaran, Maka, tempat perlindunganmu tidak akan dilenyapkan sesuai segala pembalasan-Ku terhadapnya.’ Akan tetapi, mereka semakin giat melakukan segala perbuatan busuk mereka.”

TL (1954) ©

SABDAweb Zef 3:7

Maka kata-Ku: Mudah-mudahan engkau takut akan Daku, engkau menerima taadib, supaya jangan tempat kedudukannya dibinasakan sama sekali, apabila patut Aku membalas kepadanya; tetapi mereka itu merajinkan dirinya akan berbuat jahat makin lama makin banyak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Zef 3:7

Pikir-Ku, 'Sekarang pastilah umat-Ku menghormati Aku dan mengindahkan segala teguran-Ku. Tentulah mereka mengingat pelajaran yang Kuberikan kepada mereka.' Tetapi nyatanya, mereka lebih giat lagi berbuat jahat daripada sebelumnya.

MILT (2008)

Aku telah berkata: Tentulah dia akan takut kepada-Ku dan dia akan menerima perintah, sehingga tempat kediamannya dan semua yang Aku telah memerintahkan kepadanya tidak akan dilenyapkan. Tetapi mereka bangun lebih awal, mereka telah merusak segala perbuatan mereka."

Shellabear 2011 (2011)

Firman-Ku, Tentu sekarang engkau akan bertakwa kepada-Ku dan akan menerima didikan. Dengan demikian tempat kediamannya tidak akan dilenyapkan sesuai dengan segala yang Kutentukan atasnya. Tetapi mereka makin giat melakukan segala perbuatan busuk mereka.

AVB (2015)

Firman-Ku, ‘Tentu sekarang engkau akan takut kepada-Ku dan akan menerima pengajaran. Dengan demikian tempat kediaman mereka tidak akan dilenyapkan selaras dengan segala yang Kutentukan atas mereka.’ Tetapi mereka semakin giat melakukan segala kemungkaran mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Zef 3:7

Aku sangka
<0559>
: Tentulah
<0389>
ia sekarang akan takut
<03372>
kepada-Ku, akan mempedulikan
<03947>
kecaman
<04148>
dan segala
<03605>
yang
<0834>
Kutugaskan
<06485>
kepadanya
<05921>
tidak
<03808>
akan lenyap
<03772>
dari penglihatannya
<04585>
. Tetapi sesungguhnya
<0403>
mereka makin giat
<07925>
menjadikan busuk
<07843>
perbuatan
<05949>
mereka.

[<03605>]
TL ITL ©

SABDAweb Zef 3:7

Maka kata-Ku
<0559>
: Mudah-mudahan
<0389>
engkau takut
<03372>
akan Daku, engkau menerima
<03947>
taadib
<04148>
, supaya jangan
<03808>
tempat kedudukannya
<04585>
dibinasakan
<03772>
sama sekali, apabila patut
<0834> <03605>
Aku membalas
<06485>
kepadanya
<05921>
; tetapi
<0403>
mereka itu merajinkan
<07925>
dirinya akan berbuat jahat
<07843>
makin lama makin banyak.
AYT ITL
“Pikir-Ku
<0559>
, ‘tentu
<0389>
, mereka akan takut
<03372>
kepada-Ku, akan menerima
<03947>
pengajaran
<04148>
, Maka, tempat perlindunganmu
<04585>
tidak
<03808>
akan dilenyapkan
<03772>
sesuai segala
<03605>
pembalasan-Ku
<06485>
terhadapnya
<05921>
.’ Akan tetapi
<0403>
, mereka semakin giat
<07925>
melakukan
<07843> <0>
segala
<03605>
perbuatan
<05949>
busuk
<0> <07843>
mereka.”

[<0853> <0834>]
AVB ITL
Firman-Ku
<0559>
, ‘Tentu
<0389>
sekarang engkau akan takut
<03372>
kepada-Ku dan akan menerima
<03947>
pengajaran
<04148>
. Dengan demikian tempat kediaman
<04585>
mereka tidak
<03808>
akan dilenyapkan
<03772>
selaras dengan segala
<03605>
yang
<0834>
Kutentukan
<06485>
atas
<05921>
mereka.’ Tetapi
<0403>
mereka semakin giat
<07925>
melakukan
<05949>
segala
<03605>
kemungkaran
<07843>
mereka.

[<0853>]
HEBREW
Mtwlyle
<05949>
lk
<03605>
wtyxsh
<07843>
wmyksh
<07925>
Nka
<0403>
hyle
<05921>
ytdqp
<06485>
rsa
<0834>
lk
<03605>
hnwem
<04585>
trky
<03772>
alw
<03808>
rowm
<04148>
yxqt
<03947>
ytwa
<0853>
yaryt
<03372>
Ka
<0389>
ytrma (3:7)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Zef 3:7

Aku sangka: Tentulah ia sekarang akan takut kepada-Ku, akan mempedulikan kecaman l  dan segala yang Kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk m  perbuatan mereka.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Zef 3:7

2 Aku sangka: Tentulah ia sekarang akan takut 1  kepada-Ku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang 3  Kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat 4  menjadikan busuk 5  perbuatan mereka.

Catatan Full Life

Zef 3:1-7 1

Nas : Zef 3:1-7

Setelah menghukum bangsa-bangsa lainnya, Zefanya kembali lagi kepada dosa-dosa Yerusalem dan umat Allah. Mereka kini menjadi umat yang menentang Allah dan hukum-Nya. Kebobrokan moral telah memasuki setiap lapisan masyarakat, dan orang di mana-mana menolak untuk mendengarkan nabi-nabi Allah yang sejati.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA