Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 9:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 9:1

Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi pancuran air mata 1 , j  maka siang malam aku akan menangisi k  orang-orang puteri bangsaku l  yang terbunuh!

AYT (2018)

“Seandainya di kepala-Ku ada air dan mata-Ku adalah pancaran air mata, Aku akan menangis siang dan malam untuk putri jemaat-Ku yang terbunuh.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 9:1

Aduh, jikalau kiranya kepalaku dari pada air dan matakupun suatu pancaran air mata, niscaya siang malam aku akan menangisi segala orang puteri bangsaku yang telah dibunuh.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 9:1

Alangkah baiknya jika kepalaku seperti sumur yang penuh air, dan mataku pancuran yang terus mengalir! Maka aku dapat menangis siang dan malam, meratapi orang-orang sebangsaku yang dibunuh lawan.

MILT (2008)

Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku menjadi pancaran air mata, maka biarlah siang dan malam aku menangis karena terbunuhnya putri bangsaku!

Shellabear 2011 (2011)

Andai kepalaku mata air dan mataku pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang yang terbunuh dari putri bangsaku.

AVB (2015)

Kalaulah kepalaku mata air dan mataku pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang yang terbunuh daripada kalangan puteri bangsaku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 9:1

Sekiranya
<05414> <04310>
kepalaku
<07218>
penuh air
<04325>
, dan mataku
<05869>
jadi pancuran
<04726>
air mata
<01832>
, maka siang
<03119>
malam
<03915>
aku akan menangisi
<01058>
orang-orang puteri
<01323>
bangsaku
<05971>
yang terbunuh
<02491>
!
TL ITL ©

SABDAweb Yer 9:1

Aduh
<04310>
, jikalau kiranya
<05414>
kepalaku
<07218>
dari pada air
<04325>
dan matakupun
<05869>
suatu pancaran
<04726>
air mata
<01832>
, niscaya siang
<03119>
malam
<03915>
aku akan menangisi
<01058>
segala orang puteri
<01323>
bangsaku
<05971>
yang telah dibunuh
<02491>
.
AYT ITL
“Seandainya
<04310>
di kepala-Ku
<07218>
ada air
<04325>
dan mata-Ku
<05869>
adalah pancaran
<04726>
air mata
<01832>
, Aku akan menangis
<01058>
siang
<03119>
dan malam
<03915>
untuk putri
<01323>
jemaat-Ku
<05971>
yang terbunuh
<02491>
.

[<05414> <0853>]
AVB ITL
Kalaulah
<04310>
kepalaku
<07218>
mata air
<04325>
dan mataku
<05869>
pancuran
<04726>
air mata
<01832>
, maka siang
<03119>
malam
<03915>
aku akan menangisi
<01058>
orang yang terbunuh
<02491>
daripada kalangan puteri
<01323>
bangsaku
<05971>
.

[<05414> <0853>]
HEBREW
yme
<05971>
tb
<01323>
yllx
<02491>
ta
<0853>
hlylw
<03915>
Mmwy
<03119>
hkbaw
<01058>
hemd
<01832>
rwqm
<04726>
ynyew
<05869>
Mym
<04325>
ysar
<07218>
Nty
<05414>
ym
<04310>
(9:1)
<8:23>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 9:1

Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi pancuran air mata 1 , j  maka siang malam aku akan menangisi k  orang-orang puteri bangsaku l  yang terbunuh!

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 9:1

1 Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi 2  orang-orang puteri 3  bangsaku yang terbunuh!

Catatan Full Life

Yer 9:1-26 1

Nas : Yer 9:1-26

Yeremia terus mengungkapkan kepedihannya atas umat Allah yang memberontak serta penolakan mereka untuk bertobat dan dengannya lolos dari kemusnahan yang akan datang. Ia ingin menangis, tetapi kesedihannya terlalu dalam untuk air mata. Teriakan tentang kutukan, tuduhan bersalah, dan peringatan tentang hukuman yang tidak terelakkan diselang-selingi sepanjang pasal ini. Yeremia sering kali disebut "nabi yang menangis" (bd. Yer 14:17), ia menangis siang dan malam untuk umat yang terlalu keras hati sehingga tidak menyadari dekatnya malapetaka mereka; karena perasaan sedih yang amat hebat, secara tradisional Yeremia dianggap penulis kitab Ratapan

(lih. Pendahuluan kitab Ratapan).

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA