Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 50:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 50:1

Firman yang disampaikan TUHAN dengan perantaraan nabi Yeremia mengenai Babel 1 , u  mengenai negeri orang-orang Kasdim:

AYT (2018)

Firman yang TUHAN katakan mengenai Babel, tanah orang-orang Kasdim, melalui Nabi Yeremia,

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 50:1

Sebermula, maka inilah firman yang telah dikatakan Tuhan dengan lidah nabi Yermia akan hal Babil, yaitu negeri orang Kasdim.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 50:1

Inilah pesan TUHAN kepadaku tentang kota Babel dan penduduknya,

MILT (2008)

Firman yang telah TUHAN YAHWEH 03068 sampaikan terhadap Babilon, terhadap negeri orang-orang Kasdim, melalui Nabi Yeremia,

Shellabear 2011 (2011)

Firman yang disampaikan ALLAH mengenai Babel, yaitu mengenai tanah orang Kasdim, dengan perantaraan Nabi Yeremia,

AVB (2015)

Firman yang disampaikan TUHAN mengenai Babel, iaitu mengenai tanah orang Kasdim, dengan perantaraan Nabi Yeremia,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 50:1

Firman
<01697>
yang
<0834>
disampaikan
<01696>
TUHAN
<03068>
dengan perantaraan
<03027>
nabi
<05030>
Yeremia
<03414>
mengenai
<0413>
Babel
<0894>
, mengenai
<0413>
negeri
<0776>
orang-orang Kasdim
<03778>
:
TL ITL ©

SABDAweb Yer 50:1

Sebermula, maka inilah firman
<01697>
yang telah
<0834>
dikatakan
<01696>
Tuhan
<03068>
dengan lidah
<03027>
nabi
<05030>
Yermia
<03414>
akan hal
<0413>
Babil
<0894>
, yaitu negeri
<0776>
orang Kasdim
<03778>
.
AYT ITL
Firman
<01697>
yang
<0834>
TUHAN
<03068>
katakan
<01696>
mengenai
<0413>
Babel
<0894>
, tanah
<0776>
orang-orang Kasdim
<03778>
, melalui
<03027>
Nabi
<05030>
Yeremia
<03414>
,

[<0413>]
AVB ITL
Firman
<01697>
yang
<0834>
disampaikan
<01696>
TUHAN
<03068>
mengenai
<0413>
Babel
<0894>
, iaitu mengenai
<0413>
tanah
<0776>
orang Kasdim
<03778>
, dengan perantaraan
<03027>
Nabi
<05030>
Yeremia
<03414>
,
HEBREW
aybnh
<05030>
whymry
<03414>
dyb
<03027>
Mydvk
<03778>
Ura
<0776>
la
<0413>
lbb
<0894>
la
<0413>
hwhy
<03068>
rbd
<01696>
rsa
<0834>
rbdh (50:1)
<01697>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 50:1

Firman yang disampaikan TUHAN dengan perantaraan nabi Yeremia mengenai Babel 1 , u  mengenai negeri orang-orang Kasdim:

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 50:1

Firman yang disampaikan TUHAN dengan perantaraan nabi Yeremia 3  mengenai Babel 1 , mengenai negeri 2  orang-orang Kasdim:

Catatan Full Life

Yer 46:1--52:34 1

Nas : Yer 46:1-51:64

Pasal-pasal ini berisi aneka nubuat tentang hukuman ilahi atas bangsa-bangsa asing. Yeremia ditahbiskan bukan untuk menjadi nabi kepada bangsa Yehuda saja, tetapi juga "nabi bagi bangsa-bangsa" (Yer 1:5).


Yer 50:1 2

Nas : Yer 50:1

Yeremia juga bernubuat tentang kejatuhan Babel, suatu peristiwa yang memainkan peranan penting dalam sejarah penebusan.

 1. 1) Ketika sang nabi mengucapkan kata-kata ini, umat Allah sedang dalam pembuangan di sana dan terancam pembauran dengan bangsa dan kebudayaan yang lain. Apabila hal itu terjadi, maka keselamatan melalui keturunan Abraham akan mustahil. Kekuasaan Babel atas Israel harus dipatahkan dan umat Allah dibebaskan supaya Allah dapat menjalankan kehendak-Nya dan bersiap-siap untuk kedatangan Mesias. Walaupun Babel menjadi negara adikuasa ketika itu, Yeremia menubuatkan kejatuhannya lima tahun sebelum Yerusalem direbut (Yer 51:59-60).
 2. 2) Akan tetapi, nubuat Yeremia menjangkau lebih jauh daripada kekalahan Babel oleh Koresy

  (lihat cat. --> Yer 50:3 berikutnya);

  [atau ref. Yer 50:3]

  nubuat ini meramalkan kebinasaan Babel yang akan menyebabkan Israel dan Yehuda mengadakan suatu perjanjian kekal dengan Allah yang tidak akan pernah dibatalkan (ayat Yer 50:4-5). Kebinasaan ini akan terjadi pada akhir masa kesengsaraan

  (lihat cat. --> Wahy 17:1).

  [atau ref. Wahy 17:1]

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA