Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 49:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 49:29

Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba y  mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka; hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka: Kegentaran z  dari segala jurusan!

AYT (2018)

Kemah-kemah dan ternak-ternak mereka akan dirampas. Tirai-tirai mereka dan semua barang mereka, dan unta-unta mereka akan dirampas. Orang-orang akan berteriak kepada mereka, ‘Ketakutan ada di semua sisi!’

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 49:29

Hendaklah dirampas segala kemahnya dan segala kawan kambingnya; hendaklah dirampas orang akan segala kain permadaninya dan akan segala serba perkakasan rumahnya dan akan segala untanya! hendaklah diserukan orang atasnya: Adalah kegentaran keliling!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 49:29

Rampaslah ternak domba, unta, serta kemah-kemah mereka dengan segala isinya, dan berteriaklah kepada mereka, 'Teror meliputi kamu!'

MILT (2008)

Mereka akan mengambil kemah-kemah dan kawanan dombanya. Mereka akan mengambil korden-kordennya, dan semua perabot mereka, dan unta-untanya bagi diri mereka. Dan mereka akan berteriak kepadanya: Kengerian ada di sekeliling!

Shellabear 2011 (2011)

Kemah-kemah dan kawanan kambing domba mereka akan dirampas. Kain tenda, segala perlengkapan, dan unta-unta mereka akan diambil. Orang akan berseru kepada mereka, Kegentaran dari segala jurusan!

AVB (2015)

Khemah dan kawanan domba mereka akan dirampas. Kain khemah, segala alat kelengkapan, dan unta mereka akan diambil. Orang akan berseru kepada mereka, ‘Kegentaran dari segala jurusan!’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 49:29

Hendaklah kemah-kemah
<0168>
mereka dan kawanan domba
<06629>
mereka dirampas
<03947>
sampai bersih, tenda-tenda
<03407>
mereka dan segala
<03605>
perabot
<03627>
mereka; hendaklah unta-unta
<01581>
mereka
<01992>
habis dibawa
<05375>
serta, dan hendaklah berteriak-teriak
<07121>
kepada
<05921>
mereka: Kegentaran
<04032>
dari segala jurusan
<05439>
!
TL ITL ©

SABDAweb Yer 49:29

Hendaklah dirampas
<03947>
segala kemahnya
<0168>
dan segala kawan kambingnya
<06629>
; hendaklah dirampas orang akan segala
<03605>
kain permadaninya
<03407>
dan akan segala serba perkakasan
<03627>
rumahnya dan akan segala untanya
<01581>
! hendaklah
<05375>
diserukan
<07121>
orang
<01992>
atasnya
<05921>
: Adalah kegentaran
<04032>
keliling
<05439>
!
AYT ITL
Kemah-kemah
<0168>
dan ternak-ternak
<06629>
mereka akan dirampas
<03947>
. Tirai-tirai
<03407>
mereka dan semua
<03605>
barang
<03627>
mereka, dan unta-unta
<01581>
mereka
<01992>
akan dirampas
<05375>
. Orang-orang akan berteriak
<07121>
kepada
<05921>
mereka, ‘Ketakutan
<04032>
ada di semua sisi
<05439>
!’
HEBREW
bybom
<05439>
rwgm
<04032>
Mhyle
<05921>
warqw
<07121>
Mhl
<01992>
wavy
<05375>
Mhylmgw
<01581>
Mhylk
<03627>
lkw
<03605>
Mhytweyry
<03407>
wxqy
<03947>
Mnauw
<06629>
Mhylha (49:29)
<0168>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 49:29

Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba y  mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka; hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka: Kegentaran z  dari segala jurusan!

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 49:29

Hendaklah kemah-kemah 1  mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda 2  mereka dan segala perabot mereka; hendaklah unta-unta 3  mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka: Kegentaran 4  dari segala jurusan!

Catatan Full Life

Yer 46:1--52:34 1

Nas : Yer 46:1-51:64

Pasal-pasal ini berisi aneka nubuat tentang hukuman ilahi atas bangsa-bangsa asing. Yeremia ditahbiskan bukan untuk menjadi nabi kepada bangsa Yehuda saja, tetapi juga "nabi bagi bangsa-bangsa" (Yer 1:5).


Yer 49:28-33 2

Nas : Yer 49:28-33

Bagian ini berisi nubuat terhadap suku-suku Arab. Penduduk Kedar adalah keturunan Ismael, putra Abraham dari Hagar (Kej 25:13; bd. Yes 21:13,16).

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA