Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 33:24

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 33:24

"Tidakkah kauperhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini: Kedua kaum keluarga i  yang dipilih TUHAN itu telah ditolak-Nya? Dengan demikian mereka menghina j  umat-Ku, dianggapnya bukan suatu bangsa k  lagi.

AYT (2018)

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa bangsa ini berkata, ‘TUHAN telah menolak kedua kaum yang telah Dia pilih’? Begitulah mereka telah merendahkan jemaat-Ku sehingga mereka tidak lagi menjadi suatu bangsa di hadapan mereka.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 33:24

Tiadakah engkau memperhatikan barang yang dikatakan oleh bangsa ini, katanya: Adapun kedua bangsa yang telah dipilih Tuhan, ia itu sudah dibuangnya. Demikianlah dicelakannya umat-Ku, sebab pada pemandangannya mereka itu tiada lagi suatu bangsa adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 33:24

"Sudahkah kauperhatikan apa yang dikatakan orang terhadap Israel dan Yehuda? Mereka berkata bahwa Aku telah membuang kedua bangsa yang telah Kupilih itu. Itu sebabnya mereka memandang rendah umat-Ku, dan tidak lagi menganggap mereka sebagai suatu bangsa.

MILT (2008)

"Tidakkah engkau memerhatikan apa yang telah bangsa ini ucapkan, dengan mengatakan: Kedua kaum yang TUHAN YAHWEH 03068 telah memilihnya, Dia juga telah menolaknya? Dan mereka telah menghina umat-Ku, tidak lagi menjadi sebuah bangsa di hadapan mereka."

Shellabear 2011 (2011)

"Tidakkah kauperhatikan apa yang diucapkan bangsa ini? Mereka berkata, ALLAH telah menolak kedua kaum yang dipilih-Nya. Mereka menista umat-Ku sehingga tidak lagi menganggapnya sebagai suatu bangsa.

AVB (2015)

“Tidakkah kauperhatikan apa yang diucapkan bangsa ini? Mereka berkata, ‘TUHAN telah menolak kedua-dua kaum yang dipilih-Nya.’ Mereka menista umat-Ku sehingga tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah bangsa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 33:24

"Tidakkah
<03808>
kauperhatikan
<07200>
apa
<04100>
yang dikatakan
<01696>
orang-orang
<05971>
ini
<02088>
: Kedua
<08147>
kaum keluarga
<04940>
yang
<0834>
dipilih
<0977>
TUHAN
<03068>
itu telah ditolak-Nya
<03988>
? Dengan demikian mereka menghina
<05006>
umat-Ku
<05971>
, dianggapnya
<01961>
bukan suatu bangsa
<01471>
lagi
<05750>
.

[<0559> <06440>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 33:24

Tiadakah
<03808>
engkau memperhatikan
<07200>
barang
<04100>
yang dikatakan
<01696>
oleh bangsa
<05971>
ini
<02088>
, katanya
<0559>
: Adapun kedua
<08147>
bangsa
<04940>
yang telah
<0834>
dipilih
<0977>
Tuhan
<03068>
, ia itu sudah dibuangnya
<03988>
. Demikianlah dicelakannya
<05006>
umat-Ku
<05971>
, sebab pada pemandangannya
<06440>
mereka itu tiada lagi
<05750>
suatu bangsa
<01471>
adanya.
AYT ITL
“Tidakkah
<03808>
kamu memperhatikan
<07200>
bahwa
<04100>
bangsa
<05971>
ini
<02088>
berkata
<01696>
, ‘TUHAN
<03068>
telah menolak
<03988>
kedua
<08147>
kaum
<04940>
yang
<0834>
telah Dia pilih
<0977>
’? Begitulah mereka telah merendahkan
<05006>
jemaat-Ku
<05971>
sehingga
<01961>
mereka tidak lagi
<05750>
menjadi suatu bangsa
<01471>
di hadapan
<06440>
mereka.”

[<0559> <00> <0853> <00>]
HEBREW
o
Mhynpl
<06440>
ywg
<01471>
dwe
<05750>
twyhm
<01961>
Nwuany
<05006>
yme
<05971>
taw
<0853>
Moamyw
<03988>
Mhb
<0>
hwhy
<03068>
rxb
<0977>
rsa
<0834>
twxpsmh
<04940>
yts
<08147>
rmal
<0559>
wrbd
<01696>
hzh
<02088>
Meh
<05971>
hm
<04100>
tyar
<07200>
awlh (33:24)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 33:24

"Tidakkah kauperhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini: Kedua kaum keluarga i  yang dipilih TUHAN itu telah ditolak-Nya? Dengan demikian mereka menghina j  umat-Ku, dianggapnya bukan suatu bangsa k  lagi.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 33:24

"Tidakkah kauperhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini: Kedua 1  kaum keluarga yang dipilih TUHAN itu telah ditolak-Nya? Dengan demikian mereka menghina umat-Ku, dianggapnya 2  bukan suatu bangsa lagi.

Catatan Full Life

Yer 30:1--35:3 1

Nas : Yer 30:1-33:26

Pasal Yer 30:1-33:26 berisi nubuat-nubuat Yeremia tentang pemulihan di masa depan dan penebusan baik Israel (kerajaan utara) maupun Yehuda (kerajaan selatan). Nubuat-nubuat Yeremia mencakup pemulihan orang Yahudi dari Babel yang akan terjadi pada waktu dekat dan berbagai peristiwa yang jauh di depan yang berkaitan dengan Mesias pada akhir zaman, saat Kristus akan memerintah atas umat-Nya. Yeremia meyakinkan para buangan Yahudi yang menghadapi masa depan yang rupanya tanpa harapan bahwa umat pilihan Allah tidak akan musnah; suatu sisa akan tetap ada dan melalui mereka Allah akan melaksanakan kehendak-Nya bagi dunia.


Yer 33:1-26 2

Nas : Yer 33:1-26

Pasal ini kembali berbicara tentang pemulihan Israel dan Yehuda kepada perdamaian, kemakmuran, dan keutuhan rohani. Nubuat Yeremia menjangkau lebih jauh daripada kembalinya para buangan dari Babel; ia meramalkan hari-hari ketika Yesus Sang Mesias akan mendirikan kerajaan-Nya di bumi.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA