Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 47:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:9

sehingga ke mana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ke mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan ke mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. k 

AYT (2018)

Setiap makhluk hidup yang berkerumun ke mana pun sungai mengalir, akan hidup, dan akan ada banyak ikan karena ke mana air tersebut mengalir, air menjadi segar; dan segala sesuatu akan hidup ke mana air itu mengalir.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 47:9

Dan barang ke mana sungai kembar itu mengalir, di sanapun segala binatang hidup dan yang menjulur dalamnya itu akan tinggal dengan hidupnya, dan di sanapun akan ada ikan terlalu banyak, karena barang ke mana air itu sampai, di sanapun sehatlah ia, dan barang ke mana mengalir sungai itu, di sanapun akan hidup semuanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 47:9

Ke mana pun sungai ini mengalir, di situ pula akan terdapat segala macam ikan dan binatang lain. Air Laut Mati akan dibuatnya menjadi tawar, dan ke mana pun air itu mengalir, di situ akan ada kehidupan.

MILT (2008)

Dan akan terjadi, setiap mahkluk yang hidup, yang berkeriapan di setiap tempat, ke tempat dua arus deras itu mengalir, mahkluk itu akan hidup. Dan di sana akan ada banyak sekali ikan, karena aliran air itu mengalir ke sana. Dan mereka akan disembuhkan, dan ke mana saja aliran arus itu mengalir, di sana semuanya akan hidup.

Shellabear 2011 (2011)

Jadi, ke mana pun sungai itu bermuara, semua makhluk hidup yang berkerumun di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak karena air ini bermuara ke sana dan menjadikan air laut itu tawar. Ke mana pun sungai itu bermuara, segala sesuatu di sana akan hidup.

AVB (2015)

Jadi, ke mana-mana pun sungai itu bermuara, semua makhluk hidup yang berkerumun di sana akan hidup. Ikan akan menjadi sangat banyak kerana air ini bermuara ke sana dan menjadikan air laut itu tawar. Ke mana-mana pun sungai itu bermuara, segala sesuatu di sana akan hidup.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 47:9

sehingga
<01961>
ke mana
<08033> <0834> <03605>
saja sungai
<05158>
itu mengalir
<0935>
, segala
<03605>
makhluk
<05315>
hidup
<02416>
yang
<0834>
berkeriapan
<08317>
di sana akan hidup
<02421>
. Ikan-ikan
<01710>
akan menjadi
<01961>
sangat
<03966>
banyak
<07227>
, sebab
<03588>
ke mana
<08033>
saja air
<04325>
itu sampai
<0935>
, air laut di situ
<0428>
menjadi tawar
<07495>
dan ke mana
<08033> <0834>
saja sungai
<05158>
itu mengalir
<0935>
, semuanya
<03605>
di sana hidup
<02425>
.

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 47:9

Dan barang
<03605>
ke mana
<0834>
sungai
<05158>
kembar itu mengalir
<0935>
, di sanapun segala
<03605>
binatang
<05315>
hidup
<02416>
dan yang
<0834>
menjulur
<08317>
dalamnya itu akan tinggal
<02421>
dengan hidupnya, dan di sanapun
<08033>
akan ada
<01961>
ikan
<01710>
terlalu
<07227>
banyak, karena
<03588>
barang ke mana air
<04325>
itu
<0428>
sampai
<0935>
, di sanapun
<08033>
sehatlah
<07495>
ia, dan barang
<03605>
ke mana
<0834>
mengalir
<0935>
sungai
<05158>
itu, di sanapun
<08033>
akan hidup
<02425>
semuanya.
AYT ITL
Setiap
<03605>
makhluk
<05315>
hidup
<02416>
yang
<0834>
berkerumun
<08317>
ke mana
<08033>
pun sungai
<05158>
mengalir
<0935>
, akan hidup
<02421>
, dan akan ada
<01961>
banyak
<07227>
ikan
<01710>
karena
<03588>
ke mana
<08033>
air
<04325>
tersebut
<0428>
mengalir
<0935>
, air menjadi segar
<07495>
; dan segala sesuatu
<03605>
akan hidup
<02425>
ke mana
<08033>
air itu
<05158>
mengalir
<0935>
.

[<01961> <0413> <03605> <0834> <03966> <0834>]
AVB ITL
Jadi
<01961>
, ke
<0413>
mana-mana pun
<03605>
sungai
<05158>
itu bermuara
<0935>
, semua
<03605>
makhluk
<05315>
hidup
<02416>
yang
<0834>
berkerumun
<08317>
di sana
<08033>
akan hidup
<02421>
. Ikan
<01710>
akan menjadi
<01961>
sangat
<03966>
banyak
<07227>
kerana
<03588>
air ini bermuara
<0935>
ke sana
<08033>
dan menjadikan air laut
<04325>
itu
<0428>
tawar
<07495>
. Ke mana-mana pun sungai
<05158>
itu bermuara
<0935>
, segala sesuatu
<03605>
di sana
<08033>
akan hidup
<02425>
.

[<0834> <0834>]
HEBREW
lxnh
<05158>
hms
<08033>
awby
<0935>
rsa
<0834>
lk
<03605>
yxw
<02425>
wapryw
<07495>
hlah
<0428>
Mymh
<04325>
hms
<08033>
wab
<0935>
yk
<03588>
dam
<03966>
hbr
<07227>
hgdh
<01710>
hyhw
<01961>
hyxy
<02421>
Mylxn
<05158>
Ms
<08033>
awby
<0935>
rsa
<0834>
lk
<03605>
la
<0413>
Ursy
<08317>
rsa
<0834>
hyx
<02416>
spn
<05315>
lk
<03605>
hyhw (47:9)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:9

sehingga ke mana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab ke mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan ke mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. k 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 47:9

sehingga ke mana 5  saja sungai 2  itu mengalir 5 , segala makhluk 1  hidup 1  3  yang berkeriapan di sana akan hidup 3 . Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak 4 , sebab ke mana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar dan ke mana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup.

Catatan Full Life

Yeh 47:1-12 1

Nas : Yeh 47:1-12

Dalam penglihatan ini, Yehezkiel melihat sebuah sungai pemberi hidup yang mengalir dari Bait Suci. Sementara mengalir, sungai ini makin dalam dan lebar (ayat Yeh 47:2-5), memberi hidup dan kesuburan pada segala sesuatu yang tersentuh olehnya (ayat Yeh 47:9-12). Sungai ini mengalir ke Laut Mati dan menghilangkan unsur kematiannya (ayat Yeh 47:8-9). Tujuan sungai ini ialah membawa hidup berkelimpahan dan kesembuhan dari Allah bagi negeri itu dan penduduknya (ayat Yeh 47:12).

  1. 1) Sungai ini mirip dengan sungai yang mengalir dari Taman Eden (Kej 2:8-10) dan sungai air kehidupan di Yerusalem Baru (Wahy 22:1-2; bd. Za 14:8), yang mengalir dari takhta Allah.
  2. 2) Sungai ini juga mirip dengan sungai yang disebutkan oleh Yesus, "Barangsiapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh Kitab Suci: Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup" (Yoh 7:38). "Air hidup" ini ialah Roh Kudus dan berkat-berkat hidup yang dibawa-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA