Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 37:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 37:10

Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya q  kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali 1 . Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara r  yang sangat besar.

AYT (2018)

Jadi, aku bernubuat seperti yang Dia perintahkan kepadaku, dan napas masuk ke dalam mereka, dan mereka hidup dan berdiri di atas kaki mereka, suatu pasukan yang sangat besar.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 37:10

Maka bernubuatlah aku seperti yang sudah dipesan kepadaku, lalu datanglah roh ke dalamnya dan sekaliannyapun hiduplah pula dan berdiri dengan kakinya, suatu tentara yang amat besar sekali.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 37:10

Maka aku berbicara sesuai dengan perintah TUHAN dan angin pun meniupkan napas ke dalam tubuh-tubuh itu lalu mereka hidup dan berdiri. Jumlah mereka sangat banyak, cukup untuk membentuk kesatuan tentara yang besar.

MILT (2008)

Lalu aku bernubuat seperti yang telah Dia perintahkan kepadaku dan roh itu masuk ke dalam mereka. Dan mereka hidup dan berdiri di atas kakinya, suatu pasukan yang sangat besar.

Shellabear 2011 (2011)

Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan-Nya kepadaku. Maka masuklah ruh itu ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali dan berdiri di atas kedua kaki mereka -- suatu pasukan yang amat sangat besar.

AVB (2015)

Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan-Nya kepadaku. Maka masuklah roh itu ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali dan berdiri di atas kedua-dua belah kaki mereka – suatu pasukan yang amat besar sekali.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 37:10

Lalu aku bernubuat
<05012>
seperti
<0834>
diperintahkan-Nya
<06680>
kepadaku. Dan nafas hidup
<07307>
itu masuk
<0935>
di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali
<02421>
. Mereka menjejakkan
<05975>
kakinya
<07272>
, suatu tentara
<02428>
yang sangat
<03966>
besar
<01419>
.

[<05921> <03966>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 37:10

Maka bernubuatlah
<05012>
aku seperti yang
<0834>
sudah dipesan
<06680>
kepadaku, lalu datanglah
<0935>
roh
<07307>
ke dalamnya dan sekaliannyapun hiduplah
<02421>
pula dan berdiri
<05975>
dengan
<05921>
kakinya
<07272>
, suatu tentara
<02428>
yang amat
<03966>
besar
<01419>
sekali
<03966>
.
AYT ITL
Jadi, aku bernubuat
<05012>
seperti yang
<0834>
Dia perintahkan
<06680>
kepadaku
<00>
, dan napas
<07307>
masuk
<0935>
ke dalam mereka, dan mereka hidup
<02421>
dan berdiri
<05975>
di atas
<05921>
kaki
<07272>
mereka, suatu pasukan
<02428>
yang sangat
<03966>
besar
<01419>
.

[<03966> <00>]
AVB ITL
Lalu aku bernubuat
<05012>
seperti yang
<0834>
diperintahkan-Nya
<06680>
kepadaku. Maka masuklah
<0935>
roh
<07307>
itu ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali
<02421>
dan berdiri
<05975>
di atas
<05921>
kedua-dua belah kaki
<07272>
mereka – suatu pasukan
<02428>
yang amat
<03966> <0> <03966> <0>
besar
<01419>
sekali
<0> <03966> <0> <03966>
.

[<00> <00>]
HEBREW
o
dam
<03966>
dam
<03966>
lwdg
<01419>
lyx
<02428>
Mhylgr
<07272>
le
<05921>
wdmeyw
<05975>
wyxyw
<02421>
xwrh
<07307>
Mhb
<0>
awbtw
<0935>
ynwu
<06680>
rsak
<0834>
ytabnhw (37:10)
<05012>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 37:10

Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya q  kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali 1 . Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara r  yang sangat besar.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 37:10

Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan-Nya kepadaku. Dan nafas 1  hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar.

Catatan Full Life

Yeh 37:1-14 1

Nas : Yeh 37:1-14

Melalui Roh Kudus Yehezkiel melihat di dalam penglihatan suatu lembah penuh tulang. Tulang-tulang tersebut melambangkan "seluruh kaum Israel" (ayat Yeh 37:11), yaitu Israel dan Yehuda dalam pembuangan, yang harapannya telah punah ketika tersebar di antara orang asing. Allah memerintahkan Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang itu (ayat Yeh 37:4-6). Tulang-tulang itu kemudian dibangkitkan dalam dua tahap:

  1. (1) suatu pemulihan politis kembali ke negeri itu (ayat Yeh 37:7-8), dan
  2. (2) pemulihan rohani kepada iman (ayat Yeh 37:9-10). Penglihatan ini diberikan untuk meyakinkan para buangan bahwa mereka akan dipulihkan oleh kuasa Allah dan menjadi masyarakat yang hidup di tanah perjanjian lagi kendatipun keadaan mereka sekarang kelihatanya suram (ayat Yeh 37:11-14). Masa di antara kedua tahap ini tidak dijelaskan.


Yeh 37:10 2

Nas : Yeh 37:10

Pemulihan Israel kepada kehidupan mengingatkan kita pada penciptaan manusia sebagaimana dikisahkan Kej 2:7. Adam semula diciptakan secara jasmaniah, setelah itu Allah menghembuskan "nafas hidup" ke dalam dirinya. Dengan cara yang sama, Israel yang mati akan dipulihkan secara jasmaniah terlebih dahulu, dan kemudian Allah akan memberikan mereka nafas hidup-Nya (yaitu, mencurahkan Roh-Nya atas mereka).

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA