Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 3:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:21

Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup, sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. u "

AYT (2018)

“Akan tetapi, jika kamu telah memperingatkan orang benar itu supaya dia tidak berbuat dosa, dan dia tidak berbuat dosa, dia pasti akan tetap hidup karena dia menerima peringatan, dan kamu telah menyelamatkan hidupmu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 3:21

Tetapi jikalau engkau sudah menasehatkan orang yang benar itu, supaya jangan orang yang benar itu berbuat dosa, lalu tiada juga ia berbuat dosa, maka iapun akan hidup, sebab telah ia menerima nasehat, dan jiwamupun akan kaulepaskan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 3:21

Jika orang yang baik itu kauperingatkan supaya jangan berbuat dosa, dan ia menurut nasihatmu, maka dia tidak akan Kuhukum dan engkau akan selamat."

MILT (2008)

Namun engkau, bilamana engkau memperingatkan dia, orang benar itu, supaya orang benar itu jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, dia akan tetap hidup, karena dia telah diperingatkan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu."

Shellabear 2011 (2011)

Sebaliknya, kalau engkau mengingatkan orang benar itu supaya jangan ia berbuat dosa, dan ia benar-benar tidak berbuat dosa, maka ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu."

AVB (2015)

Sebaliknya, kalau engkau mengingatkan orang yang benar itu supaya jangan dia berbuat dosa, dan dia benar-benar tidak berbuat dosa, maka dia akan tetap hidup kerana dia mahu menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 3:21

Tetapi jikalau
<03588>
engkau
<0859>
memperingatkan
<02094>
orang yang benar
<06662>
itu supaya ia jangan
<01115>
berbuat dosa
<02398>
dan memang tidak
<03808>
berbuat dosa
<02398>
, ia akan tetap hidup
<02421> <02421>
, sebab
<03588>
ia mau menerima peringatan
<02094>
, dan engkau
<0859>
telah menyelamatkan
<05337>
nyawamu
<05315>
."

[<06662> <01931>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 3:21

Tetapi jikalau
<03588>
engkau
<0859>
sudah menasehatkan
<02094>
orang yang benar
<06662>
itu, supaya jangan
<01115>
orang yang benar
<06662>
itu berbuat dosa
<02398>
, lalu tiada
<03808>
juga ia berbuat dosa
<02398>
, maka iapun akan hidup
<02421> <02421>
, sebab
<03588>
telah ia menerima nasehat
<02094>
, dan jiwamupun
<05315>
akan kaulepaskan
<05337>
.
AYT ITL
“Akan tetapi, jika
<03588>
kamu
<0859>
telah memperingatkan
<02094>
orang benar
<06662>
itu supaya dia tidak
<01115>
berbuat dosa
<02398>
, dan dia
<01931>
tidak
<03808>
berbuat dosa
<02398>
, dia pasti
<02421> <0> <02421> <0>
akan tetap hidup
<0> <02421> <0> <02421>
karena
<03588>
dia menerima peringatan
<02094>
, dan kamu
<0859>
telah menyelamatkan
<05337>
hidupmu
<05315>
.”

[<06662> <0853> <00>]
HEBREW
o
tluh
<05337>
Kspn
<05315>
ta
<0853>
htaw
<0859>
rhzn
<02094>
yk
<03588>
hyxy
<02421>
wyx
<02421>
ajx
<02398>
al
<03808>
awhw
<01931>
qydu
<06662>
ajx
<02398>
ytlbl
<01115>
qydu
<06662>
wtrhzh
<02094>
yk
<03588>
htaw (3:21)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 3:21

Tetapi jikalau engkau memperingatkan 1  orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup 2 , sebab ia mau menerima peringatan 1 , dan engkau telah menyelamatkan 3  nyawamu."

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA