Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Wahyu 9:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Why 9:3

Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang 1  g  ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking h  di bumi.

AYT (2018)

Kemudian, dari dalam asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan mereka diberi kuasa seperti kuasa kalajengking di bumi.

TL (1954) ©

SABDAweb Why 9:3

Kemudian keluarlah daripada asap itu belalang ke atas bumi, maka dikaruniakanlah kuasa kepadanya seperti kuasa kalajengking yang di bumi ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb Why 9:3

Lalu dari dalam asap itu keluarlah belalang-belalang yang turun ke bumi. Belalang-belalang itu diberi kuasa yang sama seperti yang diberi kepada kalajengking.

TSI (2014)

Dari asap itu keluarlah belalang yang sangat banyak meliputi muka bumi. Allah memberikan kepada belalang-belalang itu kuasa untuk menyakiti manusia dengan racun seperti kalajengking.

MILT (2008)

Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke bumi. Dan kepada mereka diberikan wewenang sebagaimana kalajengking-kalajengking di bumi memiliki wewenang;

Shellabear 2011 (2011)

Dari dalam asap itu keluarlah belalang-belalang yang turun ke bumi, dan kepada mereka diberikan kekuatan yang sama seperti kekuatan kalajengking di bumi.

AVB (2015)

Dari dalam asap itu keluarlah sekawan belalang lantas turun ke bumi. Belalang itu diberi kuasa seperti kala jengking di bumi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Why 9:3

Dan
<2532>
dari
<1537>
asap
<2586>
itu berkeluaranlah
<1831>
belalang-belalang
<200>
ke atas
<1519>
bumi
<1093>
dan
<2532>
kepada mereka
<846>
diberikan
<1325>
kuasa
<1849>
sama seperti
<5613>
kuasa
<1849>
kalajengking-kalajengking
<4651>
di bumi
<1093>
.

[<2192>]
TL ITL ©

SABDAweb Why 9:3

Kemudian
<2532>
keluarlah
<1831>
daripada
<1537>
asap
<2586>
itu belalang
<200>
ke
<1519>
atas bumi
<1093>
, maka
<2532>
dikaruniakanlah
<1325>
kuasa
<1849>
kepadanya
<846>
seperti
<5613>
kuasa
<1849>
kalajengking
<4651>
yang di bumi
<1093>
ini.
AYT ITL
Kemudian
<2532>
, dari dalam
<1537>
asap
<2586>
itu keluarlah
<1831>
belalang-belalang
<200>
ke atas
<1519>
bumi
<1093>
, dan
<2532>
mereka diberi
<1325>
kuasa
<1849>
seperti
<5613>
kuasa
<1849>
kalajengking
<4651>
di bumi
<1093>
.

[<846> <2192>]
AVB ITL
Dari
<1537>
dalam asap
<2586>
itu keluarlah
<1831>
sekawan belalang
<200>
lantas turun ke
<1519>
bumi
<1093>
. Belalang itu diberi
<1325>
kuasa
<1849>
seperti
<5613>
kala jengking
<4651>
di bumi
<1093>
.

[<2532> <2532> <846> <2192> <1849>]
GREEK
και
<2532>
CONJ
εκ
<1537>
PREP
του
<3588>
T-GSM
καπνου
<2586>
N-GSM
εξηλθον
<1831> <5627>
V-2AAI-3P
ακριδες
<200>
N-NPF
εις
<1519>
PREP
την
<3588>
T-ASF
γην
<1093>
N-ASF
και
<2532>
CONJ
εδοθη
<1325> <5681>
V-API-3S
αυταις
<846>
P-DPF
εξουσια
<1849>
N-NSF
ως
<5613>
ADV
εχουσιν
<2192> <5719>
V-PAI-3P
εξουσιαν
<1849>
N-ASF
οι
<3588>
T-NPM
σκορπιοι
<4651>
N-NPM
της
<3588>
T-GSF
γης
<1093>
N-GSF
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Why 9:3

Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang 1  g  ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking h  di bumi.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Why 9:3

Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang 1  ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti 2  kuasa kalajengking-kalajengking di bumi.

Catatan Full Life

Why 9:3 1

Nas : Wahy 9:3

Belalang-belalang ini melambangkan roh-roh jahat yang bertambah jumlahnya dan kegiatan roh jahat yang dilepaskan di atas bumi menjelang akhir sejarah

(lihat cat. --> Wahy 9:1 sebelumnya;

lihat cat. --> Mat 25:41

[atau ref. Wahy 9:1; Mat 25:41]

mengenai malaikat-malaikat yang jatuh). Mereka memiliki kuasa kalajengking untuk menyebabkan kesakitan dan kesengsaraan (ayat Wahy 9:10). Serangan mereka diarahkan kepada orang-orang fasik di bumi untuk lima bulan lamanya (ayat Wahy 9:5,10), sekalipun mereka tidak diizinkan untuk menyiksa orang percaya (ayat Wahy 9:4).

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA