Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 31:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 31:23

Kepada Yosua bin Nun diberi-Nya perintah, k  firman-Nya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, l  sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan Aku akan menyertai engkau."

AYT (2018)

Kemudian, Tuhan memerintahkan kepada Yosua, anak Nun, dan berfirman, “Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kamu akan memimpin orang Israel memasuki negeri yang Kujanjikan kepada mereka, dan Aku akan menyertaimu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 31:23

Maka diberikan-Nya perintah-Nya kepada Yusak bin Nun, firman-Nya: Hendaklah engkau perwira dan perkasa! karena engkau akan membawa bani Israel masuk ke dalam negeri yang telah Kujanji kepadanya pakai sumpah, maka Akupun menyertai akan dikau kelak!

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 31:23

Kemudian TUHAN berbicara kepada Yosua, anak Nun, kata-Nya, "Hendaklah engkau teguh hati dan berani, Yosua! Engkau akan memimpin bangsa Israel memasuki negeri yang Kujanjikan kepada mereka, dan Aku akan menolong mereka."

MILT (2008)

Dan dia memerintahkan Yosua anak Nun dan berkata, "Jadilah kuat dan berani. Sebab engkau akan membawa orang Israel masuk ke negeri yang Aku telah bersumpah kepada mereka, dan Aku ada besertamu."

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian Allah memberi perintah kepada Yusak bin Nun demikian, "Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, karena engkau akan membawa bani Israil ke negeri yang Kujanjikan dengan bersumpah kepada mereka. Aku akan menyertai engkau."

AVB (2015)

Kemudian TUHAN mentauliahkan Yosua anak Nun, “Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, kerana kamu akan membawa orang Israel ke negeri yang telah Kusumpah untuk memberikan kepada mereka. Aku akan menyertai kamu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 31:23

Kepada Yosua
<03091>
bin
<01121>
Nun
<05126>
diberi-Nya perintah
<06680>
, firman-Nya
<0559>
: "Kuatkan
<02388>
dan teguhkanlah hatimu
<0553>
, sebab
<03588>
engkau
<0859>
akan membawa
<0935>
orang
<01121>
Israel
<03478>
ke
<0413>
negeri
<0776>
yang
<0834>
Kujanjikan dengan sumpah
<07650>
kepada mereka, dan Aku
<0595>
akan menyertai
<05973> <01961>
engkau."
TL ITL ©

SABDAweb Ul 31:23

Maka diberikan-Nya perintah-Nya
<06680>
kepada Yusak
<03091>
bin
<01121>
Nun
<05126>
, firman-Nya
<0559>
: Hendaklah engkau perwira
<02388>
dan perkasa
<0553>
! karena
<03588>
engkau
<0859>
akan membawa
<0935>
bani
<01121>
Israel
<03478>
masuk ke
<0413>
dalam negeri
<0776>
yang telah
<0834>
Kujanji
<07650>
kepadanya pakai sumpah
<07650>
, maka Akupun
<0595>
menyertai
<01961>
akan
<05973>
dikau kelak!
AYT ITL
Kemudian, Tuhan memerintahkan
<06680>
kepada
<0853>
Yosua
<03091>
, anak
<01121>
Nun
<05126>
, dan berfirman
<0559>
, “Kuatkanlah
<02388>
dan teguhkanlah hatimu
<0553>
. Kamu
<0859>
akan memimpin orang
<01121>
Israel
<03478>
memasuki
<0413>
negeri
<0776>
yang
<0834>
Kujanjikan
<07650>
kepada mereka
<00>
, dan Aku
<0595>
akan
<01961>
menyertaimu
<05973>
.”

[<0935> <0853>]
HEBREW
Kme
<05973>
hyha
<01961>
yknaw
<0595>
Mhl
<0>
ytebsn
<07650>
rsa
<0834>
Urah
<0776>
la
<0413>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
ta
<0853>
aybt
<0935>
hta
<0859>
yk
<03588>
Umaw
<0553>
qzx
<02388>
rmayw
<0559>
Nwn
<05126>
Nb
<01121>
eswhy
<03091>
ta
<0853>
wuyw (31:23)
<06680>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 31:23

Kepada Yosua 1  bin Nun diberi-Nya perintah, firman-Nya: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa 2  orang Israel ke negeri yang Kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan Aku akan menyertai engkau."

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA