Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Rut 2:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rut 2:19

maka berkatalah mertuanya kepadanya: "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau h  itu!" Lalu diceritakannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya: "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas."

AYT (2018)

Mertuanya bertanya kepadanya, “Di mana kamu memungut sisa jelai hari ini? Di mana kamu bekerja? Diberkatilah orang yang telah memperhatikan kamu.” Lalu, Rut menceritakan kepada mertuanya kepada siapa dia telah bekerja, katanya, “Pada hari ini, aku bekerja pada orang yang bernama Boas.”

TL (1954) ©

SABDAweb Rut 2:19

Maka kata mentuanya kepadanya: Di mana engkau pungut pada hari ini? di mana engkau bekerja? Berkatlah kiranya atas orang yang telah menilik akan dikau! Maka diceriterakannyalah kepada mentuanya di tempat siapa ia telah bekerja, katanya: Adapun nama orang di tempatnya aku bekerja pada hari ini, yaitu Boaz.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rut 2:19

Maka berkatalah Naomi kepadanya, "Di mana kau mendapat semuanya ini? Di ladang siapa kau bekerja hari ini? Semoga Allah memberkati orang yang berbuat baik kepadamu itu!" Maka Rut menceritakan kepada Naomi bahwa ladang tempat ia memungut gandum itu adalah milik seorang laki-laki bernama Boas.

TSI (2014)

“Dari mana saja kamu mengumpulkan jelai sebanyak ini?” tanya Naomi. “Kamu bekerja di mana? Kiranya Tuhan memberkati dia yang memperhatikan kamu!” Rut kemudian menceritakan apa yang dia alami, mengenai pemilik ladang di mana dia bekerja. Dia berkata kepada ibu mertuanya, “Pemilik ladang di mana aku bekerja seharian adalah Boas.”

MILT (2008)

Dan ibu mertuanya berkata kepadanya, "Di manakah engkau memungut hari ini dan di manakah engkau bekerja? Biarlah orang yang telah memerhatikanmu itu diberkati!" Dan dia menceritakan kepada ibu mertuanya mengenai orang yang ia telah bekerja padanya, dan dia berkata, "Nama pria yang aku telah bekerja padanya hari ini adalah Boas."

Shellabear 2011 (2011)

Tanya mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut hari ini? Di mana engkau bekerja? Kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu dilimpahi berkah!" Lalu Rut memberitahukan kepada mertuanya pada siapa ia bekerja, katanya, "Hari ini aku bekerja pada orang yang bernama Boas."

AVB (2015)

Bertanyalah mertuanya, “Di manakah kamu mengutip hari ini? Di manakah kamu bekerja? Semoga diberkatilah orang yang telah memperhatikan kamu itu!” Rut pun menceritakan kepada mertuanya bahawa dia bekerja dengan seseorang. Katanya, “Hari ini aku bekerja dengan seorang yang namanya Boas.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rut 2:19

maka berkatalah
<0559>
mertuanya
<02545>
kepadanya: "Di mana
<0375>
engkau memungut
<03950>
dan di mana
<0575>
engkau bekerja
<06213>
hari
<03117>
ini? Diberkatilah
<01288>
kiranya orang yang telah memperhatikan
<05234>
engkau itu!" Lalu diceritakannyalah
<05046>
kepada mertuanya
<02545>
itu pada
<05973>
siapa
<0834>
ia bekerja
<06213>
, katanya
<0559>
: "Nama
<08034>
orang
<0376>
pada
<05973>
siapa
<0834>
aku bekerja
<06213>
hari
<03117>
ini ialah Boas
<01162>
."

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Rut 2:19

Maka kata
<0559>
mentuanya
<02545>
kepadanya: Di mana
<0375>
engkau pungut
<03950>
pada hari
<03117>
ini? di mana
<0575>
engkau bekerja
<06213>
? Berkatlah
<01288>
kiranya atas orang yang telah menilik
<05234>
akan dikau! Maka diceriterakannyalah
<05046>
kepada mentuanya
<02545>
di tempat
<0834>
siapa ia telah bekerja
<06213>
, katanya
<0559>
: Adapun nama
<08034>
orang
<0376>
di tempatnya
<0834>
aku bekerja
<06213>
pada hari
<03117>
ini, yaitu Boaz
<01162>
.
AYT ITL
Mertuanya
<02545>
bertanya
<0559>
kepadanya, “Di mana
<0375>
kamu memungut sisa jelai
<03950>
hari ini
<03117>
? Di mana
<0575>
kamu bekerja
<06213>
? Diberkatilah
<01288>
orang yang telah memperhatikan
<05234>
kamu.” Lalu, Rut menceritakan
<05046>
kepada mertuanya
<02545>
kepada siapa dia telah bekerja
<06213>
, katanya
<0559>
, “Pada
<05973>
hari ini
<03117>
, aku bekerja
<06213>
pada orang
<0376>
yang
<0834>
bernama
<08034>
Boas
<01162>
.”

[<00> <01961> <0853> <0834> <05973>]
AVB ITL
Bertanyalah
<0559>
mertuanya
<02545>
, “Di manakah
<0375>
kamu mengutip
<03950>
hari
<03117>
ini? Di manakah
<0575>
kamu bekerja
<06213>
? Semoga diberkatilah
<01288>
orang yang telah memperhatikan
<05234>
kamu itu!” Rut pun menceritakan
<05046>
kepada mertuanya
<02545>
bahawa
<0834>
dia bekerja
<06213>
dengan
<05973>
seseorang. Katanya
<0559>
, “Hari ini
<03117>
aku bekerja
<06213>
dengan
<05973>
seorang
<0376>
yang
<0834>
namanya
<08034>
Boas
<01162>
.”

[<00> <01961> <0853>]
HEBREW
zeb
<01162>
Mwyh
<03117>
wme
<05973>
ytyve
<06213>
rsa
<0834>
syah
<0376>
Ms
<08034>
rmatw
<0559>
wme
<05973>
htve
<06213>
rsa
<0834>
ta
<0853>
htwmxl
<02545>
dgtw
<05046>
Kwrb
<01288>
Krykm
<05234>
yhy
<01961>
tyve
<06213>
hnaw
<0575>
Mwyh
<03117>
tjql
<03950>
hpya
<0375>
htwmx
<02545>
hl
<0>
rmatw (2:19)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rut 2:19

maka berkatalah mertuanya kepadanya: "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah 1  kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu!" Lalu diceritakannyalah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja, katanya: "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas 2 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA