Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Wahyu 5:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Why 5:8

Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk b  dan kedua puluh empat tua-tua c  itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi d  dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa e  orang-orang kudus 1 .

AYT (2018)

Dan, ketika Anak Domba telah mengambil gulungan kitab itu, keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua sujud di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah cawan emas yang penuh dengan kemenyan, yang adalah doa orang-orang kudus.

TL (1954) ©

SABDAweb Why 5:8

Setelah diambil-Nya kitab itu, maka sujudlah keempat zat yang hidup dan kedua puluh empat ketua itu di hadapan Anak domba itu, masing-masing sedang memegang kecapi dan bokor emas penuh dengan kemenyan, yaitu segala doa orang-orang suci.

BIS (1985) ©

SABDAweb Why 5:8

Sementara Anak Domba itu berbuat begitu, tersungkurlah keempat makhluk dan kedua puluh empat pemimpin itu di depan-Nya. Mereka masing-masing memegang kecapi dan mangkuk emas yang berisi kemenyan, yaitu doa-doa umat Allah.

TSI (2014)

Sesudah Dia mengambil gulungan kitab itu, keempat makhluk dan kedua puluh empat pemimpin tadi langsung tersungkur dan menyembah Sang Anak Domba. Mereka masing-masing memegang kecapi dan mangkuk emas penuh dengan dupa, yang melambangkan doa-doa umat Allah.

MILT (2008)

Dan ketika Dia menerima kitab itu, keempat makhluk hidup dan kedua puluh empat tua-tua itu tersungkur di depan Anak Domba itu, seraya masing-masing memegang kecapi dan bokor emas yang penuh dengan dupa, yang adalah doa-doa orang-orang kudus.

Shellabear 2011 (2011)

Pada waktu gulungan itu diambil, sujudlah keempat makhluk dan kedua puluh empat tua-tua itu di hadapan Anak Domba, masing-masing memegang kecapi dan cawan emas penuh dengan kemenyan, yaitu doa-doa orang-orang saleh.

AVB (2015)

Ketika Dia mengambil gulungan kitab itu, empat makhluk dan dua puluh empat orang tua-tua sujud kepada Anak Domba itu. Masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah batil emas berisi setanggi, iaitu segala doa orang salih.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Why 5:8

Ketika
<3753>
Ia mengambil
<2983>
gulungan kitab
<975>
itu, tersungkurlah
<4098>
keempat
<5064>
makhluk
<2226>
dan
<2532>
kedua puluh
<1501>
empat
<5064>
tua-tua
<4245>
itu di hadapan
<1799>
Anak Domba
<721>
itu, masing-masing
<1538>
memegang
<2192>
satu kecapi
<2788>
dan
<2532>
satu cawan
<5357>
emas
<5552>
, penuh
<1073>
dengan kemenyan
<2368>
: itulah
<3739> <1510>
doa
<4335>
orang-orang kudus
<40>
.

[<2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Why 5:8

Setelah
<3753>
diambil-Nya
<2983>
kitab
<975>
itu, maka sujudlah keempat
<5064>
zat
<2226>
yang hidup dan
<2532>
kedua puluh
<1501>
empat
<5064>
ketua
<4245>
itu di hadapan
<1799>
Anak domba
<721>
itu, masing-masing
<1538>
sedang memegang
<2192>
kecapi
<2788>
dan
<2532>
bokor
<5357>
emas
<5552>
penuh
<1073>
dengan kemenyan
<2368>
, yaitu
<3739>
segala doa
<4335>
orang-orang suci
<40>
.
AYT ITL
Dan
<2532>
, ketika
<3753>
Anak Domba telah mengambil
<2983>
gulungan kitab
<975>
itu, keempat
<5064>
makhluk
<2226>
dan
<2532>
kedua puluh
<1501>
empat
<5064>
tua-tua
<4245>
sujud
<4098>
di hadapan
<1799>
Anak Domba
<721>
itu, masing-masing
<1538>
memegang
<2192>
sebuah kecapi
<2788>
dan
<2532>
sebuah cawan
<5357>
emas
<5552>
yang penuh
<1073>
dengan kemenyan
<2368>
, yang
<3739>
adalah
<1510>
doa
<4335>
orang-orang kudus
<40>
.
AVB ITL
Ketika
<3753>
Dia mengambil
<2983>
gulungan kitab
<975>
itu, empat
<5064>
makhluk
<2226>
dan
<2532>
dua puluh
<1501>
empat
<5064>
orang tua-tua
<4245>
sujud
<4098>
kepada
<1799>
Anak Domba
<721>
itu. Masing-masing
<1538>
memegang
<2192>
sebuah kecapi
<2788>
dan
<2532>
sebuah batil
<5357>
emas
<5552>
berisi
<1073>
setanggi
<2368>
, iaitu
<3739>
segala doa
<4335>
orang
<3588>
salih
<40>
.

[<2532> <1510>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
ote
<3753>
ADV
elaben
<2983> (5627)
V-2AAI-3S
to
<3588>
T-ASN
biblion
<975>
N-ASN
ta
<3588>
T-NPN
tessara
<5064>
A-NPN
zwa
<2226>
N-NPN
kai
<2532>
CONJ
oi
<3588>
T-NPM
eikosi
<1501>
A-NPM
tessarev
<5064>
A-NPM
presbuteroi
<4245>
A-NPM
epesan
<4098> (5627)
V-2AAI-3P
enwpion
<1799>
ADV
tou
<3588>
T-GSN
arniou
<721>
N-GSN
econtev
<2192> (5723)
V-PAP-NPM
ekastov
<1538>
A-NSM
kiyaran
<2788>
N-ASF
kai
<2532>
CONJ
fialav
<5357>
N-APF
crusav
<5552>
A-APF
gemousav
<1073> (5723)
V-PAP-APF
yumiamatwn
<2368>
N-GPN
ai
<3739>
R-NPF
eisin
<1510> (5748)
V-PXI-3P
ai
<3588>
T-NPF
proseucai
<4335>
N-NPF
twn
<3588>
T-GPM
agiwn
<40>
A-GPM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Why 5:8

Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk b  dan kedua puluh empat tua-tua c  itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang satu kecapi d  dan satu cawan emas, penuh dengan kemenyan: itulah doa e  orang-orang kudus 1 .

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Why 5:8

Ketika Ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat 1  makhluk dan kedua puluh empat 1  tua-tua itu di hadapan Anak Domba itu, masing-masing memegang 2  satu kecapi dan satu cawan emas 3 , penuh dengan kemenyan 4 : itulah doa orang-orang kudus.

Catatan Full Life

Why 5:8 1

Nas : Wahy 5:8

Hal ini menunjuk kepada syafaat orang kudus bagi kedatangan kerajaan itu ketika mereka akan ikut memerintah di bumi (ayat Wahy 5:9-10). Doa mereka ialah, "Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga" (Mat 6:10;

lihat cat. --> Mat 6:6;

lihat cat. --> 2Pet 3:12;

[atau ref. Mat 6:6; 2Pet 3:12]

bd. Mazm 141:2).

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA