Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nehemia 10:31

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Neh 10:31

Dan bilamana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, s  kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah t  pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang. u 

AYT (2018)

Jika orang-orang di negeri itu membawa barang-barang atau bermacam-macam gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat itu atau pada hari kudus. Setiap tahun ketujuh, kami membiarkan hasil tanah kami dan tidak menagih utang.

TL (1954) ©

SABDAweb Neh 10:31

Dan lagi apabila bangsa-bangsa negeri itu datang pada hari sabat dengan membawa dagangan dan pelbagai makanan hendak menjual dia, maka tiada kami akan membeli dia dari padanya, pada hari sabat atau pada barang suatu hari yang suci; dan kamipun akan memegang tahun yang ketujuh itu seperti tahun kelepasan, dalamnya tiada kami akan menagih barang sesuatu utang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Neh 10:31

Bilamana ada bangsa asing yang mau menjual gandum atau barang apapun kepada kami pada hari Sabat atau hari suci lainnya, kami tidak akan membelinya. Pada setiap tahun yang ketujuh, kami tidak akan mengerjakan ladang dan tidak akan menagih hutang.

MILT (2008)

Dan jika rakyat negeri itu membawa barang-barang dagangan atau berbagai biji-bijian pada hari Sabat untuk menjualnya, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari kudus. Dan kami akan membiarkan hasil tanah pada tahun yang ketujuh, juga hasil bunga pinjaman di setiap tangan.

Shellabear 2011 (2011)

Jika bangsa-bangsa negeri ini membawa barang-barang atau berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari suci lain. Pada tahun ketujuh kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah dan menghapus setiap utang.

AVB (2015)

Jika bangsa-bangsa negeri ini membawa barang-barang atau sebarang bijirin untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya daripada mereka pada hari Sabat atau pada bila-bila hari suci yang lain. Pada tahun ketujuh kami akan membiarkan begitu sahaja hasil tanah dan akan meluputkan setiap hutang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Neh 10:31

Dan bilamana penduduk
<05971>
negeri
<0776>
membawa
<0935>
barang-barang
<04728>
dan berbagai-bagai
<03605>
gandum
<07668>
untuk dijual
<04376>
pada hari
<03117>
Sabat
<07676>
, kami tidak
<03808>
akan membelinya
<03947>
dari mereka
<01992>
pada hari Sabat
<07676>
atau pada hari
<03117>
yang kudus
<06944>
. Dan kami akan membiarkan
<05203>
begitu saja hasil tanah pada tahun
<08141>
yang ketujuh
<07637>
dan tidak akan menagih
<04855>
sesuatu
<03605>
hutang
<03027>
.
TL ITL ©

SABDAweb Neh 10:31

Dan lagi apabila bangsa-bangsa
<05971>
negeri
<0776>
itu datang
<0935>
pada hari
<03117>
sabat
<07676>
dengan membawa dagangan
<04728>
dan pelbagai
<03605>
makanan
<07668>
hendak menjual
<04376>
dia, maka tiada
<03808>
kami akan membeli
<03947>
dia dari padanya, pada hari sabat
<07676>
atau pada barang suatu hari
<03117>
yang suci
<06944>
; dan kamipun akan memegang
<05203>
tahun
<08141>
yang ketujuh
<07637>
itu seperti tahun kelepasan, dalamnya tiada kami akan menagih
<04855>
barang sesuatu
<03605>
utang
<03027>
.
AYT ITL
Jika orang-orang
<05971>
di negeri
<0776>
itu membawa
<0935>
barang-barang
<04728>
atau bermacam-macam
<03605>
gandum
<07668>
untuk dijual
<04376>
pada hari
<03117>
Sabat
<07676>
, kami tidak
<03808>
akan membelinya
<03947>
dari mereka
<01992>
pada hari Sabat
<07676>
itu atau pada hari
<03117>
kudus
<06944>
. Setiap tahun
<08141>
ketujuh
<07637>
, kami membiarkan
<05203>
hasil tanah
<03027>
kami dan tidak menagih utang
<04855>
.

[<0853> <0853> <03605>]
HEBREW
dy
<03027>
lk
<03605>
asmw
<04855>
tyeybsh
<07637>
hnsh
<08141>
ta
<0853>
sjnw
<05203>
sdq
<06944>
Mwybw
<03117>
tbsb
<07676>
Mhm
<01992>
xqn
<03947>
al
<03808>
rwkml
<04376>
tbsh
<07676>
Mwyb
<03117>
rbs
<07668>
lkw
<03605>
twxqmh
<04728>
ta
<0853>
Myaybmh
<0935>
Urah
<0776>
ymew
<05971>
(10:31)
<10:32>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Neh 10:31

4 Dan bilamana penduduk 1  negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari 2  Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari 2  Sabat atau pada hari yang kudus 2 . Dan kami akan membiarkan 3  begitu saja hasil tanah pada tahun yang ketujuh dan tidak akan menagih sesuatu hutang 5 .

[+] Bhs. Inggris



TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA