Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 9:42

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 9:42

"Barangsiapa menyesatkan u  salah satu dari anak-anak kecil 1  yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya v  lalu ia dibuang ke dalam laut.

AYT (2018)

“Siapa yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepada-Ku itu berbuat dosa, akan lebih baik bagi dirinya jika sebuah batu kilangan yang besar digantungkan pada lehernya dan dia dilemparkan ke dalam laut.

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 9:42

Barangsiapa yang mendatangkan kesalahan kepada seorang jua pun daripada kanak-kanak yang percaya akan Daku ini, maka lebih baik padanya, jikalau pada lehernya dikenakan sebuah batu kisaran, lalu ia dicampakkan ke dalam laut.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 9:42

"Siapa menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini tidak percaya lagi kepada-Ku, lebih baik kalau batu penggilingan diikatkan pada lehernya, dan ia dibuang ke dalam laut.

TSI (2014)

Lalu Yesus berkata lagi, “Kalau ada orang menyebabkan anak kecil yang percaya kepada-Ku jatuh dalam dosa, orang itu akan mendapat hukuman yang sangat berat dari Allah. Sebelum dia melakukan dosa besar itu, lebih baik jika sebuah batu besar diikat ke lehernya lalu dia dibuang ke laut. Mengalami kengerian seperti itu jauh lebih ringan daripada hukuman Allah yang akan dia tanggung selamanya kalau menyebabkan seorang anak jatuh dalam dosa.”

MILT (2008)

"Dan siapa yang membuat tersandung seorang dari antara yang kecil ini, yang percaya kepada-Ku, lebih baiklah baginya jika dia dikalungi sebuah batu kilangan di lehernya, dan dilemparkan ke dalam laut.

Shellabear 2011 (2011)

"Siapa menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepada-Ku ini berdosa, maka lebih baik sebuah batu kisaran diikatkan pada lehernya dan ia dilemparkan ke laut.

AVB (2015)

“Tetapi sesiapa yang menyebabkan seorang daripada kanak-kanak yang percaya kepada-Ku ini berdosa, lebih baiklah baginya jika batu kisar diikatkan ke lehernya dan dia dicampakkan ke dalam laut.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 9:42

"Barangsiapa menyesatkan
<4624>
salah satu
<1520>
dari anak-anak kecil
<3398>
yang percaya
<4100>
ini, lebih baik
<2570> <3123>
baginya jika
<1487>
sebuah batu kilangan
<3458>
diikatkan
<4012>
pada lehernya
<5137>
lalu ia dibuang
<906>
ke dalam
<1519>
laut
<2281>
.

[<2532> <3739> <302> <5130> <1510> <846> <4029> <3684> <846> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 9:42

Barangsiapa
<302>
yang mendatangkan kesalahan
<4624>
kepada seorang
<1520>
jua pun daripada kanak-kanak
<3398> <5130>
yang percaya
<4100>
akan Daku
<1510>
ini, maka lebih
<3123>
baik
<2570>
padanya
<846>
, jikalau
<1487>
pada lehernya
<5137>
dikenakan
<4029>
sebuah batu kisaran
<3458> <3684>
, lalu
<2532>
ia
<846>
dicampakkan
<906>
ke dalam
<1519>
laut
<2281>
.
AYT ITL
"Siapa
<302>
yang
<3739>
menyebabkan
<4624> <0>
salah satu
<1520>
dari anak-anak kecil
<3398>
yang
<3588>
percaya
<4100>
kepada-Ku itu berbuat dosa
<0> <4624>
, akan lebih
<3123>
baik
<2570>
bagi dirinya
<846>
jika
<1487>
sebuah batu kilangan
<3458> <3684>
yang besar digantungkan
<4029>
pada
<4012>
lehernya
<5137>
dan
<2532>
dia
<846>
dilemparkan
<906>
ke dalam
<1519>
laut
<2281>
.

[<2532> <5130> <1510>]
AVB ITL
“Tetapi sesiapa
<302>
yang
<3739>
menyebabkan
<4624>
seorang
<1520>
daripada kanak-kanak
<3398>
yang
<3588>
percaya
<4100>
kepada-Ku ini berdosa, lebih
<3123>
baiklah
<2570>
baginya
<846>
jika
<1487>
batu kisar
<3458>
diikatkan
<4029>
ke lehernya
<5137>
dan
<2532>
dia
<846>
dicampakkan
<906>
ke dalam
<1519>
laut
<2281>
.

[<2532> <5130> <1510> <3684> <4012>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
ov
<3739>
R-NSM
an
<302>
PRT
skandalish
<4624> (5661)
V-AAS-3S
ena
<1520>
A-ASM
twn
<3588>
T-GPM
mikrwn
<3398>
A-GPM
toutwn
<5130>
D-GPM
twn
<3588>
T-GPM
pisteuontwn
<4100> (5723)
V-PAP-GPM
kalon
<2570>
A-NSN
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
autw
<846>
P-DSM
mallon
<3123>
ADV
ei
<1487>
COND
perikeitai
<4029> (5736)
V-PNI-3S
mulov
<3458>
N-NSM
onikov
<3684>
A-NSM
peri
<4012>
PREP
ton
<3588>
T-ASM
trachlon
<5137>
N-ASM
autou
<846>
P-GSM
kai
<2532>
CONJ
beblhtai
<906> (5769)
V-RPI-3S
eiv
<1519>
PREP
thn
<3588>
T-ASF
yalassan
<2281>
N-ASF
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 9:42

"Barangsiapa menyesatkan u  salah satu dari anak-anak kecil 1  yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya v  lalu ia dibuang ke dalam laut.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 9:42

" 2 Barangsiapa menyesatkan 1  salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut.

Catatan Full Life

Mrk 9:42 1

Nas : Mr 9:42

Salah satu prioritas utama bagi orang percaya ialah memberi teladan lewat cara hidup dan ajaran bagi anak-anaknya. Dengan demikian, mereka menyatakan kasih yang tulus bagi anak mereka. Orang-tua Kristen juga harus berusaha sebaik-baiknya memelihara anak mereka dari pengaruh jahat dunia ini

(lihat cat. --> Mat 18:6;

[atau ref. Mat 18:6]

lihat art. ORANG-TUA DAN ANAK-ANAK).

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA