Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 18:28

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 18:28

Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu!

AYT (2018)

Akan tetapi, ketika hamba itu keluar dan bertemu dengan hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap serta mencekik hamba itu, dan berkata, ‘Bayar kembali uang yang kamu pinjam dariku!’

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 18:28

Tetapi apabila hamba itu keluar, bertemulah ia dengan seorang kawannya yang berutang padanya seratus dinar; maka dipegangkannya dia serta dicekikkannya lehernya, katanya: Bayarlah utangmu kepadaku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 18:28

Ketika hamba itu keluar, ia berjumpa dengan kawannya, seorang hamba juga, yang berutang kepadanya beberapa ribu. Ia menangkap kawannya itu, mencekiknya, dan berkata, 'Bayarlah semua utangmu!'

TSI (2014)

“Lalu apa yang terjadi dengan pegawai yang hutangnya sudah dihapuskan itu? Dia pergi keluar dan bertemu dengan salah seorang temannya sesama pegawai kerajaan yang berhutang hanya seratus keping uang perak kepadanya. Dia menangkapnya dan mencekiknya sambil berkata, ‘Bayar hutangmu!’

MILT (2008)

Namun ketika keluar, hamba itu menemui seorang dari para sesama hamba yang berhutang kepadanya seratus dinar. Dan seraya menangkap, ia mencekiknya sambil berkata, "Bayarlah kepadaku apa yang engkau pinjam!"

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi ketika hamba itu keluar dan bertemu dengan kawannya yang berutang kepadanya sebanyak seratus dinar, ia menangkap dan mencekik kawannya itu serta berkata, Bayarlah utangmu!

AVB (2015)

Tetapi ketika hamba itu keluar, dia menemui seorang hamba lain yang berhutang seratus keping wang dinar kepadanya. Dia menangkap dan hendak mencekik rakannya itu sambil berkata, ‘Bayar semua hutangmu.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 18:28

Tetapi
<1161>
ketika hamba
<1401>
itu
<1565>
keluar
<1831>
, ia bertemu
<2147>
dengan seorang
<1520>
hamba lain
<4889>
yang
<3739>
berhutang
<3784>
seratus
<1540>
dinar
<1220>
kepadanya
<846>
. Ia menangkap
<2902>
dan mencekik
<4155>
kawannya itu
<846>
, katanya
<3004>
: Bayar
<591>
hutangmu
<3784>
!

[<846> <2532> <1487> <5100>]
TL ITL ©

SABDAweb Mat 18:28

Tetapi
<1161>
apabila hamba
<1401>
itu
<1565>
keluar
<1831>
, bertemulah
<2147>
ia dengan seorang
<1520>
kawannya
<4889>
yang berutang
<3784>
padanya seratus
<1540>
dinar
<1220>
; maka
<2532>
dipegangkannya
<2902>
dia
<846>
serta dicekikkannya lehernya
<4155>
, katanya
<3004>
: Bayarlah
<591>
utangmu
<3784>
kepadaku.
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
, ketika hamba
<1401>
itu
<1565>
keluar
<1831>
dan bertemu
<2147>
dengan hamba
<4889>
lain yang
<3739>
berutang
<3784>
100
<1540>
dinar
<1220>
kepadanya
<846>
, ia menangkap
<2902>
serta mencekik
<4155>
hamba
<846>
itu, dan berkata
<3004>
, 'Bayar
<591>
kembali uang
<5100>
yang kamu pinjam
<3784>
dariku!'

[<1520> <846> <2532> <1487>]
AVB ITL
Tetapi
<1161>
ketika hamba
<1401>
itu
<1565>
keluar
<1831>
, dia menemui
<2147>
seorang
<1520>
hamba lain
<4889>
yang
<3739>
berhutang
<3784>
seratus
<1540>
keping wang dinar
<1220>
kepadanya. Dia
<846>
menangkap
<2902>
dan hendak mencekik
<4155>
rakannya itu sambil berkata
<3004>
, ‘Bayar
<591>
semua hutangmu
<3784>
.’

[<846> <2532> <846> <1487> <5100>]
GREEK
εξελθων
<1831> <5631>
V-2AAP-NSM
δε
<1161>
CONJ
ο
<3588>
T-NSM
δουλος
<1401>
N-NSM
εκεινος
<1565>
D-NSM
ευρεν
<2147> <5627>
V-2AAI-3S
ενα
<1520>
A-ASM
των
<3588>
T-GPM
συνδουλων
<4889>
N-GPM
αυτου
<846>
P-GSM
ος
<3739>
R-NSM
ωφειλεν
<3784> <5707>
V-IAI-3S
αυτω
<846>
P-DSM
εκατον
<1540>
A-NUI
δηναρια
<1220>
N-APN
και
<2532>
CONJ
κρατησας
<2902> <5660>
V-AAP-NSM
αυτον
<846>
P-ASM
επνιγεν
<4155> <5707>
V-IAI-3S
λεγων
<3004> <5723>
V-PAP-NSM
αποδος
<591> <5628>
V-2AAM-2S
ει
<1487>
COND
τι
<5100>
X-ASN
οφειλεις
<3784> <5719>
V-PAI-2S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 18:28

Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus 1  dinar 2  kepadanya. Ia menangkap dan mencekik 3  kawannya itu, katanya: Bayar hutangmu!

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA