Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 16:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 16:19

Kepadamu akan Kuberikan kunci g  Kerajaan Sorga 1 . Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. h "

AYT (2018)

Aku akan memberimu kunci-kunci Kerajaan Surga. Dan, apa saja yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan, apa saja yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga.”

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 16:19

Maka Aku akan memberi kepada engkau anak kunci kerajaan surga; dan barang apa yang engkau ikatkan di atas bumi, itu pun terikat juga di surga, dan barang apa yang engkau orakkan di atas bumi, itu pun terorak juga di surga."

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 16:19

Aku akan memberikan kepadamu kunci dari Dunia Baru Allah. Apa yang engkau larang di atas bumi, juga dilarang di surga. Dan apa yang engkau benarkan di atas bumi, juga dibenarkan di surga."

TSI (2014)

Aku akan memberikan kunci-kunci kerajaan Allah kepadamu. Dengan demikian, semua pintu yang kamu kunci di bumi ini akan terkunci juga di surga, dan semua pintu yang kamu buka di bumi akan terbuka juga di surga.”

MILT (2008)

Dan Aku akan memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga, dan apa pun yang kamu ikat di bumi, akan diikat di surga, dan apa pun yang kamu lepaskan di bumi, akan dilepaskan di surga."

Shellabear 2011 (2011)

Selain itu Aku akan memberikan kepadamu anak kunci Kerajaan Surga. Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas pula di surga."

AVB (2015)

Aku akan memberikan kunci kerajaan syurga kepadamu. Apa yang kamu ikat di dunia akan diikat juga di syurga. Apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di syurga.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 16:19

Kepadamu
<4671>
akan Kuberikan
<1325>
kunci
<2807>
Kerajaan
<932>
Sorga
<3772>
. Apa
<1437>
yang
<3739>
kauikat
<1210>
di
<1909>
dunia
<1093>
ini akan
<1510>
terikat
<1210>
di
<1722>
sorga
<3772>
dan
<2532>
apa
<1437>
yang
<3739>
kaulepaskan
<3089>
di
<1909>
dunia
<1093>
ini akan
<1510>
terlepas
<3089>
di
<1722>
sorga
<3772>
."

[<2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Mat 16:19

Maka Aku akan memberi
<1325>
kepada engkau
<4671>
anak kunci
<2807>
kerajaan
<932>
surga
<3772>
; dan
<2532>
barang
<3739>
apa
<1437>
yang engkau ikatkan
<1210>
di atas
<1909>
bumi
<1093>
, itu pun terikat
<1210>
juga di
<1722>
surga
<3772>
, dan
<2532>
barang
<3739>
apa
<1437>
yang engkau orakkan
<3089>
di atas
<1909>
bumi
<1093>
, itu pun terorak
<3089>
juga di
<1722>
surga
<3772>
."
AYT ITL
Aku akan memberimu
<1325>
kunci-kunci
<2807>
Kerajaan
<932>
Surga
<3772>
. Dan
<2532>
, apa
<3739>
saja
<1437>
yang kamu ikat
<1210>
di
<1909>
bumi
<1093>
akan terikat
<1210>
di
<1722>
surga
<3772>
. Dan
<2532>
, apa
<3739>
saja
<1437>
yang kamu lepaskan
<3089>
di
<1909>
bumi
<1093>
akan terlepas
<3089>
di
<1722>
surga
<3772>
."

[<4671> <1510> <1510>]
AVB ITL
Aku akan memberikan
<1325>
kunci
<2807>
kerajaan
<932>
syurga
<3772>
kepadamu. Apa yang
<3739>
kamu ikat
<1210>
di
<1909>
dunia
<1093>
akan diikat
<1210>
juga di
<1722>
syurga
<3772>
. Apa yang
<3739>
kamu uraikan
<3089>
di
<1909>
dunia
<1093>
akan diuraikan
<3089>
juga di
<1722>
syurga
<3772>
.”

[<4671> <2532> <1437> <1510> <2532> <1437> <1510>]
GREEK
δωσω
<1325> <5692>
V-FAI-1S
σοι
<4671>
P-2DS
τας
<3588>
T-APF
κλειδας
<2807>
N-APF
της
<3588>
T-GSF
βασιλειας
<932>
N-GSF
των
<3588>
T-GPM
ουρανων
<3772>
N-GPM
και
<2532>
CONJ
ο
<3739>
R-ASN
εαν
<1437>
COND
δησης
<1210> <5661>
V-AAS-2S
επι
<1909>
PREP
της
<3588>
T-GSF
γης
<1093>
N-GSF
εσται
<2071> <5704>
V-FXI-3S
δεδεμενον
<1210> <5772>
V-RPP-NSN
εν
<1722>
PREP
τοις
<3588>
T-DPM
ουρανοις
<3772>
N-DPM
και
<2532>
CONJ
ο
<3739>
R-ASN
εαν
<1437>
COND
λυσης
<3089> <5661>
V-AAS-2S
επι
<1909>
PREP
της
<3588>
T-GSF
γης
<1093>
N-GSF
εσται
<2071> <5704>
V-FXI-3S
λελυμενον
<3089> <5772>
V-RPP-NSN
εν
<1722>
PREP
τοις
<3588>
T-DPM
ουρανοις
<3772>
N-DPM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mat 16:19

Kepadamu akan Kuberikan kunci g  Kerajaan Sorga 1 . Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. h "

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 16:19

Kepadamu akan Kuberikan 1  kunci 2  Kerajaan Sorga. Apa yang 3  kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan 3  apa yang 3  kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."

Catatan Full Life

Mat 16:19 1

Nas : Mat 16:19

Yang dimaksudkan dengan "kunci" dalam ayat ini adalah kekuasaan yang diberikan Allah kepada Petrus dan gereja. Dengan kunci ini mereka

  1. (1) dapat menegur dosa serta melaksanakan disiplin gerejani (Mat 18:15-18);
  2. (2) berdoa dengan efektif bagi terjadinya kehendak Allah di bumi ini (Mat 18:19-20);
  3. (3) mengikat kuasa-kuasa setan serta membebaskan orang yang tertawan

    (lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN);

  4. (4) memberitahukan kesalahan dosa, standar kebenaran Allah dan hukuman yang akan datang (Kis 2:23; 5:3,9);
  5. (5) memberitakan keselamatan dan pengampunan dosa bagi semua orang yang bertobat dan percaya kepada Kristus (Yoh 20:23; Kis 2:37-40; Kis 15:7-9).

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA