Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 31:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 31:13

"Katakanlah kepada orang Israel, demikian: Akan tetapi hari-hari Sabat-Ku e  harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan f  antara Aku dan kamu, turun-temurun, g  sehingga kamu mengetahui, bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan h  kamu.

AYT (2018)

“Katakanlah kepada bangsa Israel, begini, ‘Kamu harus sungguh-sungguh memelihara sabat-sabat-Ku sebab itu adalah tanda antara Aku dan kamu bagi keturunanmu supaya kamu mengetahui bahwa Akulah, TUHAN, yang telah menguduskan kamu.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 31:13

Katakanlah olehmu kepada bani Israel: Peliharakanlah olehmu baik-baik segala sabat-Ku, karena ia itulah suatu tanda di antara Aku dengan kamu dan segala benihmu, supaya diketahui oranglah, bahwa Aku ini Tuhan, yang menyucikan kamu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 31:13

untuk mengumumkan kepada bangsa Israel, "Rayakanlah hari Sabat, hari yang sudah Kutetapkan sebagai hari istirahat. Untuk selama-lamanya hari itu menjadi peringatan antara kamu dan Aku, supaya kamu tahu bahwa Akulah TUHAN, dan bahwa Aku telah menjadikan kamu bangsa-Ku sendiri.

TSI (2014)

“Katakanlah kepada umat Israel, ‘Setiap orang di antara kalian harus menaati peraturan tentang hari Sabat. Karena Aku sudah menetapkan hari Sabat sebagai penanda secara turun temurun bahwa kamu menaati perjanjian antara Aku dan kamu. Dengan demikian, kamu akan mengingat bahwa Akulah TUHAN yang menguduskanmu.

MILT (2008)

"Dan engkau, berbicaralah kepada bani Israel dengan mengatakan: Haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara sabat-sabat-Ku, sebab, itulah tanda antara Aku dan kamu, bagi generasi-generasimu, agar mengetahui bahwa Aku, TUHAN YAHWEH 03068, menguduskanmu.

Shellabear 2011 (2011)

"Katakanlah kepada bani Israil, 'Kamu harus memelihara hari-hari Sabat-Ku, karena itulah tanda pengingat antara Aku dengan kamu turun-temurun, supaya kamu tahu bahwa Akulah ALLAH yang menyucikan kamu.

AVB (2015)

“Katakanlah kepada orang Israel, ‘Sesungguhnya, hendaklah kamu pelihara hari-hari Sabat-Ku, kerana itulah tanda peringatan antara Aku dengan kamu turun-temurun, supaya kamu tahu bahawa Akulah TUHAN yang menyucikan kamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 31:13

"Katakanlah
<01696>
kepada
<0413>
orang
<01121>
Israel
<03478>
, demikian
<0559>
: Akan tetapi
<0389>
hari-hari Sabat-Ku
<07676>
harus kamu
<0859>
pelihara
<08104>
, sebab
<03588>
itulah peringatan
<0226>
antara
<0996>
Aku
<01931>
dan
<0996>
kamu, turun-temurun
<01755>
, sehingga kamu mengetahui
<03045>
, bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
, yang menguduskan
<06942>
kamu.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 31:13

Katakanlah
<01696>
olehmu kepada
<0413>
bani
<01121>
Israel
<03478>
: Peliharakanlah
<08104>
olehmu
<0559>
baik-baik segala sabat-Ku
<07676>
, karena
<03588>
ia itulah suatu tanda
<0226>
di antara
<0996>
Aku dengan
<0996>
kamu dan segala benihmu
<01755>
, supaya diketahui
<03045>
oranglah, bahwa
<03588>
Aku
<0589>
ini Tuhan
<03068>
, yang menyucikan
<06942>
kamu.
AYT ITL
“Katakanlah
<01696>
kepada
<0413>
bangsa
<01121>
Israel
<03478>
, begini, ‘Kamu harus sungguh-sungguh memelihara
<08104>
sabat-sabat-Ku
<07676>
sebab
<03588>
itu adalah tanda
<0226>
antara
<0996>
Aku dan kamu bagi keturunanmu
<01755>
supaya kamu mengetahui
<03045>
bahwa
<03588>
Akulah
<0589>
, TUHAN
<03068>
, yang telah menguduskan
<06942>
kamu.

[<0859> <0559> <0389> <0853> <01931> <0996>]
AVB ITL
“Katakanlah
<01696>
kepada
<0413>
orang
<01121>
Israel
<03478>
, ‘Sesungguhnya
<0389>
, hendaklah kamu pelihara
<08104>
hari-hari Sabat-Ku
<07676>
, kerana
<03588>
itulah tanda peringatan
<0226>
antara
<0996>
Aku dengan
<0996>
kamu turun-temurun
<01755>
, supaya kamu tahu
<03045>
bahawa
<03588>
Akulah
<0589>
TUHAN
<03068>
yang menyucikan
<06942>
kamu.

[<0859> <0559> <0853> <01931>]
HEBREW
Mksdqm
<06942>
hwhy
<03068>
yna
<0589>
yk
<03588>
tedl
<03045>
Mkytrdl
<01755>
Mkynybw
<0996>
ynyb
<0996>
awh
<01931>
twa
<0226>
yk
<03588>
wrmst
<08104>
yttbs
<07676>
ta
<0853>
Ka
<0389>
rmal
<0559>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
la
<0413>
rbd
<01696>
htaw (31:13)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 31:13

"Katakanlah kepada orang Israel, demikian: Akan tetapi 1  hari-hari Sabat-Ku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan 2  antara Aku dan kamu, turun-temurun, sehingga kamu mengetahui 3 , bahwa Akulah TUHAN, yang menguduskan kamu.

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA