Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 32:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 32:19

Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya: "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia;

AYT (2018)

Yakub memerintahkannya juga kepada yang kedua dan yang ketiga, dan kepada semua yang mengikuti kelompok-kelompok itu, katanya, “Seperti itulah perkataan yang harus kamu ucapkan kepada Esau ketika kamu bertemu dengannya.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 32:19

Maka demikian juga pesannya kepada yang kedua dan yang ketiga, serta kepada sekalian yang mengiringkan kawan-kawan binatang itu, katanya: Demikian hendaklah kamu katakan kelak kepada Esaf, apabila kamu berjumpa dengan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 32:19

Kepada hambanya yang kedua, ketiga dan semua orang yang ditugaskan mengurus kawanan-kawanan itu, diberinya perintah yang sama. Sebab Yakub berpikir ia dapat membujuk Esau dengan persembahan itu, sehingga kalau bertemu nanti, Esau mau memaafkan dia.

MILT (2008)

Dan, dia juga berpesan kepada yang kedua, juga kepada yang ketiga, juga kepada setiap orang yang berjalan di belakang kelompok-kelompok itu dengan berkata: Sesuai dengan perkataan-perkataan inilah harus kamu ucapkan kepada Esau, dalam perjumpaanmu dengannya.

Shellabear 2011 (2011)

Demikianlah juga pesannya kepada hambanya yang kedua dan yang ketiga, serta kepada semua orang yang berjalan mengikuti kawanan ternak itu. Katanya, "Begitulah harus kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengannya.

AVB (2015)

Demikianlah juga pesannya kepada hambanya yang kedua dan yang ketiga, serta kepada semua orang yang berjalan mengikuti kawanan ternakan itu. Katanya, “Begitulah harus kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 32:19

Begitulah diperintahkannya
<06680>
baik
<01571>
kepada yang kedua
<08145>
maupun
<01571>
kepada yang ketiga
<07992>
dan
<01571>
kepada sekalian
<03605>
orang yang berjalan
<01980>
menggiring
<0310>
kumpulan hewan
<05739>
itu, katanya
<0559>
: "Seperti perkataanku
<01697>
tadilah kamu katakan
<01696>
kepada
<0413>
Esau
<06215>
, apabila kamu berjumpa
<04672>
dengan dia;

[<02088>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 32:19

Maka demikian
<06680>
juga pesannya
<01571>
kepada
<0853>
yang kedua
<08145>
dan yang ketiga
<07992>
, serta
<0853>
kepada sekalian
<03605>
yang mengiringkan
<0310>
kawan-kawan binatang
<05739>
itu, katanya
<0559>
: Demikian
<02088> <01697>
hendaklah kamu katakan
<01696>
kelak kepada
<0413>
Esaf
<06215>
, apabila kamu berjumpa
<04672>
dengan dia.
AYT ITL
Yakub memerintahkannya
<06680>
juga
<01571>
kepada
<0853>
yang kedua
<08145>
dan
<01571>
yang ketiga
<07992>
, dan
<01571>
kepada
<0853>
semua
<03605>
yang mengikuti
<0310>
kelompok-kelompok
<05739>
itu, katanya
<0559>
, “Seperti itulah perkataan
<01697>
yang harus kamu
<02088>
ucapkan
<01696>
kepada
<0413>
Esau
<06215>
ketika kamu bertemu
<04672>
dengannya.

[<0853> <01980> <0853>]
HEBREW
wta
<0853>
Mkaumb
<04672>
wve
<06215>
la
<0413>
Nwrbdt
<01696>
hzh
<02088>
rbdk
<01697>
rmal
<0559>
Myrdeh
<05739>
yrxa
<0310>
Myklhh
<01980>
lk
<03605>
ta
<0853>
Mg
<01571>
ysylsh
<07992>
ta
<0853>
Mg
<01571>
ynsh
<08145>
ta
<0853>
Mg
<01571>
wuyw
<06680>
(32:19)
<32:20>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 32:19

Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya: "Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia;

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA