Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 24:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 24:5

Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya: "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini; n  haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? o "

AYT (2018)

Hamba itu berkata kepadanya, “Bagaimana jika perempuan itu tidak mau ikut denganku ke negeri ini? Haruskah aku membawa anakmu ke negeri asalmu?”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 24:5

Maka kata hambanya kepadanya: Kalau kiranya perempuan itu tiada mau mengikut akan sahaya ke negeri ini, bolehkah sahaya bawa akan anak tuan pergi pula ke negeri, yang tempat tuan sudah keluar itu?

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 24:5

Lalu bertanyalah hamba itu kepadanya, "Bagaimana jika gadis itu tidak mau meninggalkan rumahnya dan tak mau mengikuti saya ke negeri ini? Haruskah saya membawa anak Tuan itu ke negeri asal Tuan?"

MILT (2008)

Dan hamba itu berkata kepadanya, "Barangkali wanita itu tidak bersedia untuk pergi mengikutiku ke negeri ini, apakah sesungguhnya aku boleh membawa kembali anak laki-lakimu ke negeri yang dari sana engkau keluar?"

Shellabear 2011 (2011)

Kata hambanya kepadanya, "Jangan-jangan perempuan itu tidak mau mengikut aku ke negeri ini. Jika demikian, bolehkah aku kembali untuk membawa anak Tuan ke negeri tempat asal Tuan itu?"

AVB (2015)

Kata hambanya kepadanya, “Mungkin perempuan itu tidak mahu mengikut aku ke negeri ini. Jika demikian, bolehkah aku kembali untuk membawa anak tuan ke negeri tempat asal tuan itu?”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 24:5

Lalu berkatalah
<0559>
hambanya
<05650>
itu kepadanya
<0413>
: "Mungkin
<0194>
perempuan
<0802>
itu tidak
<03808>
suka
<014>
mengikuti
<0310> <01980>
aku ke
<0413>
negeri
<0776>
ini
<02063>
; haruskah
<07725> <00> <07725> <00>
aku membawa
<00> <07725> <00> <00> <07725> <00>
anakmu
<01121>
itu kembali
<00> <07725> <00> <07725>
ke
<0413>
negeri
<0776>
dari mana
<08033> <0834>
tuanku keluar
<03318>
?"
TL ITL ©

SABDAweb Kej 24:5

Maka kata
<0559>
hambanya
<05650>
kepadanya
<0413>
: Kalau
<0194>
kiranya perempuan
<0802>
itu tiada
<03808>
mau
<014>
mengikut
<0310> <01980>
akan sahaya ke
<0413>
negeri
<0776>
ini
<02063>
, bolehkah sahaya bawa
<07725> <07725>
akan anak
<01121>
tuan pergi pula
<07725> <07725>
ke
<0413>
negeri
<0776>
, yang
<08033> <0834>
tempat tuan sudah keluar
<03318>
itu?
AYT ITL
Hamba
<05650>
itu berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Bagaimana jika
<0194>
perempuan
<0802>
itu tidak
<03808>
mau
<014>
ikut
<01980> <0310>
denganku ke
<0413>
negeri
<0776>
ini
<02063>
? Haruskah
<07725> <0> <07725> <0>
aku membawa
<0> <07725> <0> <07725>
anakmu
<01121>
ke
<0413>
negeri
<0776>
asalmu
<03318>
?”

[<0853> <0834> <08033>]
HEBREW
Msm
<08033>
tauy
<03318>
rsa
<0834>
Urah
<0776>
la
<0413>
Knb
<01121>
ta
<0853>
bysa
<07725>
bshh
<07725>
tazh
<02063>
Urah
<0776>
la
<0413>
yrxa
<0310>
tkll
<01980>
hsah
<0802>
hbat
<014>
al
<03808>
ylwa
<0194>
dbeh
<05650>
wyla
<0413>
rmayw (24:5)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 24:5

Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya: "Mungkin perempuan 1  itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini; haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?"

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA