Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 14:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 14:12

Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan TUHAN pada waktu itu, j  sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang Enak k  dengan kota-kota yang besar dan berkubu. l  Mungkin TUHAN menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka, seperti yang difirmankan TUHAN."

AYT (2018)

Karena itu, berikanlah pegunungan yang difirmankan TUHAN pada waktu itu kepadaku, sebab engkau sendiri mendengar saat itu bahwa orang Enak berada di sana dengan kota-kota besar yang memiliki kubu. Sekiranya TUHAN menyertai aku sehingga aku akan mencerai-beraikan mereka, seperti yang TUHAN firmankan.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 14:12

Maka sebab itu, berikanlah kiranya kepadaku pegunungan akan halnya Tuhan telah berfirman pada hari itu, seperti engkaupun telah dengar pada hari itu. Maka kendatilah orang Enak di sana dan beberapa negeri yang berkota benteng, jikalau sahaja ada Tuhan sertaku, maka aku kelak menghalaukan mereka itu dari dalam tempatnya setuju dengan firman Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 14:12

Karena itu, berikanlah sekarang daerah pegunungan yang dijanjikan TUHAN kepada saya pada waktu saya dan orang-orang yang bersama-sama saya kembali membawa laporan. Pada waktu itu engkau sendiri mendengar, bahwa di sana ada bangsa raksasa yang disebut bangsa Enak. Mereka tinggal dalam kota-kota besar yang bertembok. Mungkin TUHAN akan menolong saya, sehingga saya dapat mengusir mereka, seperti yang dikatakan TUHAN."

MILT (2008)

Maka sekarang, berikanlah kepadaku gunung itu, yang telah TUHAN YAHWEH 03068 katakan pada hari itu, karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bagaimana orang Enak berada di sana, dan kota-kota besar yang berkubu. Jika TUHAN YAHWEH 03068 beserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka, seperti TUHAN YAHWEH 03068 telah berkata."

Shellabear 2011 (2011)

Sebab itu berikanlah kepadaku gunung ini, yang dijanjikan ALLAH pada saat itu. Engkau sendiri mendengar pada saat itu bahwa orang Enak ada di sana dengan kota-kotanya yang besar dan berkubu. Mudah-mudahan ALLAH menyertai aku, sehingga aku dapat menghalau mereka seperti yang difirmankan ALLAH."

AVB (2015)

Oleh sebab itu berikanlah kepadaku gunung ini, yang dijanjikan TUHAN pada saat itu. Engkau sendiri mendengar pada saat itu bahawa orang Enak ada di sana dengan kota-kota mereka yang besar dan berkubu. Mudah-mudahan TUHAN menyertai aku, sehingga aku dapat mengusir mereka seperti yang difirmankan TUHAN.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 14:12

Oleh sebab itu
<06258>
, berikanlah
<05414>
kepadaku pegunungan
<02022>
, yang
<0834>
dijanjikan
<01696>
TUHAN
<03068>
pada waktu
<03117>
itu
<01931>
, sebab
<03588>
engkau
<0859>
sendiri mendengar
<08085>
pada waktu
<03117>
itu
<01931>
, bahwa
<03588>
di sana
<08033>
ada orang Enak
<06062>
dengan kota-kota
<05892>
yang besar
<01419>
dan berkubu
<01219>
. Mungkin
<0194>
TUHAN
<03068>
menyertai
<0854>
aku, sehingga aku menghalau
<03423>
mereka, seperti yang
<0834>
difirmankan
<01696>
TUHAN
<03068>
."

[<02088>]
TL ITL ©

SABDAweb Yos 14:12

Maka sebab itu
<06258>
, berikanlah
<05414>
kiranya kepadaku pegunungan
<02022>
akan halnya
<02088>
Tuhan
<03068>
telah
<0834>
berfirman
<01696>
pada hari
<03117>
itu, seperti engkaupun
<0859>
telah dengar
<08085>
pada hari
<03117>
itu. Maka kendatilah
<03588>
orang Enak
<06062>
di sana
<08033>
dan beberapa negeri
<05892>
yang berkota benteng
<01219>
, jikalau sahaja
<0194>
ada Tuhan
<03068>
sertaku
<0854>
, maka aku kelak menghalaukan
<03423>
mereka itu dari dalam tempatnya setuju dengan
<0834>
firman
<01696>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Karena itu
<06258>
, berikanlah
<05414>
pegunungan
<02022>
yang
<0834>
difirmankan
<01696>
TUHAN
<03068>
pada waktu
<03117>
itu
<01931>
kepadaku, sebab
<03588>
engkau
<0859>
sendiri mendengar
<08085>
saat
<03117>
itu
<01931>
bahwa
<03588>
orang Enak
<06062>
berada di sana
<08033>
dengan kota-kota
<05892>
besar
<01419>
yang memiliki kubu
<01219>
. Sekiranya
<0194>
TUHAN
<03068>
menyertai
<0854>
aku sehingga aku akan mencerai-beraikan
<03423>
mereka, seperti yang
<0834>
TUHAN
<03068>
firmankan
<01696>
.”

[<00> <0853> <02088>]
AVB ITL
Oleh sebab itu
<06258>
berikanlah
<05414>
kepadaku gunung
<02022>
ini
<02088>
, yang
<0834>
dijanjikan
<01696>
TUHAN
<03068>
pada saat
<03117>
itu
<01931>
. Engkau
<0859>
sendiri mendengar
<08085>
pada saat
<03117>
itu
<01931>
bahawa
<03588>
orang Enak
<06062>
ada di sana
<08033>
dengan kota-kota
<05892>
mereka yang besar
<01419>
dan berkubu
<01219>
. Mudah-mudahan
<0194>
TUHAN
<03068>
menyertai
<0854>
aku, sehingga aku dapat mengusir
<03423>
mereka seperti yang
<0834>
difirmankan
<01696>
TUHAN
<03068>
.”

[<00> <0853>]
HEBREW
hwhy
<03068>
rbd
<01696>
rsak
<0834>
Mytsrwhw
<03423>
ytwa
<0854>
hwhy
<03068>
ylwa
<0194>
twrub
<01219>
twldg
<01419>
Myrew
<05892>
Ms
<08033>
Myqne
<06062>
yk
<03588>
awhh
<01931>
Mwyb
<03117>
tems
<08085>
hta
<0859>
yk
<03588>
awhh
<01931>
Mwyb
<03117>
hwhy
<03068>
rbd
<01696>
rsa
<0834>
hzh
<02088>
rhh
<02022>
ta
<0853>
yl
<0>
hnt
<05414>
htew
<06258>
(14:12)
<14:11>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 14:12

Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan, yang dijanjikan TUHAN pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang Enak 1  dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin 2  TUHAN menyertai aku, sehingga aku menghalau 3  mereka, seperti yang difirmankan TUHAN."

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA