Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yunus 1:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yun 1:5

Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal i  itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak 1 .

AYT (2018)

Awak kapal menjadi ketakutan, setiap orang berseru kepada allahnya, dan mereka melemparkan barang-barang dari kapal ke laut untuk meringankan kapal. Namun, Yunus turun ke bagian bawah kapal, lalu berbaring, dan jatuh tertidur dengan nyenyak.

TL (1954) ©

SABDAweb Yun 1:5

Maka ketakutanlah segala awak kapal, masing-masing berseru kepada dewanya dan dibuangnya segala serba yang di kapal itu ke dalam laut hendak meringankan kapal; tetapi Yunus sudah turun ke dalam ruang, dan berbaring, lalu tertidurlah ia dengan lelap.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yun 1:5

(1:4)

TSI (2014)

Karena itu, anak buah kapal menjadi sangat takut dan setiap orang berdoa kepada dewanya masing-masing untuk meminta pertolongan. Mereka membuang barang-barang ke laut untuk meringankan beban kapal itu supaya tidak mudah tenggelam. Sementara itu, Yunus sudah turun ke lantai yang bagian bawah, lalu berbaring di situ, sampai tertidur nyenyak.

MILT (2008)

Lalu para awak kapal menjadi ketakutan dan masing-masing orang berteriak kepada allahnya ilahnya 0430. Dan mereka melemparkan barang-barang yang ada di dalam kapal ke laut untuk meringankan kapal itu. Sementara Yunus telah turun ke bagian kapal yang paling bawah dan berbaring dan tertidur lelap.

Shellabear 2011 (2011)

Para awak kapal pun menjadi takut lalu berseru kepada dewanya masing-masing. Mereka membuang barang-barang muatan ke laut untuk meringankan kapal itu. Sementara itu Yunus turun ke ruang paling bawah dalam kapal itu, lalu ia berbaring di sana dan tertidur lelap.

AVB (2015)

Para pelaut yang dalam ketakutan itu melaung meminta pertolongan tuhan masing-masing dan mereka membuang ke laut muatan di dalam kapal demi meringankan kapal. Akan tetapi, Yunus yang turun ke ruang bahagian dalam kapal berbaring di sana lalu tidur nyenyak.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yun 1:5

Awak kapal
<04419>
menjadi takut
<03372>
, masing-masing
<0376>
berteriak-teriak
<02199>
kepada
<0413>
allahnya
<0430>
, dan mereka membuang
<02904>
ke
<0413>
dalam laut
<03220>
segala muatan
<03627>
kapal
<0591>
itu untuk meringankannya
<07043>
. Tetapi Yunus
<03124>
telah turun
<03381>
ke dalam
<0413>
ruang
<03411>
kapal
<05600>
yang paling bawah dan berbaring
<07901>
di situ, lalu tertidur dengan nyenyak
<07290>
.

[<0834> <05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Yun 1:5

Maka ketakutanlah
<03372>
segala awak
<04419>
kapal, masing-masing
<0376>
berseru
<02199>
kepada
<0413>
dewanya
<0430>
dan dibuangnya
<02904>
segala serba
<03627>
yang
<0834>
di kapal
<0591>
itu ke
<0413>
dalam laut
<03220>
hendak meringankan
<07043>
kapal; tetapi Yunus
<03124>
sudah turun
<03381>
ke
<0413>
dalam
<03411>
ruang
<05600>
, dan berbaring
<07901>
, lalu tertidurlah
<07290>
ia dengan lelap.
AYT ITL
Awak kapal
<04419>
menjadi ketakutan
<03372>
, setiap orang
<0376>
berseru
<02199>
kepada
<0413>
allahnya
<0430>
, dan mereka melemparkan
<02904>
barang-barang
<03627>
dari kapal
<0591>
ke
<0413>
laut
<03220>
untuk
<05921>
meringankan
<07043>
kapal. Namun, Yunus
<03124>
turun
<03381>
ke
<0413>
bagian bawah
<03411>
kapal
<05600>
, lalu berbaring
<07901>
, dan jatuh tertidur dengan nyenyak
<07290>
.

[<0853> <0834>]
AVB ITL
Para pelaut
<04419>
yang dalam ketakutan
<03372>
itu melaung meminta pertolongan
<02199>
tuhan
<0430>
masing-masing
<0376>
dan mereka membuang
<02904>
ke
<0413>
laut
<03220>
muatan
<03627>
di dalam kapal
<0591>
demi
<05921>
meringankan
<07043>
kapal. Akan tetapi, Yunus
<03124>
yang turun
<03381>
ke
<0413>
ruang bahagian
<03411>
dalam kapal
<05600>
berbaring
<07901>
di sana lalu tidur nyenyak
<07290>
.

[<0413> <0853> <0834>]
HEBREW
Mdryw
<07290>
bksyw
<07901>
hnypoh
<05600>
ytkry
<03411>
la
<0413>
dry
<03381>
hnwyw
<03124>
Mhylem
<05921>
lqhl
<07043>
Myh
<03220>
la
<0413>
hynab
<0591>
rsa
<0834>
Mylkh
<03627>
ta
<0853>
wljyw
<02904>
wyhla
<0430>
la
<0413>
sya
<0376>
wqezyw
<02199>
Myxlmh
<04419>
waryyw (1:5)
<03372>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yun 1:5

Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal i  itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak 1 .

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yun 1:5

Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak 1  kepada allahnya, dan mereka membuang 2  ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang 3  kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak 4 .

Catatan Full Life

Yun 1:5 1

Nas : Yun 1:5

Ketika hidup para pelaut sedang terancam bahaya besar, hamba Allah sedang tidur. Dewasa ini ada orang di gereja yang tertidur dan tidak peduli, sekalipun di sekitar mereka orang sedang binasa secara rohani dalam badai kehidupan.

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA