Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 3:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 3:2

Layangkanlah matamu ke bukit-bukit h  gundul dan lihatlah! Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan i  engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri j  dengan zinahmu k  dan dengan kejahatanmu.

AYT (2018)

“Arahkanlah pandanganmu ke tempat-tempat tinggi yang tandus, dan lihatlah. Di manakah kamu belum pernah dicabuli? Di pinggir-pinggir jalan kamu telah duduk menanti mereka, seperti seorang Arab di padang gurun. Kamu telah mencemari negeri itu dengan pelacuranmu dan dengan kejahatanmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 3:2

Hendaklah matamu melihat ke atas, kepada segala bukit, di mana gerangan engkau tiada dipercabuli? Pada sisi jalan-jalan engkau sudah duduk mengintai akan mereka itu, seperti seorang bedui di padang belantara, maka engkau sudah menajiskan negeri dengan segala zinahmu dan dengan segala kejahatanmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 3:2

Coba lihat ke atas, ke puncak-puncak bukit! Tempat manakah yang belum pernah kaudatangi untuk melacur? Seperti orang Arab di padang gurun, demikian engkau duduk di pinggir jalan menantikan orang yang mau bermain cinta. Engkau menajiskan negeri ini dengan perzinahan dan kejahatanmu.

MILT (2008)

"Arahkanlah matamu ke tempat-tempat tinggi yang gersang dan lihatlah! Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di jalan-jalan engkau duduk bagi mereka, seperti seorang Arab di padang gurun. Dan engkau mencemarkan negeri dengan percabulanmu dan dengan kejahatanmu.

Shellabear 2011 (2011)

Layangkanlah pandang ke bukit-bukit yang gundul dan lihatlah! Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Engkau duduk di tepi jalan menantikan kekasih, duduk seperti orang Arab di padang belantara. Engkau telah menajiskan negeri ini dengan perzinaanmu dan dengan kejahatanmu.

AVB (2015)

Layangkanlah pandang ke bukit-bukit yang gondol dan lihatlah! Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Engkau duduk di tepi jalan menantikan kekasih, duduk seperti orang Arab di gurun. Engkau telah menajiskan negeri ini dengan perzinaanmu dan dengan kejahatanmu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 3:2

Layangkanlah
<05375>
matamu
<05869>
ke
<05921>
bukit-bukit gundul
<08205>
dan lihatlah
<07200>
! Di manakah
<0375>
engkau tidak
<03808>
pernah ditiduri
<07693>
? Di pinggir
<05921>
jalan-jalan
<01870>
engkau duduk
<03427>
menantikan kekasih, seperti seorang Arab
<06163>
di padang gurun
<04057>
. Engkau telah mencemarkan
<02610>
negeri
<0776>
dengan zinahmu
<02184>
dan dengan kejahatanmu
<07451>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 3:2

Hendaklah matamu
<05869>
melihat
<07200>
ke atas
<05375>
, kepada
<05921>
segala bukit
<08205>
, di mana
<0375>
gerangan engkau tiada
<03808>
dipercabuli
<07693>
? Pada
<05921>
sisi jalan-jalan
<01870>
engkau sudah duduk
<03427>
mengintai akan mereka itu, seperti seorang bedui
<06163>
di padang belantara
<04057>
, maka engkau sudah menajiskan
<02610>
negeri
<0776>
dengan segala zinahmu
<02184>
dan dengan segala kejahatanmu
<07451>
.
AYT ITL
“Arahkanlah
<05375>
pandanganmu
<05869>
ke
<05921>
tempat-tempat tinggi yang tandus
<08205>
, dan lihatlah
<07200>
. Di manakah
<0375>
kamu belum
<03808>
pernah dicabuli
<07693>
? Di pinggir-pinggir
<05921>
jalan
<01870>
kamu telah duduk
<03427>
menanti mereka, seperti seorang Arab
<06163>
di padang gurun
<04057>
. Kamu telah mencemari
<02610>
negeri
<0776>
itu dengan pelacuranmu
<02184>
dan dengan kejahatanmu
<07451>
.

[<00>]
AVB ITL
Layangkanlah
<05375>
pandang
<05869>
ke
<05921>
bukit-bukit yang gondol
<08205>
dan lihatlah
<07200>
! Di manakah
<0375>
engkau tidak
<03808>
pernah ditiduri
<07693>
? Engkau duduk
<03427>
di tepi
<05921>
jalan
<01870>
menantikan kekasih, duduk seperti orang Arab
<06163>
di gurun
<04057>
. Engkau telah menajiskan
<02610>
negeri
<0776>
ini dengan perzinaanmu
<02184>
dan dengan kejahatanmu
<07451>
.

[<00>]
HEBREW
Kterbw
<07451>
Kytwnzb
<02184>
Ura
<0776>
ypynxtw
<02610>
rbdmb
<04057>
ybrek
<06163>
Mhl
<0>
tbsy
<03427>
Mykrd
<01870>
le
<05921>
*tbks {tlgs}
<07693>
al
<03808>
hpya
<0375>
yarw
<07200>
Myps
<08205>
le
<05921>
Kynye
<05869>
yav (3:2)
<05375>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 3:2

Layangkanlah matamu ke bukit-bukit h  gundul dan lihatlah! Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan i  engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri j  dengan zinahmu k  dan dengan kejahatanmu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 3:2

Layangkanlah 1  matamu ke bukit-bukit gundul 2  dan lihatlah! Di manakah engkau tidak pernah ditiduri 4 ? Di pinggir jalan-jalan 3  engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang Arab di padang gurun 3 . Engkau telah mencemarkan 4  negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu.

Catatan Full Life

Yer 3:1-5 1

Nas : Yer 3:1-5

Berpalingnya Yehuda kepada dewa-dewa lain itu sama dengan perzinaan rohani terhadap Tuhan; ketidaksetiaan ini sering kali terungkap dalam bentuk kebejatan yang jasmaniah bila umat itu terlibat dalam upacara pelacuran di kuil. Kendatipun firman Allah kepada mereka melalui hamba-Nya Yeremia, umat itu terus hidup dalam kejahatan mereka. PB sering kali memperingatkan terhadap penyembahan berhala dan ketunasusilaan, agar orang yang hidup di bawah perjanjian yang baru tidak mengulangi kesalahan mereka yang hidup di bawah perjanjian yang lama (bd. 1Kor 6:9-11).

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA