Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 23:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 23:22

Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah-Ku, z  niscayalah mereka akan mengabarkan a  firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali b  dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya c  yang jahat.

AYT (2018)

Akan tetapi, seandainya mereka berdiri di sidang-Ku, mereka akan menyampaikan firman-firman-Ku kepada jemaat-Ku, dan telah membuat mereka berbalik dari jalan mereka yang jahat, dan dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 23:22

Karena jikalau kiranya mereka itu sudah tahu hadir di dalam majelis bicara-Ku, niscaya diperdengarkannya firman-Ku kepada umat-Ku dan dibalikkannya segala umat-Ku dari pada jalannya yang jahat dan dari pada kesalahan perbuatannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 23:22

Andaikata mereka tahu apa yang terkandung dalam pikiran-Ku, tentulah mereka telah menyampaikan kepada umat-Ku segala yang telah Kuucapkan. Maka umat-Ku akan bertobat dari dosa-dosa dan tingkah lakunya yang jahat.

MILT (2008)

Namun, jika mereka berdiri di dalam nasihat-Ku, dan menyebabkan umat-Ku mendengar firman-Ku, maka mereka akan berbalik dari jalannya yang jahat, dan dari kejahatan perbuatan-perbuatannya.

Shellabear 2011 (2011)

Sekiranya mereka hadir dalam majelis musyawarah-Ku, tentu mereka akan membuat umat-Ku mendengarkan firman-Ku, membawanya berpaling dari perilakunya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat.

AVB (2015)

Sekiranya mereka hadir dalam majlis perundingan-Ku, tentu mereka akan membuat umat-Ku mendengar firman-Ku, membawa mereka berpaling daripada perilaku mereka yang jahat dan daripada perbuatan mereka yang jahat.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 23:22

Sekiranya
<0518>
mereka hadir
<05975>
dalam dewan musyawarah-Ku
<05475>
, niscayalah mereka akan mengabarkan
<08085>
firman-Ku
<01697>
kepada umat-Ku
<05971>
, membawa
<07725> <00>
mereka kembali
<00> <07725>
dari tingkah langkahnya
<01870>
yang jahat
<07451>
dan dari perbuatan-perbuatannya
<04611>
yang jahat
<07455>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yer 23:22

Karena jikalau
<0518>
kiranya mereka itu sudah tahu hadir
<05975>
di dalam majelis bicara-Ku
<05475>
, niscaya diperdengarkannya
<08085>
firman-Ku
<01697>
kepada umat-Ku
<05971>
dan dibalikkannya
<07725>
segala umat-Ku dari pada jalannya
<01870>
yang jahat
<07451>
dan dari pada kesalahan
<07455>
perbuatannya
<04611>
.
AYT ITL
Akan tetapi, seandainya
<0518>
mereka berdiri
<05975>
di sidang-Ku
<05475>
, mereka akan menyampaikan
<08085>
firman-firman-Ku
<01697>
kepada jemaat-Ku
<05971>
, dan telah membuat
<07725> <0>
mereka berbalik
<0> <07725>
dari jalan
<01870>
mereka yang jahat
<07451>
, dan dari perbuatan-perbuatan
<04611>
mereka yang jahat
<07455>
.”

[<0853> <00>]
AVB ITL
Sekiranya
<0518>
mereka hadir
<05975>
dalam majlis perundingan-Ku
<05475>
, tentu mereka akan membuat umat-Ku
<05971>
mendengar
<08085>
firman-Ku
<01697>
, membawa mereka berpaling
<07725>
daripada perilaku
<01870>
mereka yang jahat
<07451>
dan daripada perbuatan
<04611>
mereka yang jahat
<07455>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
o
Mhyllem
<04611>
ermw
<07455>
erh
<07451>
Mkrdm
<01870>
Mwbsyw
<07725>
yme
<05971>
ta
<0853>
yrbd
<01697>
wemsyw
<08085>
ydwob
<05475>
wdme
<05975>
Maw (23:22)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yer 23:22

Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarah-Ku, z  niscayalah mereka akan mengabarkan a  firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali b  dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya c  yang jahat.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 23:22

Sekiranya mereka hadir dalam dewan 1  musyawarah-Ku, niscayalah mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali 2  dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat.

Catatan Full Life

Yer 23:9-40 1

Nas : Yer 23:9-40

Yeremia mencela dosa-dosa para nabi palsu yang mencemooh berita malapetakanya (Yer 6:13-14; 14:14-16; 29:8-9) dan hanya mengumumkan damai sejahtera dan kemakmuran

(lihat cat. --> Yer 6:14).

[atau ref. Yer 6:14]

Yeremia meletakkan tanggung jawab keadaan moral Yehuda yang menyedihkan itu atas para nabi fasik ini.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA