Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 17:27

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 17:27

Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan m  perintah-Ku untuk menguduskan hari Sabat n  dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya Aku akan menyalakan api, o  yang akan memakan habis puri-puri p  Yerusalem, dan yang tidak akan terpadamkan."

AYT (2018)

Akan tetapi, jika kamu tidak mendengarkan Aku untuk menguduskan hari Sabat, dan tidak mengangkut muatan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, Aku akan menyalakan api di pintu-pintu gerbang Yerusalem, dan api itu akan menghanguskan istana-istana Yerusalem dan tidak akan terpadamkan.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 17:27

Tetapi jikalau tiada kamu hendak mendengar akan Daku dalam perkara menguduskan hari sabat atau tiada menggandar barang gandaran atau membawa dia masuk dari pada pintu-pintu Yeruzalem pada hari sabat, niscaya Aku kelak akan menyalakan suatu api di dalam segala pintu gerbangnya, yang makan habis akan segala maligai Yeruzalem dan yang tiada terpadamkan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 17:27

Semua itu akan terjadi apabila kamu taat kepada-Ku dan mengkhususkan hari Sabat untuk Aku. Jangan mengangkut barang apa pun lewat pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari itu. Kalau kamu melanggar perintah-perintah-Ku itu, pintu-pintu gerbang Yerusalem serta istana-istananya akan Kubakar habis dan api itu tak akan dapat dipadamkan.'"

MILT (2008)

Namun jika kamu tidak mendengarkan Aku untuk menjaga kekudusan hari Sabat, dan membawa beban memasuki gerbang-gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka Aku akan menyalakan api di gerbang-gerbangnya; api itu akan menghabiskan istana-istana Yerusalem, dan api itu tidak akan dapat dipadamkan."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan Aku untuk menjaga kesucian hari Sabat dan untuk tidak mengangkut masuk barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka Aku akan menyalakan api di pintu-pintu gerbangnya. Api itu akan melalap puri-puri Yerusalem tanpa dapat dipadamkan."

AVB (2015)

Tetapi jika kamu tidak mahu mendengar Aku untuk menjaga kesucian hari Sabat dan untuk tidak mengangkut masuk barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka Aku akan menyalakan api di pintu-pintu gerbangnya. Api itu akan melahap puri-puri Yerusalem tanpa dapat dipadamkan.’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 17:27

Tetapi apabila
<0518>
kamu tidak
<03808>
mendengarkan
<08085>
perintah-Ku untuk menguduskan
<06942>
hari
<03117>
Sabat
<07676>
dan untuk tidak
<01115>
masuk
<0935>
mengangkut
<05375>
barang-barang
<04853>
melalui pintu-pintu gerbang
<08179>
Yerusalem
<03389>
pada hari
<03117>
Sabat
<07676>
, maka di pintu-pintu gerbangnya
<08179>
Aku akan menyalakan
<03341>
api
<0784>
, yang akan memakan habis
<0398>
puri-puri
<0759>
Yerusalem
<03389>
, dan yang tidak
<03808>
akan terpadamkan
<03518>
."

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 17:27

Tetapi jikalau
<0518>
tiada
<03808>
kamu hendak mendengar
<08085>
akan Daku
<0413>
dalam perkara menguduskan
<06942>
hari
<03117>
sabat
<07676>
atau tiada
<01115>
menggandar
<05375>
barang gandaran
<04853>
atau membawa dia masuk
<0935>
dari pada pintu-pintu
<08179>
Yeruzalem
<03389>
pada hari
<03117>
sabat
<07676>
, niscaya Aku kelak akan menyalakan
<03341>
suatu api
<0784>
di dalam segala pintu gerbangnya
<08179>
, yang makan
<0398>
habis akan segala maligai
<0759>
Yeruzalem
<03389>
dan yang tiada
<03808>
terpadamkan
<03518>
.
AYT ITL
Akan tetapi, jika
<0518>
kamu tidak
<03808>
mendengarkan
<08085>
Aku untuk
<0413>
menguduskan
<06942>
hari
<03117>
Sabat
<07676>
, dan tidak
<01115>
mengangkut
<05375>
muatan
<04853>
dan masuk
<0935>
melalui pintu-pintu gerbang
<08179>
Yerusalem
<03389>
pada hari
<03117>
Sabat
<07676>
, Aku akan menyalakan
<03341>
api
<0784>
di pintu-pintu gerbang
<08179>
Yerusalem, dan api itu akan menghanguskan
<0398>
istana-istana
<0759>
Yerusalem
<03389>
dan tidak
<03808>
akan terpadamkan
<03518>
.’”

[<0853> <00>]
AVB ITL
Tetapi jika
<0518>
kamu tidak
<03808>
mahu mendengar
<08085>
Aku untuk
<0413>
menjaga kesucian
<06942>
hari
<03117>
Sabat
<07676>
dan untuk tidak
<01115>
mengangkut
<05375>
masuk
<0935>
barang
<04853>
melalui pintu-pintu gerbang
<08179>
Yerusalem
<03389>
pada hari
<03117>
Sabat
<07676>
, maka Aku akan menyalakan
<03341>
api
<0784>
di pintu-pintu gerbangnya
<08179>
. Api itu akan melahap
<0398>
puri-puri
<0759>
Yerusalem
<03389>
tanpa
<03808>
dapat dipadamkan
<03518>
.’”

[<0853> <00>]
HEBREW
P
hbkt
<03518>
alw
<03808>
Mlswry
<03389>
twnmra
<0759>
hlkaw
<0398>
hyresb
<08179>
sa
<0784>
ytuhw
<03341>
tbsh
<07676>
Mwyb
<03117>
Mlswry
<03389>
yresb
<08179>
abw
<0935>
avm
<04853>
tav
<05375>
ytlblw
<01115>
tbsh
<07676>
Mwy
<03117>
ta
<0853>
sdql
<06942>
yla
<0413>
wemst
<08085>
al
<03808>
Maw (17:27)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 17:27

Tetapi apabila kamu tidak mendengarkan 1  perintah-Ku untuk menguduskan 2  hari Sabat dan untuk tidak masuk mengangkut barang-barang melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari Sabat, maka di pintu-pintu gerbangnya Aku akan menyalakan 3  api, yang akan memakan 4  habis puri-puri Yerusalem, dan yang tidak akan terpadamkan 5 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA