Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 6:31

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 6:31

Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu: "Kamu mau berjuang membela d  Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri, setelah mezbahnya dirobohkan orang."

AYT (2018)

Yoas berkata kepada semua orang yang mengerumuninya, “Engkau ingin membela Baal? Atau, engkau ingin menyelamatkannya? Siapa yang membelanya akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal adalah ilah, biarlah dia membela dirinya sendiri, sebab mazbahnya dirobohkan orang.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 6:31

Tetapi kata Yoas kepada segala orang yang berkerumun kepadanya: Sungguhkah kamu hendak membenarkan hal Baal? Sungguhkah kamu hendak menolong akan dia? Barangsiapa yang hendak memperbantahkan perkaranya baiklah ia mati dibunuh pada pagi ini juga! Jikalau kiranya sungguh ilah adanya, biarlah dibenarkannya halnya sendiri, sebab mezbahnya telah dirobohkan orang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 6:31

Tetapi Yoas menjawab kepada semua penantangnya itu, "Apakah kalian berpihak kepada Baal dan mau membela dia? Siapa yang berpihak kepada dia, akan dibunuh hari ini! Kalau Baal memang Allah, biarlah ia sendiri membela dirinya, sebab yang dibongkar itu adalah mezbahnya."

MILT (2008)

Namun Yoas berkata kepada semua orang yang menentangnya, "Kamu, apakah kamu mau membela Baal? Kamu, apakah kamu mau menyelamatkannya? Siapa yang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika dia itu allah Elohim 0430, biarlah dia membela dirinya sendiri setelah seseorang merobohkan mezbahnya."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi kata Yoas kepada semua orang yang berdiri di hadapannya, "Apakah kamu hendak berjuang membela Baal? Apakah kamu hendak menyelamatkan dia? Siapa yang berjuang membelanya akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu tuhan, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri karena mazbahnya dirobohkan orang."

AVB (2015)

Tetapi Yoas menjawab kepada semua orang yang mengerumuninya itu, “Kamu mahu membela Baal itu atau kamu mahu menyelamatkan dia? Sesiapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu tuhan, dia mampu membela dirinya sendiri, setelah orang merobohkan mazbahnya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 6:31

Tetapi jawab
<0559>
Yoas
<03101>
kepada semua
<03605>
orang yang
<0834>
mengerumuninya
<05921> <05975>
itu: "Kamu
<0859>
mau berjuang membela
<07378>
Baal
<01168>
? Atau
<0518>
kamu
<0859>
mau menolong
<03467>
dia? Siapa
<0834>
yang berjuang membela
<07378>
Baal akan dihukum mati
<04191>
sebelum
<05704>
pagi
<01242>
. Jika
<0518>
Baal itu allah
<0430>
, biarlah ia
<01931>
berjuang membela
<07378>
dirinya sendiri, setelah mezbahnya
<04196>
dirobohkan
<05422>
orang."

[<03588>]
TL ITL ©

SABDAweb Hak 6:31

Tetapi kata
<0559>
Yoas
<03101>
kepada segala
<03605>
orang yang
<0834>
berkerumun
<05975>
kepadanya
<05921>
: Sungguhkah kamu
<0859>
hendak membenarkan
<07378>
hal Baal
<01168>
? Sungguhkah
<0518>
kamu
<0859>
hendak menolong
<03467>
akan dia? Barangsiapa yang
<0834>
hendak memperbantahkan
<07378>
perkaranya baiklah ia mati dibunuh
<04191>
pada
<05704>
pagi
<01242>
ini juga! Jikalau
<0518>
kiranya sungguh ilah
<0430>
adanya
<01931>
, biarlah dibenarkannya
<07378>
halnya sendiri, sebab
<03588>
mezbahnya
<04196>
telah dirobohkan
<05422>
orang.
AYT ITL
Yoas
<03101>
berkata
<0559>
kepada semua orang
<03605>
yang
<0834>
mengerumuninya
<05975>
, “Engkau
<0859>
ingin membela
<07378>
Baal
<01168>
? Atau
<0518>
, engkau
<0859>
ingin menyelamatkannya
<03467>
? Siapa yang
<0834>
membelanya
<07378>
akan dihukum mati
<04191>
sebelum
<05704>
pagi
<01242>
. Jika
<0518>
Baal adalah ilah
<0430>
, biarlah dia
<01931>
membela
<07378>
dirinya sendiri, sebab
<03588>
mazbahnya
<04196>
dirobohkan
<05422>
orang.”

[<05921> <0853> <00> <00> <0853>]
AVB ITL
Tetapi Yoas
<03101>
menjawab
<0559>
kepada semua orang
<03605>
yang
<0834>
mengerumuninya
<05975>
itu, “Kamu
<0859>
mahu membela
<07378>
Baal
<01168>
itu atau
<0518>
kamu
<0859>
mahu menyelamatkan
<03467>
dia? Sesiapa yang
<0834>
berjuang membela
<07378>
Baal akan dihukum mati
<04191>
sebelum
<05704>
pagi
<01242>
. Jika
<0518>
Baal itu tuhan
<0430>
, dia
<01931>
mampu membela
<07378>
dirinya sendiri, setelah orang merobohkan
<05422>
mazbahnya
<04196>
.”

[<05921> <0853> <00> <00> <0853>]
HEBREW
wxbzm
<04196>
ta
<0853>
Utn
<05422>
yk
<03588>
wl
<0>
bry
<07378>
awh
<01931>
Myhla
<0430>
Ma
<0518>
rqbh
<01242>
de
<05704>
tmwy
<04191>
wl
<0>
byry
<07378>
rsa
<0834>
wtwa
<0853>
Nweyswt
<03467>
Mta
<0859>
Ma
<0518>
lebl
<01168>
Nwbyrt
<07378>
Mtah
<0859>
wyle
<05921>
wdme
<05975>
rsa
<0834>
lkl
<03605>
sawy
<03101>
rmayw (6:31)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 6:31

Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu: "Kamu mau berjuang 1  membela Baal? Atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang 1  membela Baal akan dihukum mati 2  sebelum pagi. Jika Baal itu allah 3 , biarlah ia berjuang 1  membela dirinya sendiri, setelah mezbahnya dirobohkan orang."

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA