Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 27:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 27:10

Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. e  Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus.

AYT (2018)

Dia tidak boleh menukar atau mengganti binatang itu, yang tidak baik untuk yang baik, atau sebaliknya. Jika dia menukar binatang itu dengan yang lain, binatang yang ditukar dan yang digunakan haruslah kudus.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 27:10

Tak boleh digantinya atau ditukarnya dengan yang lebih baik atau dengan lebih jahat, maka jikalau kiranya telah ditukarnya binatang dengan binatang, tak akan jangan keduanya, baik ini baik tukarannya, sucilah adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 27:10

(27:9)

MILT (2008)

Dia tidak boleh menggantinya dan tidak boleh menukarnya, yang baik dengan yang buruk, atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jika dia benar-benar harus menukar hewan dengan hewan, maka haruslah terjadi, bahwa penukarnya harus kekudusan.

Shellabear 2011 (2011)

Ia tidak boleh mengganti serta menukar yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jika ia menukar juga hewan itu dengan seekor hewan lain, maka hewan itu maupun hewan penukarnya menjadi suci.

AVB (2015)

Tidak boleh diganti serta ditukar haiwan yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jika ditukarkannya haiwan itu dengan seekor haiwan lain, maka haiwan itu mahupun haiwan tukarannya menjadi suci.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 27:10

Janganlah
<03808>
ia menggantinya
<02498>
dan janganlah
<03808>
ia menukarnya
<04171>
, yang baik
<02896>
dengan yang buruk
<07451>
atau
<0176>
yang buruk
<07451>
dengan yang baik
<02896>
. Tetapi jikalau
<0518>
ia menukar juga
<04171> <04171>
seekor hewan
<0929>
dengan seekor hewan
<0929>
lain, maka
<01961>
baik hewan
<01931>
itu maupun tukarnya
<08545>
haruslah
<01961>
kudus
<06944>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 27:10

Tak
<03808>
boleh digantinya
<02498>
atau
<03808>
ditukarnya
<04171>
dengan yang lebih baik
<02896>
atau
<0176>
dengan lebih jahat
<07451>
, maka jikalau
<0518>
kiranya telah ditukarnya
<04171>
binatang
<0929>
dengan binatang
<0929>
, tak akan jangan keduanya, baik ini
<01931>
baik tukarannya
<08545>
, sucilah
<06944>
adanya.
AYT ITL
Dia tidak boleh
<03808>
menukar
<04171>
atau mengganti
<02498>
binatang itu, yang tidak baik
<07451>
untuk yang baik
<02896>
, atau
<0176>
sebaliknya
<07451> <02896>
. Jika
<0518>
dia menukar
<04171> <04171>
binatang
<0929>
itu dengan yang lain, binatang
<0929>
yang ditukar
<08545>
dan yang digunakan
<01961>
haruslah kudus
<06944>
.

[<03808> <0853> <01961> <01931>]
HEBREW
sdq
<06944>
hyhy
<01961>
wtrwmtw
<08545>
awh
<01931>
hyhw
<01961>
hmhbb
<0929>
hmhb
<0929>
rymy
<04171>
rmh
<04171>
Maw
<0518>
bwjb
<02896>
er
<07451>
wa
<0176>
erb
<07451>
bwj
<02896>
wta
<0853>
rymy
<04171>
alw
<03808>
wnpylxy
<02498>
al (27:10)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 27:10

1 Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarnya haruslah kudus.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA