Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 21:22

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 21:22

Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka: Serahkanlah mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita tidak dapat menangkap seorang perempuan untuk menjadi isteri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan z  anak-anak gadis itu kepada mereka; sebab seandainya demikian, kamu bersalah."

AYT (2018)

Ketika ayah atau saudara mereka yang laki-laki datang untuk menuntut kami, kami akan berkata kepada mereka, ‘Serahkanlah mereka dengan sukarela, sebab kami tidak menangkap istri-istri bagi orang Benyamin saat pertempuran. Namun, kamu tidak bersalah jika tidak memberikan anak-anak perempuan itu kepada mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 21:22

Maka akan jadi kelak apabila bapa-bapa dan saudara-saudara mereka itu datang hendak mengadukan halnya kepada kami, maka kami hendak berkata kepadanya demikian: Kasihankan apalah akan mereka itu oleh karena kami, sebab dalam perang itu tiada kami mendapat seorang bini bagi masing-masing mereka itu; bahwasanya bukan kamu yang sudah memberikan dia kepadanya, maka sebab itu sekarang sekali-kali tiada kamu bersalah dengan demikian.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 21:22

Kalau ayah atau saudaranya yang laki-laki datang dan menuntut dia, kalian dapat mengatakan, 'Kami mohon, biarkanlah mereka pada kami. Kami tidak merampas mereka dalam pertempuran. Dan karena kalian tidak memberikan mereka kepada kami, kalian tidak melanggar janji, jadi tidak bersalah.'"

MILT (2008)

Dan akan terjadi, apabila ayah atau saudara laki-lakinya datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka: Serahkanlah mereka kepada kami dengan rela hati, karena kami tidak dapat menangkap bagi setiap pria masing-masing seorang istri dalam pertempuran. Sebab jika kamu tidak memberikan mereka seperti pada waktu ini, kamu bersalah."

Shellabear 2011 (2011)

Nanti, apabila ayah atau saudara mereka yang laki-laki datang mempermasalahkan hal itu kepada kami, kami akan berkata kepada mereka, Kasihanilah mereka demi kami, karena kita tidak menawan istri-istri bagi orang Binyamin dalam peperangan. Namun, kamu tidak bersalah karena kamu tidak memberikan anak-anak perempuan itu kepada mereka."

AVB (2015)

Apabila ayah atau saudara lelaki mereka datang untuk menuntut mereka daripada kami, kami akan berkata kepada mereka: Kasihanilah mereka demi kami, kerana kita tidak menawan isteri-isteri bagi mereka dalam peperangan. Namun, kamu tidak bersalah kerana kamu tidak memberikan anak-anak perempuan itu kepada mereka.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 21:22

Apabila
<03588>
ayah
<01>
atau
<0176>
saudaranya laki-laki
<0251>
datang
<0935>
untuk menuntutnya
<07378>
kepada
<0413>
kami, maka kami akan berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka: Serahkanlah
<02603> <00>
mereka itu kepada kami dengan rela hati
<00> <02603>
, sebab
<03588>
dalam pertempuran
<04421>
kita tidak
<03808>
dapat menangkap
<03947>
seorang perempuan untuk menjadi isteri
<0802>
mereka masing-masing
<0376>
. Memang
<03588>
kamu
<0859>
ini tidak
<03808>
memberikan
<05414>
anak-anak gadis itu kepada mereka; sebab seandainya demikian, kamu bersalah
<0816>
."

[<01961> <06256>]
TL ITL ©

SABDAweb Hak 21:22

Maka akan jadi
<01961>
kelak apabila
<03588>
bapa-bapa
<01>
dan
<0176>
saudara-saudara
<0251>
mereka itu datang
<0935>
hendak mengadukan
<07378>
halnya kepada
<0413>
kami, maka kami hendak berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
demikian: Kasihankan
<02603>
apalah akan mereka itu oleh karena
<03588>
kami, sebab dalam perang
<04421>
itu tiada
<03808>
kami mendapat
<03947>
seorang bini
<0802>
bagi masing-masing
<0376>
mereka itu; bahwasanya
<03588>
bukan
<03808>
kamu
<0859>
yang sudah memberikan
<05414>
dia kepadanya, maka sebab itu sekarang
<06256>
sekali-kali tiada kamu bersalah
<0816>
dengan demikian.
AYT ITL
Ketika
<03588>
ayah
<01>
atau
<0176>
saudara
<0251>
mereka yang laki-laki datang untuk menuntut
<07378>
kami, kami akan berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka, ‘Serahkanlah mereka dengan sukarela
<02603>
, sebab
<03588>
kami tidak
<03808>
menangkap
<03947>
istri-istri
<0802>
bagi orang Benyamin saat pertempuran
<04421>
. Namun, kamu
<0859>
tidak bersalah
<0816>
jika
<03588>
tidak
<03808>
memberikan
<05414>
anak-anak perempuan itu kepada mereka.

[<01961> <0935> <0413> <0853> <0376> <00> <06256> <00>]
AVB ITL
Apabila ayah
<01>
atau
<0176>
saudara lelaki
<0251>
mereka datang
<0935>
untuk menuntut
<07378>
mereka daripada
<0413>
kami, kami akan berkata
<0559>
kepada
<0413>
mereka: Kasihanilah
<02603>
mereka demi kami, kerana
<03588>
kita tidak
<03808>
menawan
<03947> <0376>
isteri-isteri
<0802>
bagi mereka dalam peperangan
<04421>
. Namun
<03588>
, kamu tidak
<03808>
bersalah
<0816>
kerana kamu
<0859>
tidak memberikan
<05414>
anak-anak perempuan itu kepada mereka.”

[<01961> <0853> <00> <06256> <00>]
HEBREW
o
wmsat
<0816>
tek
<06256>
Mhl
<0>
Mttn
<05414>
Mta
<0859>
al
<03808>
yk
<03588>
hmxlmb
<04421>
wtsa
<0802>
sya
<0376>
wnxql
<03947>
al
<03808>
yk
<03588>
Mtwa
<0853>
wnwnx
<02603>
Mhyla
<0413>
wnrmaw
<0559>
wnyla
<0413>
*byrl {bwrl}
<07378>
Mhyxa
<0251>
wa
<0176>
Mtwba
<01>
waby
<0935>
yk
<03588>
hyhw (21:22)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 21:22

Apabila ayah atau saudaranya laki-laki datang untuk menuntutnya kepada kami, maka kami akan berkata kepada mereka: Serahkanlah 1  mereka itu kepada kami dengan rela hati, sebab dalam pertempuran kita 1  tidak dapat menangkap 1  seorang 2  perempuan untuk menjadi isteri mereka masing-masing. Memang kamu ini tidak memberikan 3  anak-anak gadis itu kepada mereka; sebab seandainya 3  demikian, kamu bersalah."

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA