Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 16:28

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 16:28

Berserulah Simson kepada TUHAN 1 , x  katanya: "Ya Tuhan ALLAH, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan y  kedua mataku itu kepada orang Filistin."

AYT (2018)

Simson berseru kepada TUHAN, katanya, “Ya TUHAN Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan kuatkanlah aku hanya sekali ini untuk melakukan satu pembalasan untuk kedua mataku terhadap orang Filistin.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 16:28

Maka pada masa itu berserulah Simson kepada Tuhan, sembahnya: Ya Tuhan Hua! ingat apalah akan daku dan kuatkanlah aku sekali ini jua, ya Allahku! supaya aku membalas akan orang Filistin dengan satu balasan jua karena kedua biji mataku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 16:28

Pada saat itu Simson berdoa; ia berkata, "Ya, TUHAN Yang Mahatinggi, sudilah Engkau mengingat saya. Berikanlah kiranya kekuatan lagi kepada saya sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan tindakan ini saya dapat membalas orang Filistin yang telah mencungkil kedua biji mata saya."

MILT (2008)

Dan berserulah Simson kepada TUHAN YAHWEH 03069 serta berkata, "Ya, Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03068, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja, ya Allah Elohim 0430, supaya dengan satu pembalasan aku membalaskan kepada orang Filistin kedua mataku ini!"

Shellabear 2011 (2011)

Simson berseru kepada ALLAH, katanya, "Ya ALLAH, ya Rabbi, ingatlah kiranya aku. Kuatkanlah kiranya aku sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan ini aku dapat menuntut balas atas kedua biji mataku itu kepada orang Filistin."

AVB (2015)

Berserulah Simson kepada TUHAN, katanya, “Ya Tuhan ALLAH, semoga Engkau ingat kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini sahaja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan aku dapat menuntut dua belah mataku yang dibutakan oleh orang Filistin.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 16:28

Berserulah
<07121>
Simson
<08123>
kepada
<0413>
TUHAN
<03069>
, katanya
<0559>
: "Ya Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
, ingatlah
<02142>
kiranya
<04994>
kepadaku dan buatlah
<02388> <00>
aku kuat
<00> <02388>
, sekali
<06471>
ini
<02088>
saja
<0389>
, ya Allah
<0430>
, supaya dengan satu
<0259>
pembalasan
<05358>
juga kubalaskan
<05359>
kedua
<08147>
mataku
<05869>
itu kepada orang Filistin
<06430>
."

[<04994>]
TL ITL ©

SABDAweb Hak 16:28

Maka pada masa itu berserulah
<07121>
Simson
<08123>
kepada
<0413>
Tuhan
<03069>
, sembahnya
<0559>
: Ya Tuhan
<0136>
Hua
<03068>
! ingat
<02142>
apalah akan daku dan kuatkanlah
<02388>
aku sekali
<06471>
ini
<02088>
jua
<0389>
, ya Allahku
<0430>
! supaya aku membalas
<05358>
akan orang Filistin
<06430>
dengan satu
<0259>
balasan
<05359>
jua karena kedua
<08147>
biji mataku
<05869>
.
AYT ITL
Simson
<08123>
berseru
<07121>
kepada
<0413>
TUHAN
<03069>
, katanya
<0559>
, “Ya TUHAN
<03068>
Allah
<0136>
, ingatlah
<02142>
kiranya
<04994>
kepadaku dan kuatkanlah
<02388>
aku hanya
<0389>
sekali
<06471>
ini
<02088>
untuk melakukan
<05358>
satu
<0259>
pembalasan
<05359>
untuk kedua
<08147>
mataku
<05869>
terhadap orang Filistin
<06430>
.”

[<04994> <0430>]
AVB ITL
Berserulah
<07121>
Simson
<08123>
kepada
<0413>
TUHAN
<03069>
, katanya
<0559>
, “Ya Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
, semoga
<04994>
Engkau ingat
<02142>
kepadaku dan buatlah
<02388> <0>
aku kuat
<0> <02388>
, sekali
<06471>
ini
<02088>
sahaja, ya Allah
<0430>
, supaya dengan satu
<0259>
pembalasan
<05359>
aku dapat menuntut dua belah
<08147>
mataku
<05869>
yang dibutakan
<05358>
oleh orang Filistin
<06430>
.”

[<04994> <0389>]
HEBREW
Mytslpm
<06430>
ynye
<05869>
ytsm
<08147>
txa
<0259>
Mqn
<05359>
hmqnaw
<05358>
Myhlah
<0430>
hzh
<02088>
Meph
<06471>
Ka
<0389>
an
<04994>
ynqzxw
<02388>
an
<04994>
ynrkz
<02142>
hwhy
<03068>
ynda
<0136>
rmayw
<0559>
hwhy
<03069>
la
<0413>
Nwsms
<08123>
arqyw (16:28)
<07121>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Hak 16:28

Berserulah Simson kepada TUHAN 1 , x  katanya: "Ya Tuhan ALLAH, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat, sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan y  kedua mataku itu kepada orang Filistin."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 16:28

Berserulah 1  Simson kepada TUHAN, katanya: "Ya Tuhan ALLAH, ingatlah 2  kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat 2 , sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu 3  pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin."

Catatan Full Life

Hak 16:28 1

Nas : Hak 16:28

Simson, kini dengan sikap bertobat dan iman yang dibaharui kepada Allah, berseru kepada Tuhan, dan doanya dikabulkan. Pertunjukan iman Simson ini mengakibatkan namanya tercantum dalam daftar pahlawan iman (lih. Ibr 11:32).

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA