Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 13:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 13:23

Tetapi jawab isterinya kepadanya: "Seandainya TUHAN hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita dan tidaklah Ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian d  kepada kita pada waktu sekarang ini."

AYT (2018)

Istrinya berkata, “Seandainya TUHAN bermaksud membunuh kita, Dia tidak akan menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita. Dia tidak akan memperlihatkan semua hal itu dan tidak memperdengarkan hal itu pada waktu itu.”

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 13:23

Tetapi sahut bininya: Jikalau kiranya Tuhan hendak membunuh kita, niscaya tiada diterima-Nya korban bakaran dan persembahan makanan dari pada tangan kita, dan tiada diperlihatkan-Nya sekalian ini kepada kita dan tiada diperdengarkan-Nya perkara begitu kepada kita seperti sekarang ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 13:23

Istrinya menjawab, "Kalau TUHAN memang mau membunuh kita, pasti Ia tidak mau menerima kurban yang kita persembahkan kepada-Nya itu; Ia juga tidak akan menunjukkan semuanya ini kepada kita atau memberitahukan hal-hal yang telah dikatakan-Nya itu kepada kita."

MILT (2008)

Namun istrinya berkata kepadanya, "Jika TUHAN YAHWEH 03068 bermaksud membunuh kita, Dia tidak akan menerima persembahan bakaran kita, dan persembahan sajian dari tangan kita. Tidak juga dinyatakan-Nya kepada kita tentang semua itu dan tidak juga Dia membuat kita mendengar tentang semua hal ini."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi kata istrinya kepadanya, "Jika ALLAH ingin membunuh kita, tentu Ia tidak akan menerima kurban bakaran dan persembahan bahan makanan dari tangan kita. Tentu Ia juga tidak akan memperlihatkan kepada kita semua hal itu dan tidak akan memberitahukan hal-hal yang demikian kepada kita sekarang ini."

AVB (2015)

Tetapi isterinya berkata kepadanya, “Jika TUHAN hendak membunuh kita, tentu Dia tidak menerima korban bakaran dan korban sajian daripada tangan kita; Dia juga tidak akan memperlihatkan semuanya itu kepada kita dan Dia juga tidak akan memperdengarkan hal-hal yang sedemikian kepada kita pada waktu ini.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 13:23

Tetapi jawab
<0559>
isterinya
<0802>
kepadanya: "Seandainya
<03863>
TUHAN
<03068>
hendak
<02654>
membunuh
<04191>
kita, maka tidaklah
<03808>
Ia menerima
<03947>
korban bakaran
<05930>
dan korban sajian
<04503>
dari tangan
<03027>
kita dan tidaklah
<03808>
Ia memperlihatkan
<07200>
semuanya
<03605>
itu
<0428>
kepada kita dan tidaklah
<03808>
Ia memperdengarkan
<08085>
hal-hal yang demikian
<02063>
kepada kita pada waktu
<06256>
sekarang ini."
TL ITL ©

SABDAweb Hak 13:23

Tetapi sahut
<0559>
bininya
<0802>
: Jikalau kiranya Tuhan
<03068>
hendak membunuh
<04191>
kita, niscaya tiada
<03808>
diterima-Nya
<03947>
korban bakaran
<05930>
dan persembahan makanan
<04503>
dari pada tangan
<03027>
kita, dan tiada
<03808>
diperlihatkan-Nya
<07200>
sekalian
<03605>
ini
<0428>
kepada kita dan tiada
<03808>
diperdengarkan-Nya
<08085>
perkara begitu kepada kita seperti sekarang
<06256>
ini
<02063>
.
AYT ITL
Istrinya
<0802>
berkata
<0559>
, “Seandainya
<03863>
TUHAN
<03068>
bermaksud membunuh
<04191>
kita, Dia tidak
<03808>
akan menerima
<03947>
korban bakaran
<05930>
dan korban sajian
<04503>
dari tangan kita. Dia tidak
<03808>
akan memperlihatkan
<07200>
semua
<03605>
hal itu
<0428>
dan tidak
<03808>
memperdengarkan
<08085>
hal itu pada waktu
<06256>
itu
<02063>
.”

[<00> <02654> <03027> <0853>]
HEBREW
tazk
<02063>
wneymsh
<08085>
al
<03808>
tekw
<06256>
hla
<0428>
lk
<03605>
ta
<0853>
wnarh
<07200>
alw
<03808>
hxnmw
<04503>
hle
<05930>
wndym
<03027>
xql
<03947>
al
<03808>
wntymhl
<04191>
hwhy
<03068>
Upx
<02654>
wl
<03863>
wtsa
<0802>
wl
<0>
rmatw (13:23)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 13:23

Tetapi jawab isterinya 1  kepadanya: "Seandainya TUHAN hendak membunuh kita, maka tidaklah Ia menerima 2  korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita dan tidaklah Ia memperlihatkan 3  semuanya itu kepada kita dan tidaklah Ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini."

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA