Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ester 6:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Est 6:9

dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya: Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya! h "

AYT (2018)

dan biarlah pakaian dan kuda ini diserahkan ke tangan salah seorang pembesar raja, yaitu kaum bangsawan dan hendaklah mereka mengenakan pakaian itu kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Lalu, araklah dia di atas kuda melewati jalan-jalan di kota sambil berseru-seru di hadapannya, ‘Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Est 6:9

Dan pakaian dan kuda itu diberikan kepada tangan barang seorang dari pada segala penghulu dan orang besar-besar duli tuanku, supaya dikenakannya kepada orang itu dan dinaikkannya di atas kuda itu dan diaraknya keliling segala lorong negeri sambil berseru-seru di hadapannya: Demikianlah dibuat akan orang yang hendak tersangat dipermuliakan oleh baginda!

BIS (1985) ©

SABDAweb Est 6:9

Seorang pembesar negara dari golongan bangsawan harus mengenakan pakaian itu kepada orang yang hendak Baginda hormati itu, lalu mengarak orang itu dengan mengendarai kuda Baginda melalui lapangan kota. Pembesar itu akan berjalan di depannya sambil berseru-seru, 'Beginilah raja memberikan penghargaan kepada orang yang dihormatinya!'"

TSI (2014)

Kemudian mintalah seorang pejabat tinggi kerajaan dari golongan bangsawan untuk mengenakan pakaian itu kepada orang yang hendak Tuanku Raja hormati. Sesudah itu biarlah dia juga membawa orang itu— dengan menunggangi kuda Tuanku Raja, berjalan mengelilingi pusat kota. Dan pejabat tinggi kerajaan itu akan berjalan di depannya sambil berseru-seru, ‘Beginilah cara raja memberi tanda jasa kepada orang!’”

MILT (2008)

Dan hendaklah pakaian dan kuda itu diserahkan ke tangan seorang dari antara para pembesar kerajaan yang paling mulia, dan hendaklah mereka mengenakan pakaian itu kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Araklah dia dengan menunggangi kuda itu melalui seluruh jalan kota dan serukanlah di hadapannya: Beginilah diperlakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya!"

Shellabear 2011 (2011)

Hendaknya pakaian dan kuda itu diserahkan ke tangan seorang dari para pembesar Raja, yaitu kaum bangsawan, kemudian orang ini harus memakaikannya kepada orang yang hendak Raja hormati, dan mengarak dia berkuda di lapangan kota sambil berseru di depannya, Beginilah orang yang dihormati raja diperlakukan!"

AVB (2015)

Hendaklah pakaian dan kuda itu diserahkan ke tangan seorang daripada para pembesar raja, iaitu daripada kaum bangsawan, kemudian orang itu harus memakaikannya kepada orang yang raja mahu beri kehormatan itu, dan seterusnya mengarak dia berkuda di lapangan kota sambil berseru di depannya, ‘Beginilah diperlakukan kepada orang yang dihormati raja!’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Est 6:9

dan hendaklah diserahkan
<05414>
pakaian
<03830>
dan kuda
<05483>
itu ke
<05921>
tangan
<03027>
seorang
<0376>
dari antara para pembesar
<08269>
raja
<04428>
, orang-orang bangsawan
<06579>
, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan
<03847>
kepada orang
<0376>
yang
<0834>
raja
<04428>
berkenan
<02654>
menghormatinya
<03366>
, kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai
<05921> <07392>
kuda
<05483>
itu melalui lapangan
<07339>
kota
<05892>
sedang orang berseru-seru
<07121>
di depannya
<06440>
: Beginilah
<03602>
dilakukan
<06213>
kepada orang
<0376>
yang
<0834>
raja
<04428>
berkenan
<02654>
menghormatinya
<03366>
!"
TL ITL ©

SABDAweb Est 6:9

Dan pakaian
<03830>
dan kuda
<05483>
itu diberikan
<05414>
kepada
<05921>
tangan
<03027>
barang seorang
<0376>
dari pada segala penghulu
<08269>
dan orang besar-besar
<06579>
duli tuanku
<04428>
, supaya dikenakannya
<03847>
kepada orang
<0376>
itu dan dinaikkannya
<07392>
di atas
<05921>
kuda
<05483>
itu dan diaraknya keliling segala lorong
<07339>
negeri
<05892>
sambil berseru-seru
<07121>
di hadapannya
<06440>
: Demikianlah
<03602>
dibuat
<06213>
akan orang
<0376>
yang hendak
<02654>
tersangat dipermuliakan
<03366>
oleh baginda
<04428>
!
AYT ITL
dan biarlah pakaian
<03830>
dan kuda
<05483>
ini diserahkan ke
<05921>
tangan
<03027>
salah seorang
<0376>
pembesar
<08269>
raja
<04428>
, yaitu kaum bangsawan
<06579>
dan hendaklah mereka mengenakan
<03847>
pakaian itu kepada
<0853>
orang
<0376>
yang
<0834>
raja
<04428>
berkenan
<02654>
menghormatinya
<03366>
. Lalu
<07392>
, araklah dia di atas
<05921>
kuda
<05483>
melewati jalan-jalan
<07339>
di kota
<05892>
sambil berseru-seru
<07121>
di hadapannya
<06440>
, ‘Beginilah
<03602>
dilakukan
<06213>
kepada orang
<0376>
yang
<0834>
raja
<04428>
berkenan
<02654>
menghormatinya
<03366>
.’”

[<05414>]
AVB ITL
Hendaklah pakaian
<03830>
dan kuda
<05483>
itu diserahkan
<05414>
ke
<05921>
tangan
<03027>
seorang
<0376>
daripada para pembesar
<08269>
raja
<04428>
, iaitu daripada kaum bangsawan
<06579>
, kemudian orang itu harus memakaikannya
<03847>
kepada orang
<0376>
yang
<0834>
raja
<04428>
mahu beri kehormatan
<03366>
itu, dan seterusnya mengarak
<07392>
dia berkuda
<05483>
di lapangan
<07339>
kota
<05892>
sambil berseru
<07121>
di depannya
<06440>
, ‘Beginilah
<03602>
diperlakukan
<06213>
kepada orang
<0376>
yang
<0834>
dihormati
<03366>
raja
<04428>
!’”

[<0853> <02654> <05921> <02654>]
HEBREW
wrqyb
<03366>
Upx
<02654>
Klmh
<04428>
rsa
<0834>
syal
<0376>
hvey
<06213>
hkk
<03602>
wynpl
<06440>
warqw
<07121>
ryeh
<05892>
bwxrb
<07339>
owoh
<05483>
le
<05921>
whbykrhw
<07392>
wrqyb
<03366>
Upx
<02654>
Klmh
<04428>
rsa
<0834>
syah
<0376>
ta
<0853>
wsyblhw
<03847>
Mymtrph
<06579>
Klmh
<04428>
yrvm
<08269>
sya
<0376>
dy
<03027>
le
<05921>
owohw
<05483>
swblh
<03830>
Nwtnw (6:9)
<05414>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Est 6:9

dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda 1  itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan, lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya, kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda 1  itu melalui lapangan kota sedang orang berseru-seru di depannya: Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya!"

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA