Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 31:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 31:7

Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata z  kepadanya di depan seluruh orang Israel: "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, a  dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya.

AYT (2018)

Kemudian, Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan mata seluruh umat Israel, “Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab kamu akan pergi bersama dengan umat ini memasuki negeri yang TUHAN janjikan untuk memberikannya kepada nenek moyang mereka. Dan, kamu akan memberikannya kepada mereka sebagai tanah pusaka.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 31:7

Maka pada masa itu dipanggil Musa akan Yusak, lalu katanya kepadanya di hadapan segenap bani Israel: Hendaklah engkau perwira dan perkasa, karena engkau akan sampai kelak serta dengan bangsa ini ke dalam negeri yang telah dijanji Tuhan kepada nenek moyangmu pakai sumpah hendaklah memberikan dia kepada mereka itu, maka engkau akan menolong mereka itu beroleh dia akan bahagian pusaka.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 31:7

Lalu Musa memanggil Yosua, dan di hadapan seluruh bangsa Israel ia berkata kepadanya, "Hendaklah engkau teguh hati dan berani, Yosua! Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk menduduki negeri yang dijanjikan TUHAN kepada nenek moyang mereka.

TSI (2014)

Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di hadapan semua orang Israel, “Engkau harus kuat dan berani, karena engkau akan memimpin bangsa ini ke negeri yang dijanjikan TUHAN kepada nenek moyang kita untuk diberikan kepada mereka. Engkau akan memimpin mereka untuk menguasai negeri itu kemudian engkau akan memberikan tanah kepada setiap keluarga agar menjadi harta warisan turun temurun.

MILT (2008)

Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel: Jadilah kuat dan berani, karena engkau akan masuk bersama-sama umat ini ke negeri yang TUHAN YAHWEH 03068 telah bersumpah kepada leluhur mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan membuat mereka mewarisinya.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian Musa memanggil Yusak dan berkata kepadanya di depan mata semua orang Israil, "Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, karena engkaulah yang akan menyertai bangsa ini memasuki negeri yang dijanjikan ALLAH dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk dikaruniakan kepada mereka. Engkau pun akan memimpin mereka mewarisinya.

AVB (2015)

Kemudian Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di hadapan mata semua orang Israel, “Kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu, kerana kamulah yang akan menyertai bangsa ini memasuki negeri yang telah TUHAN sumpah untuk memberikan kepada nenek moyang mereka. Kamu juga akan memimpin mereka mewarisinya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 31:7

Lalu Musa
<04872>
memanggil
<07121>
Yosua
<03091>
dan berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
di depan
<05869>
seluruh
<03605>
orang Israel
<03478>
: "Kuatkan
<02388>
dan teguhkanlah hatimu
<0553>
, sebab
<03588>
engkau
<0859>
akan masuk
<0935>
bersama-sama dengan
<0854>
bangsa
<05971>
ini
<02088>
ke
<0413>
negeri
<0776>
yang
<0834>
dijanjikan
<07650> <00>
TUHAN
<03068>
dengan sumpah
<00> <07650>
kepada nenek moyang
<01>
mereka untuk memberikannya
<05414>
kepada mereka, dan engkau
<0859>
akan memimpin
<05157> <00>
mereka sampai
<00> <05157> <00>
mereka memilikinya
<00> <05157>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ul 31:7

Maka pada masa itu dipanggil
<07121>
Musa
<04872>
akan Yusak
<03091>
, lalu katanya
<0559>
kepadanya
<0413>
di hadapan
<05869>
segenap
<03605>
bani Israel
<03478>
: Hendaklah engkau perwira
<02388>
dan perkasa
<0553>
, karena
<03588>
engkau
<0859>
akan sampai
<0935>
kelak serta dengan
<0854>
bangsa
<05971>
ini
<02088>
ke
<0413>
dalam negeri
<0776>
yang telah
<0834>
dijanji
<07650>
Tuhan
<03068>
kepada nenek moyangmu
<01>
pakai sumpah
<07650>
hendaklah memberikan
<05414>
dia kepada mereka itu, maka engkau
<0859>
akan menolong mereka itu beroleh
<05157>
dia akan bahagian pusaka
<05157>
.
AYT ITL
Kemudian, Musa
<04872>
memanggil
<07121>
Yosua
<03091>
dan berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
di depan mata
<05869>
seluruh
<03605>
umat Israel
<03478>
, “Kuatkan
<02388>
dan teguhkan hatimu
<0553>
, sebab
<03588>
kamu
<0859>
akan pergi
<0935>
bersama dengan
<0854>
umat
<05971>
ini
<02088>
memasuki
<0413>
negeri
<0776>
yang
<0834>
TUHAN
<03068>
janjikan
<07650>
untuk memberikannya
<05414>
kepada nenek moyang
<01>
mereka. Dan, kamu
<0859>
akan memberikannya
<05157> <0>
kepada mereka sebagai tanah pusaka
<0> <05157>
.

[<00> <0853>]
AVB ITL
Kemudian Musa
<04872>
memanggil
<07121>
Yosua
<03091>
dan berkata
<0559>
kepadanya
<0413>
di hadapan mata
<05869>
semua
<03605>
orang Israel
<03478>
, “Kuatkanlah
<02388>
dan mantapkanlah hatimu
<0553>
, kerana
<03588>
kamulah
<0859>
yang akan menyertai
<0935>
bangsa
<05971>
ini
<02088>
memasuki negeri
<0776>
yang
<0834>
telah TUHAN
<03068>
sumpah
<07650>
untuk memberikan
<05414>
kepada nenek moyang
<01>
mereka. Kamu
<0859>
juga akan memimpin
<05157> <0>
mereka mewarisinya
<0> <05157>
.

[<0854> <0413> <00> <0853>]
HEBREW
Mtwa
<0853>
hnlyxnt
<05157>
htaw
<0859>
Mhl
<0>
ttl
<05414>
Mtbal
<01>
hwhy
<03068>
ebsn
<07650>
rsa
<0834>
Urah
<0776>
la
<0413>
hzh
<02088>
Meh
<05971>
ta
<0854>
awbt
<0935>
hta
<0859>
yk
<03588>
Umaw
<0553>
qzx
<02388>
larvy
<03478>
lk
<03605>
ynyel
<05869>
wyla
<0413>
rmayw
<0559>
eswhyl
<03091>
hsm
<04872>
arqyw (31:7)
<07121>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 31:7

Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel: "Kuatkan 1  dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk 2  bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA