Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 24:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 24:5

Apabila baru saja seseorang mengambil isteri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan; satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi isterinya. w "

AYT (2018)

Jika seorang laki-laki baru menikah, dia tidak boleh disuruh pergi dengan pasukan, untuk berperang atau dibebani dengan beberapa tugas. Dia bebas untuk tinggal di rumah selama setahun dan membuat istri yang telah dinikahinya bahagia.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 24:5

Maka apabila barang seorang baharu juga mengambil bini, janganlah ia keluar serta dengan balatentara, dan barang tanggungan lainpun jangan ditanggungkan atasnya, melainkan hendaklah ia bebas juga dalam rumahnya setahun lamanya, supaya bersuka-sukaanlah ia dengan bini, yang telah diambilnya itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 24:5

"Seorang laki-laki yang baru saja kawin tak boleh disuruh masuk tentara dan pergi berperang atau melakukan tugas umum lainnya. Ia harus dibebastugaskan selama satu tahun untuk mengurus rumah tangganya dan menyenangkan hati istrinya.

MILT (2008)

Ketika seorang pria baru saja mengambil istri, dia tidak boleh pergi berperang, dan tentang hal apa pun tidak boleh ditugaskan kepadanya. Ia harus bebas berada di rumahnya selama satu tahun dan benar-benar bergembira dengan istrinya yang telah dia ambil."

Shellabear 2011 (2011)

Apabila seorang laki-laki baru menikahi seorang perempuan, ia tidak boleh pergi berperang dan tidak boleh dibebani urusan apa pun. Ia harus dibebaskan selama setahun untuk mengurus rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah dinikahinya.

AVB (2015)

Apabila seorang lelaki baru menikahi seorang perempuan, dia tidak boleh pergi berperang dan tidak boleh dibebani urusan apa-apa pun. Hendaklah dia diberi kelepasan selama setahun untuk mengurus rumah tangganya dan menyenangkan hati isterinya itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 24:5

Apabila
<03588>
baru
<02319>
saja seseorang
<0376>
mengambil
<03947>
isteri
<0802>
, janganlah
<03808>
ia keluar
<03318>
bersama-sama dengan tentara
<06635>
maju berperang atau
<03808>
dibebankan
<05674>
sesuatu
<03605>
pekerjaan
<01697>
; satu
<0259>
tahun
<08141>
lamanya ia harus dibebaskan
<05355>
untuk keperluan rumah tangganya
<01004>
dan menyukakan hati
<08055>
perempuan
<0802>
yang
<0834>
telah diambilnya
<03947>
menjadi isterinya."

[<05921> <01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 24:5

Maka apabila
<03588>
barang seorang
<0376>
baharu
<02319>
juga mengambil
<03947>
bini
<0802>
, janganlah
<03808>
ia keluar
<03318>
serta dengan balatentara
<06635>
, dan barang
<03605>
tanggungan
<01697>
lainpun jangan
<03808>
ditanggungkan
<05674>
atasnya
<05921>
, melainkan hendaklah ia bebas
<05355>
juga dalam rumahnya
<01004>
setahun
<08141>
lamanya
<0259>
, supaya bersuka-sukaanlah
<08055>
ia dengan bini
<0802>
, yang telah
<0834>
diambilnya
<03947>
itu.
AYT ITL
Jika
<03588>
seorang laki-laki
<0376>
baru
<02319>
menikah
<03947> <0802>
, dia tidak
<03808>
boleh disuruh pergi
<03318>
dengan pasukan, untuk berperang
<06635>
atau
<03808>
dibebani
<05674>
dengan
<05921>
beberapa
<03605>
tugas
<01697>
. Dia bebas untuk tinggal
<05355>
di rumah
<01004>
selama setahun
<08141> <0259>
dan membuat
<08055> <0>
istri
<0802>
yang
<0834>
telah dinikahinya
<03947>
bahagia
<0> <08055>
.

[<01961> <0853> <00>]
AVB ITL
Apabila
<03588>
seorang lelaki
<0376>
baru
<02319>
menikahi
<03947>
seorang perempuan
<0802>
, dia tidak
<03808>
boleh pergi
<03318>
berperang
<06635>
dan tidak
<03808>
boleh dibebani
<05674>
urusan
<01697>
apa-apa pun
<03605>
. Hendaklah dia diberi kelepasan
<05355>
selama setahun
<08141> <0259>
untuk mengurus rumah tangganya
<01004>
dan menyenangkan hati
<08055>
isterinya
<0802>
itu.

[<05921> <01961> <0853> <0834> <03947> <00>]
HEBREW
o
xql
<03947>
rsa
<0834>
wtsa
<0802>
ta
<0853>
xmvw
<08055>
txa
<0259>
hns
<08141>
wtybl
<01004>
hyhy
<01961>
yqn
<05355>
rbd
<01697>
lkl
<03605>
wyle
<05921>
rbey
<05674>
alw
<03808>
abub
<06635>
auy
<03318>
al
<03808>
hsdx
<02319>
hsa
<0802>
sya
<0376>
xqy
<03947>
yk (24:5)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 24:5

Apabila baru saja seseorang 1  mengambil isteri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebankan 2  sesuatu pekerjaan; satu tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi isterinya."

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA