Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 13:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 13:17

Dari barang-barang yang dikhususkan itu janganlah apapun melekat pada tanganmu, supaya TUHAN berhenti dari murka-Nya f  yang bernyala-nyala itu, menunjukkan belas kasihan-Nya g  kepadamu, mengasihani h  engkau dan membuat jumlahmu i  banyak, seperti yang dijanjikan-Nya j  dengan sumpah kepada nenek moyangmu.

AYT (2018)

Jangan biarkan satu pun barang-barang khusus itu melekat di tanganmu agar murka TUHAN berhenti dan menunjukkan belas kasih kepadamu, mengasihimu dan membuatmu bertambah banyak, seperti yang telah dijanjikan-Nya kepada nenek moyangmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 13:17

Maka suatupun jangan lekat pada tanganmu dari pada segala yang ditumpas itu, supaya undurlah Tuhan dari pada kehangatan murka-Nya dan ditunjuk-Nya kemurahan-Nya kepadamu dan dikasihani-Nya kamu dan diperbanyakkan-Nya kamu, seperti yang telah Ia berjanji kepada nenek moyangmu pakai sumpah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 13:17

Barang-barang terkutuk itu tak boleh disimpan untuk dirimu sendiri, tetapi harus dibinasakan sama sekali. Maka kemarahan TUHAN akan reda dan Ia akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ia akan bermurah hati kepadamu dan menjadikan kamu bangsa yang besar seperti yang dijanjikan-Nya kepada leluhurmu,

TSI (2014)

Jangan sampai kalian menyimpan apa pun dari jarahan yang sudah ditentukan untuk dimusnahkan. Dengan begitu, TUHAN tidak akan marah lagi kepada bangsa kita. Dia akan menyatakan kebaikan hati-Nya dan membuat keturunan kalian menjadi sangat banyak, sesuai dengan janji-Nya yang Dia sahkan kepada nenek moyang kita.

MILT (2008)

Dan jangan ada satu pun dari barang bakti itu yang melekat di tanganmu, supaya TUHAN YAHWEH 03068 berbalik dari nyala murka-Nya, dan Dia memberikan belas kasihan-Nya kepadamu dan merahmati engkau dan membuat engkau bertambah banyak, seperti yang Dia telah bersumpah kepada leluhurmu,

Shellabear 2011 (2011)

Jangan biarkan satu pun dari barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu melekat pada tanganmu. Dengan demikian ALLAH akan berpaling dari murka-Nya yang menyala-nyala, menunjukkan belas kasihan-Nya kepadamu, menyayangi engkau, dan membuat engkau menjadi banyak, seperti yang dijanjikan-Nya dengan bersumpah kepada nenek moyangmu,

AVB (2015)

Jangan biarkan satu apa pun daripada barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan itu melekat pada tanganmu. Dengan demikian TUHAN akan berpaling daripada kemurkaan-Nya yang menyala-nyala, menunjukkan belas kasihan-Nya kepadamu, menyayangi engkau, dan membuat engkau menjadi ramai, seperti yang telah Dia sumpah untuk memberikan kepada nenek moyangmu,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 13:17

Dari
<04480>
barang-barang yang dikhususkan
<02764>
itu janganlah
<03808>
apapun
<03972>
melekat
<01692>
pada tanganmu
<03027>
, supaya
<04616>
TUHAN
<03068>
berhenti
<07725>
dari murka-Nya
<0639>
yang bernyala-nyala
<02740>
itu, menunjukkan
<05414>
belas kasihan-Nya
<07356>
kepadamu, mengasihani
<07355>
engkau dan membuat jumlahmu banyak
<07235>
, seperti yang
<0834>
dijanjikan-Nya dengan sumpah
<07650>
kepada nenek moyangmu
<01>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ul 13:17

Maka suatupun
<03972>
jangan
<03808>
lekat
<01692>
pada tanganmu
<03027>
dari
<04480>
pada segala yang ditumpas
<02764>
itu, supaya
<04616>
undurlah
<07725>
Tuhan
<03068>
dari pada kehangatan
<02740>
murka-Nya
<0639>
dan ditunjuk-Nya
<05414>
kemurahan-Nya
<07356>
kepadamu dan dikasihani-Nya
<07355>
kamu dan diperbanyakkan-Nya
<07235>
kamu, seperti yang
<0834>
telah Ia berjanji
<07650>
kepada nenek moyangmu
<01>
pakai sumpah.
AYT ITL
Jangan
<03808>
biarkan satu pun
<03972>
barang-barang khusus
<02764>
itu melekat
<01692>
di tanganmu
<03027>
agar
<04616>
murka
<0639>
TUHAN
<03068>
berhenti
<07725>
dan menunjukkan
<05414>
belas kasih
<07356>
kepadamu, mengasihimu
<07355>
dan membuatmu bertambah banyak
<07235>
, seperti yang
<0834>
telah dijanjikan-Nya
<07650>
kepada nenek moyangmu
<01>
.

[<04480> <02740> <00>]
AVB ITL
Jangan
<03808>
biarkan satu apa pun
<03972>
daripada
<04480>
barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan
<02764>
itu melekat
<01692>
pada tanganmu
<03027>
. Dengan demikian
<04616>
TUHAN
<03068>
akan berpaling
<07725>
daripada kemurkaan-Nya
<0639>
yang menyala-nyala
<02740>
, menunjukkan
<05414>
belas kasihan-Nya
<07356>
kepadamu, menyayangi
<07355>
engkau, dan membuat
<07235> <0>
engkau menjadi ramai
<0> <07235>
, seperti yang
<0834>
telah Dia sumpah
<07650>
untuk memberikan kepada nenek moyangmu
<01>
,

[<00>]
HEBREW
Kytbal
<01>
ebsn
<07650>
rsak
<0834>
Kbrhw
<07235>
Kmxrw
<07355>
Mymxr
<07356>
Kl
<0>
Ntnw
<05414>
wpa
<0639>
Nwrxm
<02740>
hwhy
<03068>
bwsy
<07725>
Neml
<04616>
Mrxh
<02764>
Nm
<04480>
hmwam
<03972>
Kdyb
<03027>
qbdy
<01692>
alw
<03808>
(13:17)
<13:18>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 13:17

Dari barang-barang yang dikhususkan 2  itu janganlah apapun melekat 1  pada tanganmu, supaya TUHAN 3  berhenti dari murka-Nya yang bernyala-nyala itu, menunjukkan 4  belas kasihan-Nya kepadamu, mengasihani engkau dan membuat jumlahmu banyak 5 , seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah 6  kepada nenek moyangmu.

[+] Bhs. InggrisTIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA