Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tesalonika 1:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Tes 1:10

apabila Ia datang pada hari itu w  untuk dimuliakan 1  x  di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu y  telah kamu percayai.

AYT (2018)

ketika Ia datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi di antara semua orang yang telah percaya -- sebab kesaksian kami kepadamu dipercaya.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Tes 1:10

pada masa Ia akan datang kelak supaya dipermuliakan di dalam segala orang suci-Nya, dan menjadi suatu ajaib pada Hari itu kepada segala orang yang percaya, karena kesaksian kami kepadamu itu dipercayai.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Tes 1:10

semuanya itu akan terjadi pada hari Ia datang nanti untuk diagungkan oleh umat-Nya dan untuk dihormati oleh semua orang yang percaya. Kalian pun akan berada di antara umat Allah itu, sebab kalian sudah percaya kepada berita yang kami sampaikan kepadamu.

TSI (2014)

Hukuman itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu itu, semua orang yang disucikan-Nya— yaitu semua yang percaya kepada-Nya, akan merasa kagum dan memuliakan Dia karena kuasa-Nya. Tentu kalian juga akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu karena kalian percaya akan kesaksian yang kami sampaikan.

TSI3 (2014)

Hukuman itu akan terjadi ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pada waktu itu, semua orang yang disucikan-Nya, yaitu semua yang percaya kepada-Nya, akan mengagumi dan memuliakan Dia karena kuasa-Nya. Dan kalian pun tentu akan ikut menyambut kedatangan-Nya itu karena kalian sudah percaya pada kesaksian yang kami sampaikan.

MILT (2008)

pada saat Dia datang untuk dimuliakan di antara orang-orang kudus-Nya dan dikagumi oleh semua orang yang percaya, karena pada hari itu kesaksian kami terhadap kamu telah dipercayai.

Shellabear 2011 (2011)

yaitu pada saat Ia datang dan dimuliakan oleh seluruh orang suci-Nya, serta dikagumi oleh semua orang yang percaya (termasuk kamu juga karena kamu percaya pada kesaksian yang kami beritakan kepadamu).

AVB (2015)

Semua itu akan berlaku apabila Dia datang, pada hari itu, untuk dimuliakan oleh murid-murid-Nya yang salih dan untuk diberi penghormatan oleh semua orang beriman. Ini termasuk kamu kerana kamu percaya kepada kesaksian kami antara kamu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Tes 1:10

apabila
<3752>
Ia datang
<2064>
pada
<1722>
hari
<2250>
itu
<1565>
untuk dimuliakan
<1740>
di antara
<1722>
orang-orang kudus-Nya
<40> <846>
dan
<2532>
untuk dikagumi
<2296>
oleh
<1722>
semua orang
<3956>
yang percaya
<4100>
, sebab
<3754>
kesaksian
<3142>
yang kami
<2257>
bawa kepadamu
<1909> <5209>
telah
<4100> <0>
kamu percayai
<0> <4100>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Tes 1:10

pada masa
<3752>
Ia akan datang
<2064>
kelak supaya dipermuliakan
<1740>
di
<1722>
dalam segala orang suci-Nya
<40>
, dan
<2532>
menjadi suatu ajaib pada Hari
<1722> <2250>
itu kepada segala
<3956>
orang yang percaya
<4100>
, karena
<3754>
kesaksian
<3142>
kami
<2257>
kepadamu
<5209>
itu dipercayai
<1565>
.
AYT ITL
ketika
<3752>
Ia datang
<2064>
untuk dimuliakan
<1740>
di antara
<1722>
orang-orang kudus-Nya
<40>
dan
<2532>
untuk dikagumi
<2296>
di antara
<1722>
semua orang
<3956>
yang
<3588>
telah percaya
<4100>
-- sebab
<3754>
kesaksian
<3142>
kami
<2257>
kepadamu
<1909> <5209>
dipercaya
<4100>
.

[<846> <1722> <2250> <1565>]
AVB ITL
Semua itu akan berlaku apabila
<3752>
Dia datang
<2064>
, pada
<1722>
hari
<2250>
itu, untuk dimuliakan
<1740>
oleh murid-murid-Nya
<846>
yang
<3588>
salih
<40>
dan
<2532>
untuk diberi penghormatan
<2296>
oleh
<1722>
semua orang
<3956>
beriman
<4100>
. Ini termasuk kamu kerana
<3754>
kamu percaya
<4100>
kepada
<1909>
kesaksian
<3142>
kami
<2257>
antara
<1722>
kamu
<5209>
.

[<1565>]
GREEK
otan
<3752>
CONJ
elyh
<2064> (5632)
V-2AAS-3S
endoxasyhnai
<1740> (5683)
V-APN
en
<1722>
PREP
toiv
<3588>
T-DPM
agioiv
<40>
A-DPM
autou
<846>
P-GSM
kai
<2532>
CONJ
yaumasyhnai
<2296> (5683)
V-APN
en
<1722>
PREP
pasin
<3956>
A-DPM
toiv
<3588>
T-DPM
pisteusasin
<4100> (5660)
V-AAP-DPM
oti
<3754>
CONJ
episteuyh
<4100> (5681)
V-API-3S
to
<3588>
T-NSN
marturion
<3142>
N-NSN
hmwn
<2257>
P-1GP
ef
<1909>
PREP
umav
<5209>
P-2AP
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
hmera
<2250>
N-DSF
ekeinh
<1565>
D-DSF
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Tes 1:10

apabila Ia datang pada hari itu w  untuk dimuliakan 1  x  di antara orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu y  telah kamu percayai.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Tes 1:10

apabila Ia datang pada 4  hari itu 4  untuk dimuliakan 1  di antara 4  orang-orang kudus-Nya dan untuk dikagumi 2  oleh 4  semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami 3  bawa kepadamu telah kamu percayai.

Catatan Full Life

2Tes 1:10 1

Nas : 2Tes 1:10

Ayat ini tidak berbicara mengenai saat orang percaya akan terangkat dari dunia untuk bertemu dengan Kristus di udara (Yoh 14:2-3; 1Tes 4:17). Sebaliknya, itu berbicara mengenai penyataan Yesus Kristus dengan kemuliaan dan kuasa untuk membinasakan sistem dunia masa kini dan meresmikan kerajaan seribu tahun di dunia ini (Wahy 19:11-20:4).

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA